RSS : Wiadomości
fesstiwal słowa w piosence
--

9. Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2015

Od 14 do 17 maja 2015 roku, na Stadionie Narodowym w Warszawie równolegle z Warszawskimi Targami Książki odbędą się 9. Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA. Organizatorami przedsięwzięcia są: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Organizatorem wykonawczym jest spółka targowa Murator EXPO.

 

Targi Książki Akademickiej i Naukowej Academia 2011

Wydarzenia

Organizatorami imprezy są Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, a organizatorem wykonawczym Murator EXPO sp. z o.o.

 

Piękna jako bestia w Tarabuku

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają 8 marca do warszawskiej kawiarni Tarabuk na rozmowę o książce Wojciecha Michery "Piękna jako bestia. Przyczynek do teorii obrazu".

 

Alicja Curanović - Czynnik religijny w polityce zagranicznej federacji rosyjskiej

Recenzje

Religia od zawsze legitymowała władzę. Współpraca między "tronem a ołtarzem" trzymała w podległości społeczeństwa, często uczestniczyła w w wymiernych korzyściach z tej dwuwładzy. W swojej analizie Alicja Curanović stara się w ujęciu historycznym wykazać zgodność tej teorii z praktyką działań obecnej postsowieckiej Rosji.

 

Recenzja: Stevan K. Pavlowitch -Historia Bałkanów

Recenzje

Półwysep Bałkański jest jednym z bodaj najciekawszych tworów, zarówno z geograficznego, jak i historyczno-kulturowego punktu widzenia.

 

Michał Jagiełło - Narody i narodowości. Przewodnik po lekturach. Tom I

Recenzje

Są książki, których wartość na pierwszy rzut oka jest nie do przecenienia. Będą "dojrzewać" w naszej świadomości jak idee, poglądy, które na długo przed nami kształtowały horyzont myślowy naszych pradziadków, dziadków i ojców. Z tym, że "wyłowione" z setek artykułów, esejów, traktatów czy wypowiedzi przełamią nasze odwieczne stereotypy i myślowe kalki.

 

Spotkanie z ppłk. Wojciechem Groblewskim

Płk Dominik Tracz - Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Mariusz Jerzy Olbromski - Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej oraz Ryszard Burek - Dyrektor Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na promocję książki ppłk. Wojciecha Grobelskiego "Generał brygady Ludwik Mieczysław Boruta-Spiechowicz (1894-1985)"..

 
 

Marcin W Solarz, "Trzeci świat"

Recenzje

Do dziś właściwie należałoby ubolewać, iż mimo dość dużego zainteresowania problematyką tak zwanego Trzeciego świata nie było do obecnej chwili całościowego opracowania obejmującego właśnie tę problematykę.  

 

M. Dunin-Wąsowicz, "Suwerenność i pieniądz w Europie 1870-2002"

Recenzje

"Twierdzę, że wokół pojęcia 'suwerenność' zestawianego z pojęciem 'pieniądz' narosło wiele mitów i nieporozumień" - pisze w swej monografii dotyczącej polityki monetarnej Maria Dunin-Wąsowicz. Jakie to nieporozumienia? "Po prostu, fakt posługiwania się przez blisko 200 lat terytorialnymi walutami narodowymi stał się źródłem zakotwiczenia poglądu, że niezbywalnym prawem suwerennego państwa jest utrzymanie monopolu na jego politykę pieniężną, a państwo zachowuje suwerenność tylko...

 

K. Metelska-Szaniawska, "Konstytucyjne czynniki reform gospodarczych"

Recenzje

Książka "Konstytucyjne czynniki reform gospodarczych w krajach postsocjalistycznych" opisuje zależności między rozwiązaniami przyjętymi w nowych konstytucjach państw Europy Środkowo – Wschodniej i Azji potocznie nazywanych postsocjalistycznymi a procesem reform gospodarczych realizowanych w tych krajach po roku 1989. Stanowi stadium opisu procesu transformacji ustrojowej, często tak bolesnej dla społeczeństw państw "wyrwanych" spod wpływów Związku...

 

Czym są brewiaria dziejów rzymskich?

