fesstiwal słowa w piosence
--

Recenzja: „Pełnić służbę całym życiem.Ruch harcerski jako przykład działań organizacji pozarządowych"

Recenzje [24.09.14]

Pełnić służbę całym służbę całym życiem. Ruch harcerski jako przykład działań organizacji pozarządowych .Wdrażających do życia w społeczeństwie obywatelskim Ewy Palmer-Kabacińskiej to przykład całościowej analizy ruchu harcerskiego od czasów powstania czyli od końca XIX wieku aż do czasów nam współczesnych.

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

Praca ta obejmuje swym zasięgiem analizę wszystkich zagadnień dotyczących ruchu harcerskiego.  Zagadnienia te badane są na szerokim tle kontekstów historycznego i współczesnego. Prezentowane są w tej pracy badania profesorów miedzy innymi Anny Przecławskiej i Hanny Zaręby-Świdy badanie socjologiczne prezentujące stań badań prowadzonych nad zróżnicowaną grupą jaką jest polska młodzież. Badania te pozwalają na to, by ruch harcerski jego zadania historyczne i współczesne ujrzeć i z badać nieco głębiej . I w szerszym wymiarze.

Rozdział I pracy Ewy Palamer-Kabacińskiej przedstawia rys historyczny ruchu harcerskiego. Od jego formalnego zawiązania się w roku 1918 poprzez burzliwe czasy II wojny światowej, gdzie harcerstwo zorganizowane w Szare Szeregi zapisało chyba najbardziej chlubną swoją kartę walcząc w obronie polskiej niepodległości z okupantem hitlerowskim, a także uczestnicząc we wszystkich niemalże akcjach bojowych niepodległościowego podziemia. Poprzez czasy PRL, gdzie harcerze wykorzystywani byli jako element propagandy, a idee ruchu harcerskiego próbowano powiązać z ideologią Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Aż po czasy nam współczesne, gdzie ruch harcerski boryka się z wieloma problemami związanymi z przemianami jakie nastąpiły po roku 1989.

Rok 1989 wymusił niejako zmiany w samym ruchu harcerskim,  przede wszystkim Związek Harcerstwa Polskiego stracił niejako monopol na wychowanie obywatelskie młodzieży, a z samej organizacji wyłoniły się jeszcze trzy inne nie mniej znaczące o  charakterze pluralistycznym - bardziej lub mniej lewicowym lub prawicowym, jak Skauci Europy o profilu chrześcijańskim czy tak jak "Zawiszacy", o profilu ściśle katolickim.

Rozdział II zawiera rozważania na temat pracy wychowawczej, analizę metod pracy harcerskie w zróżnicowanym i zagubionym środowisku młodzieży polskiej. Autorka zastanawia się także nad metodami dotarcia do współczesnej młodzieży żyjącej w społeczeństwie zróżnicowanym pod względem ekonomicznym. Czy idee jakie leżały u podstaw ruchu harcerskiego i metody pracy wychowawczej mogą być jeszcze atrakcyjne dla młodzieży żyjącej dzisiaj?
To bardzo ważne i jakże aktualne pytanie stawia autorka niniejszej pracy za co należą jej się szczere słowa uznania.

Kolejne rozdziały,  to bardzo drobiazgowa analiza sytuacji ruchu harcerskiego w dobie budowy przez Polaków społeczeństwa obywatelskiego. Rozdział ten prezentuje też badania nad polską młodzieżą przeprowadzone przez wielu znanych polskich profesorów z różnych dziedzin nauki, a także prezentacja ruchu harcerskiego i jego działań na tle tych badań i wywiadów przeprowadzonych przez Autorkę z wieloma instruktorami harcerstwa mającymi bogaty i długoletni staż w organizacji. Sprawia to, że książka ta stanowi dla wielu ludzi wywodzących się ze środowiska skautowskiego doskonały punkt wyjścia do dalszych badań nad historią i współczesnością ruchu harcerskiego. Dodatkowym wzbogaceniem książki są tabele.

Ewa Palamer-Kabacińska w swej pracy kreśli też wizje przyszłości ruchu harcerskiego. Już dzisiaj zastanawia się nad przyszłymi metodami pracy, nad metodami wychowawczymi dostosowanymi do wymogów współczesnego świata. Stawia jakże ważne pytanie, co zrobić, by zachować ciągłość ruchu harcerskiego jednocześnie stale pracując nad tym, by w sposób atrakcyjny przyciągać do niego dzieci i młodzież i stale stawiać tej młodzieży atrakcyjne wymagania dostosowując formy i metody pracy wychowawczej z nimi do wymogów dnia dzisiejszego.

„Pełnić służbę całym życiem", to doskonały podręcznik do pracy z harcerzami w drużynach harcerskich, a także praca pomocna w  pracy dla instruktorów harcerskich. Powinien zdaniem recenzenta tej pracy wisieć w każdej harcówce obok harcerskiego przyrzeczenia.
      Może stanowić i oby tak było, doskonały element pracy wychowawczej z harcerkami i harcerzami. Z pewnością jest to pierwsza współcześnie wydana praca prezentująca dorobek ruchu harcerskiego, od czasów jego zawiązania się do czasów współczesnych w sposób kompleksowy za co Autorce należą się szczere podziękowania i wyrazy uznania.
        Mnie nie pozostaje nic innego jak zachęcić państwa do tego byście mogli pełnić swym całym życiem służbę bez względu na to co robicie. A punktem wyjścia do tej służby w życiu ze wszystkimi jej konsekwencjami niech będzie lektura tej książki do czego gorąco zachęcam. Książkę jak najbardziej polecam i to nie tylko harcerskiej braci.

Marcin Antoniak

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.