fesstiwal słowa w piosence
--

Archiwum 2000-2009

Archiwum zawiera materiały opublikowane w Portalu Księgarskim w latach 2000-2009. Materiały archiwalne zostały przeniesione automatycznie i mogą wystąpić w nich błędy formatowania tekstu. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

grudzień 2000 | styczeń 2001 | luty 2001 | marzec 2001 | kwiecień 2001 | maj 2001 | czerwiec 2001 | lipiec 2001 | sierpień 2001 | wrzesień 2001 | październik 2001 | listopad 2001 | grudzień 2001 | styczeń 2002 | czerwiec 2003 | czerwiec 2004 | lipiec 2004 | sierpień 2004 | wrzesień 2004 | październik 2004 | listopad 2004 | grudzień 2004 | styczeń 2005 | luty 2005 | marzec 2005 | kwiecień 2005 | maj 2005 | czerwiec 2005 | lipiec 2005 | sierpień 2005 | wrzesień 2005 | październik 2005 | listopad 2005 | grudzień 2005 | styczeń 2006 | luty 2006 | marzec 2006 | kwiecień 2006 | maj 2006 | czerwiec 2006 | lipiec 2006 | sierpień 2006 | wrzesień 2006 | październik 2006 | listopad 2006 | grudzień 2006 | styczeń 2007 | luty 2007 | marzec 2007 | kwiecień 2007 | maj 2007 | czerwiec 2007 | lipiec 2007 | sierpień 2007 | wrzesień 2007 | październik 2007 | listopad 2007 | grudzień 2007 | styczeń 2008 | luty 2008 | marzec 2008 | kwiecień 2008 | maj 2008 | czerwiec 2008 | lipiec 2008 | sierpień 2008 | wrzesień 2008 | październik 2008 | listopad 2008 | grudzień 2008 | styczeń 2009 | luty 2009 | marzec 2009 | kwiecień 2009 | maj 2009 | czerwiec 2009 | lipiec 2009 | sierpień 2009 | wrzesień 2009

VIII Wojewódzki Konkurs Poetycki im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Wiadomości [28.09.05]

Miejska Biblioteka Publiczna im. K. K. Baczyńskiego w Ozorkowie przy współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi organizują VIII Wojewódzki Konkurs Poetycki. Ma on na celu pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji.

Wraz z organizatorami konkursu współpracuje również Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział Łódzki oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Konkurs adresowany jest do uczniów od 9 do 19 lat. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie wyłącznie 3 wierszy o dowolnej tematyce, nigdzie nie publikowanych i dotychczas nie nagradzanych w innych konkursach.

Prace mogą być zgłaszane indywidualnie lub poprzez instytucje, takie jak szkoły, biblioteki, domy kultury, kluby czy stowarzyszenia.

Wiersze powinny być napisane na komputerze (w miarę możliwości prace jednego autora na 1 kartce formatu A-4). Wiersze należy nadsyłać w 3 egzemplarzach, a jeśli to możliwe również na nośniku elektronicznym (dyskietka, płyta CD).

Każdy zestaw autor powinien zaopatrzyć w metryczkę zawierającą:
- imię i nazwisko
- wiek w latach
- dokładny adres zamieszkania
- adres poczty elektronicznej e-mail oraz nr tel.
- jeżeli praca nadesłana jest przez instytucję: dokładna nazwa, adres, e-mail i nr tel. instytucji.

Prace autorów w wieku 16-19 lat powinny być opatrzone godłem. Dane autora należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem.

Prace można dostarczać od 1 września 2005 r. osobiście do siedziby organizatora lub nadsyłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
95-035 Ozorków
ul. Listopadowa 6b

z dopiskiem: "konkurs poetycki"

Termin zgłaszania prac upływa 15 października 2005 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2005 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie przy ul. Listopadowej 6b. O dokładnym terminie organizator powiadomi wyłącznie laureatów pocztą elektroniczną bądź listownie. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie: www.wimbp.lodz.pl/ozorkow

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym oraz w mediach bez zgody ich autorów.

Źródło: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi.

Oprac. AT

 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.