Nowości

Tom I serii "Brewiaria" został przygotowany pod redakcją dr. hab. Przemysława Nehringa, pracownika Katedry Filologii Klasycznej Uniwersytetu w Toruniu. Zawiera pierwszy przekład na język polski brewiariów, czyli skrótowych dziejów Rzymu pisanych w okresie późnego antyku, napisanych przez trzech autorów: Aureliusza Wiktora Liber de Caesaribus (Księga o Cezarach), Eutropiusza Breviarium ab Urbe condita (Brewiarium od założenia Miasta) oraz Festusa Breviarium rerum gestarum populi Romani...

 

Jacques Le Goff - Historia i pamięć

Recenzje

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego prezentują w książce "Historia i pamięć" cztery ważne eseje najwybitniejszego mediewisty Jacques Le Goffa ujawniające przed nami najważniejsze idee i koncepcje historii wpływające również na kształtowanie się warsztatu każdego historyka.

 

Spotkanie wokół książki Pawła Rodaka "Antropologia pisma"

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Kultury Polskiej UW zapraszają na dyskusję o książce Philippa Artières i Pawła Rodaka "Antropologia pisma. Od teorii do praktyki". (http://www.wuw.home.pl/ksiegarnia/product_info.php?products_id=4457)

 

Majowe bestsellery WUW

W maju najlepiej sprzedające się tytuły Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego mogły okazać się zaskakujące. Sprawdź, o które może chodzić.

 

Promocja - "Moda męska w XIX wieku. Fashionable, dandys, elegant"

W imieniu autorki Liliany Nalewajskiej mamy zaszczyt zaprosić Państwa na promocję książki "Moda męska w XIX wieku. Fashionable, dandys, elegant" opublikowaną przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Promocja książki Łukasza Sommera "Mowa ojców potrzebna od zaraz. Fińskie spory o język narodowy w pierwszej połowie XIX wieku"

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na spotkanie z czytelnikami książki Łukasza Sommera "Mowa ojców potrzebna od zaraz. Fińskie spory o język narodowy w pierwszej połowie XIX wieku".

 

Piszesz prace z nauk społecznych? To ci się przyda

Nowości

Książka Profesora Franciszka Bereźnickiego dotyczy metodologii badań naukowych i pisania prac dyplomowych z nauk społecznych. Pytanie o to, czy nauki społeczne są podobne, jakie cechy łączą te nauki w jedną kategorię, różnicując je zarazem, ale jednocześnie istnieje wiele cech łączących je.

 

Ważna rzecz o fotografii

Zapowiedzi

Teksty amerykańskiego artysty i autora esejów krytycznych Allana Sekuli o historii fotografii przyczyniły się do zrewolucjonizowania krytyki sztuki i stanowią fundamentalny wkład w pisarstwo o fotografii.

 

Portret psychologiczny bez tajemnic

Zapowiedzi

Portretowanie psychologiczne ma w sobie coś z zimnej diagnozy, werdyktu, etykiety, klasyfikacji typologicznej. Wszystko w nim powinno zostać nazwane - często w trudnym dla laika języku, wedle ustalonych arbitralnie miar opisu.

 

Co decyduje o atrakcyjności człowieka?

Nowości

Podręcznik akademicki dla studentów biologii, antropologii fizycznej i kulturowej, etnologii, socjologii, psychologii, pedagogiki, medycyny (zwłaszcza estetycznej), filozofii (zwłaszcza specjalizacji estetyka) oraz gender studies, zainteresowanych zagadnieniem atrakcyjności człowieka.

 

Nowa książka z serii Communicare

Nowości

Zawarte w niniejszym wyborze prace Waltera Jacksona Onga nie były dotychczas tłumaczone na język polski. Ong to nowa, personalistyczna oferta w szerokim kręgu zagadnień, jakie nurtują współczesnych.

 

Rytuał, dramat, święto, spektakl

Nowości

To pierwszy polski przekład pracy zbiorowej Rite, Drama, Festival, Spectacle. Rehearsals Toward a Theory of Cultural Performance, powstałej pod red. nauk. Johna J. MacAloona, wybitnego amerykańskiego antropologa i kulturoznawcy.

 

Promocja "Korespondencja Fryderyka Chopina tom I 1816-1831"

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić na promocję książki "Korespondencja Fryderyka Chopina tom I 1816-1831", która odbędzie się 3 marca 2010 r.o godz. 17. 30 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy ulicy Krakowskie Przedmieście 32, Warszawa.

