fesstiwal słowa w piosence
--

1 2 3 4 >>

Żakowski wygrał proces z wydawcą książki "Resortowe dzieci"

Dziennikarz Jacek Żakowski prawomocnie wygrał proces cywilny z wydawcą książki "Resortowe dzieci. Media", który ma go przeprosić w kilku mediach i zapłacić 50 tys. zł zadośćuczynienia za przypisanie mu powiązań ze służbami specjalnymi PRL

 

Polacy plagiatują mniej niż Francuzi, jednak więcej niż Niemcy

Według badań międzynarodowej firmy do wykrywania plagiatów plag.pl (https://www.plag.pl/) Polscy studenci plagiatują mniej niż ich francuscy koledzy, jednak prawie dwukrotnie więcej niż niemieccy. Analizie poddano ponad sto tysięcy prac.    

 

Nagrody ZAiKS-u po raz 48

W sobotę 23 kwietnia, w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich, twórcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS po raz 48. przyznają swoje doroczne nagrody.

 

Młodzi a własność intelektualna

Obserwatorium ds. Naruszeń Praw Własności Intelektualnej przy EUIPO opublikowało w dniu 6 kwietnia br. raport pt. Młodzi a własność intelektualna. Celem tego badania jest jak najlepsze zrozumienie zachowań młodych ludzi w wieku 15 – 24 lat w odniesieniu do własności intelektualnej w internecie. Badanie zmierza do zidentyfikowania podstawowych czynników, które wpływają na korzystanie z legalnych i nielegalnych źródeł. Raport ma pomóc w stworzeniu skutecznej strategii edukacyjnej i...

 

Narodowe Centrum Kultury poszukuje spadkobierców praw autorskich

Narodowe Centrum Kultury poszukuje spadkobierców praw autorskich celem pozyskania zgody na wykorzystanie tekstów autorstwa wymienionych osób do ponownego wydania w II tomie książki „Mój Ojciec”.

 

„Czytam legalnie, a Ty?”. Kampania przeciwko piractwu e-booków

Firma Virtualo rozpoczęła kampanie pod hasłem „Czytam legalnie, a Ty?”, która ma na celu zachęcić do legalnego czytania e-booków. Akcja będzie promowana przez znanych autorów i dziennikarzy. Zachęcać do dyskusji na tematy silnie związane z piractwem będzie m.in. Anna Dziewit-Meller, Katarzyna Bonda i Mariusz Szczygieł.

 

Zaczęły się konsultacje dotyczące dyrektywy 2014/26/UE o zbiorowym zarządzie prawami autorskimi

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przystępuje do prac nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym.

 

Wybrane zmiany legislacyjne wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2016

Ustawa z dnia 09.10. 2015 Zmiana ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy -Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

 

Dostosowanie unijnych przepisów prawa autorskiego do ery cyfrowej

W ramach strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego (DSM) Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie umożliwienia Europejczykom korzystania z wykupionych treści internetowych w podróży oraz plan unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących prawa autorskiego

 

Konsultacje dot. systemu VAT w odniesieniu do e-handlu branży wydawniczo-księgarskiej

Polska Izba Książki informuje, iż tylko do 18 grudnia 2015 roku trwają konsultacje Komisji Europejskiej na temat6 modernizacji systemu podatku Vat w odniesieniu do transgranicznego handlu elektronicznego.

 

1 2 3 4 >>

 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.