fesstiwal słowa w piosence
--

Archiwum 2000-2009

Archiwum zawiera materiały opublikowane w Portalu Księgarskim w latach 2000-2009. Materiały archiwalne zostały przeniesione automatycznie i mogą wystąpić w nich błędy formatowania tekstu. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

grudzień 2000 | styczeń 2001 | luty 2001 | marzec 2001 | kwiecień 2001 | maj 2001 | czerwiec 2001 | lipiec 2001 | sierpień 2001 | wrzesień 2001 | październik 2001 | listopad 2001 | grudzień 2001 | styczeń 2002 | czerwiec 2003 | czerwiec 2004 | lipiec 2004 | sierpień 2004 | wrzesień 2004 | październik 2004 | listopad 2004 | grudzień 2004 | styczeń 2005 | luty 2005 | marzec 2005 | kwiecień 2005 | maj 2005 | czerwiec 2005 | lipiec 2005 | sierpień 2005 | wrzesień 2005 | październik 2005 | listopad 2005 | grudzień 2005 | styczeń 2006 | luty 2006 | marzec 2006 | kwiecień 2006 | maj 2006 | czerwiec 2006 | lipiec 2006 | sierpień 2006 | wrzesień 2006 | październik 2006 | listopad 2006 | grudzień 2006 | styczeń 2007 | luty 2007 | marzec 2007 | kwiecień 2007 | maj 2007 | czerwiec 2007 | lipiec 2007 | sierpień 2007 | wrzesień 2007 | październik 2007 | listopad 2007 | grudzień 2007 | styczeń 2008 | luty 2008 | marzec 2008 | kwiecień 2008 | maj 2008 | czerwiec 2008 | lipiec 2008 | sierpień 2008 | wrzesień 2008 | październik 2008 | listopad 2008 | grudzień 2008 | styczeń 2009 | luty 2009 | marzec 2009 | kwiecień 2009 | maj 2009 | czerwiec 2009 | lipiec 2009 | sierpień 2009 | wrzesień 2009

Konkurs na napisanie sztuki współczesnej

Wiadomości [24.09.05]

Do dnia 30 listopada 2005 mogą przesłać swoje prace wszyscy zainteresowani konkursem na sztukę współczesną. Organizatorami konkursu są Narodowy Stary Teatr, Intermedialne Forum Teatru baz@rt oraz Redakcja miesięcznika "Dialog".

Sztuka musi w sposób bezpośredni dotyczyć współczesności i nie powinna być wcześniej publikowana, wystawiana, nawet we fragmentach, ani prezentowana publicznie w jakiejkolwiek innej formie.

Konkurs ma charakter otwarty a suma nagród wynosi 25 tysięcy zł. Prace konkursowe oceniać będzie jury specjalnie powołane na tę okazję.

Nagrody:

- I nagroda 12 tysięcy zł
- II nagroda 7 tysięcy zł
- III nagroda 4 tysiące zł
- dwa wyróżnienia po 1 tysiąc zł

Maszynopis utworu w trzech egzemplarzach, oznaczony godłem należy przesłać na adres:
Narodowy Stary Teatr
ul. Jagiellońska 5
31-010 Kraków

Teksty należy dostarczyć do dnia 30 listopada 2005

Do maszynopisu należy dołączyć dyskietkę z zapisem tekstu, oraz kopertę z godłem, zawierającą imię, nazwisko oraz dokładny adres autora.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2006.

Autorzy wyróżnionych prac przekazują Narodowemu Staremu Teatrowi prawo do prapremiery na okres jednego roku od dnia ogłoszenia werdyktu oraz do wykorzystania utworów w ramach warsztatów Intermedialnego Forum Teatru baz@rt.

Nagrodzone prace zostaną wydrukowane w "Dialogu".

Dodatkowe informacje na stronie www.independent.pl

AT

 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.