 

Barbara Grabowska - Kryszna. Z dziejów literatury indyjskiej

Recenzje

Jak przedstawić mityczne losy herosa, Boga, człowieka?, tak by mógł swoją legendą wspierać nasze ziemskie sprawy ? Jak połączyć wątki rzeczywiste z fantastycznymi, by budowanie mitu, z jednej strony odzwierciedlało jego prawdę, z drugiej nasączało je wiarą w nadludzkie czyny?, również po to, by jego chwała "wzmocniła" nasz marny kruchy żywot?

 

Joanna Goszczyńska, "Synowie słowa"

Recenzje

Hasło „mesjanizm” kojarzy się jednoznacznie z romantycznymi wizjami i zapatrywaniami polskich poetów, którzy sądzili, że Polacy jako naród posiadają wybitne cechy osobowości, które w sposób szczególny wyróżniają ich spośród narodów świata. Dzięki pracy Joanny Goszczyńskiej możemy dowiedzieć się, jak wyglądały motywy mesjanistyczne w słowackiej literaturze XIX-wiecznej, a wyglądały nietypowo, i zupełnie inaczej postrzegane były niż to, co działo się w naszej literaturze analogicznego okresu....

 

Christof Koch, "Neurobiologia na tropie świadomości"

Recenzje

O takiej książce zwykło się mówić: po jej przeczytaniu nic nie będzie tak samo. I rzeczywiście tak jest, mimo że tytuł może wydawać się hermetyczny, bo brzmi naukowo (zakładając, że wszystko, co ma w tytule „neurobiologia”, może skonsternować laików), więc i sama książka pewnie jest hermetyczna. Nic z tego. „Neurobiologię na tropie świadomości” połkniesz błyskawicznie, nie wiedząc nawet, kiedy to zrobiłeś.

 

Konkurs - "Czarno na białym. Afroamerykanie, którzy poruszyli Amerykę"

Konkursy

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Portal Księgarski ogłaszają konkurs czytelniczy dotyczący książki "Czarno na białym" pod redakcją naukową Ewy Łuczak i Andrzeja Antoszka, której autorami są: Ewa Łuczak, Andrzej Antoszek, Małgorzata Chrzan, Jerzy Kamionowski, Magdalena J.Zaborowska, Zbigniew Mazur, Aneta Dybska, Anna Bendrat, Grzegorz Welizarowicz, Małgorzata Ziółek-Sowińska, Jacek Łumiński, Mateusz Durczak, Krystyna Mazur.

 

Renata Nowaczewska - Dobroczynna Ameryka

Recenzje

"Dobroczynna Ameryka. Walka ze skutkami Wielkiego Kryzysu w latach 1929-1937" - już sam tytuł książki Renaty Nowoczewskiej niejako automatycznie rodzi w nas pytanie o to, czy użyta w tytule fraza ,,dobroczynna Ameryka" ma pozytywny czy też pejoratywny wydźwięk (vide tak szeroko omawiana w literaturze przedmiotu XIX-wieczna ,,dobroczynność", która w ostateczności doprowadziła do jeszcze większych patologii, gdy lekarstwo okazało się gorsze od choroby).

 

Peter Burke, "Kultura wczesnonowożytnej Europy"

Recenzje

Peter Burke tak naprawdę napisał nie podręcznik akademicki, ale bestseller naukowy. Starając się maksymalnie wykorzystać dostępne mu źródła, stworzył dzieło na wskroś otwarte, pełne analogii do współczesności, która uświadamia nawet sceptykom, iż kultura to zjawisko dynamiczne, ciągle ewoluujące, naznaczone indywidualizmem jego twórców.

 

Portal Księgarski i Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego polecają

Nowości

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego to edytor książek naukowych na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Polecamy Państwu kilka ich ostatnich nowości:

 

Uroczysta promocja książki „Czarno na białym..."

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa 13 października 2009 roku na uroczystą promocję książki „Czarno na białym. Afroamerykanie, którzy poruszyli Amerykę” wydaną z okazji 90-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy USA a Polską.

 

Luiza Nader, Konceptualizm w PRL

Recenzje

"Kim jest autor?”. To banalnie proste z pozoru pytanie, żywcem z Michela Foucault, zdaje się patronować poszczególnym rozdziałom Konceptualizmu w PRL.

 
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.