RSS : Wiadomości
fesstiwal słowa w piosence
--

Prawo autorskie w dobie cyfrowej - aspekty praktyczne w działalności wydawnicze

Prawo

Biblioteka Analiz, Kancelaria Adwokacka Lassota i Partnerzy oraz Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM zapraszają na konferencję „Prawo autorskie w dobie cyfrowej – aspekty praktyczne w działalności wydawniczej”.

 

Młodzi a własność intelektualna

Obserwatorium ds. Naruszeń Praw Własności Intelektualnej przy EUIPO opublikowało w dniu 6 kwietnia br. raport pt. Młodzi a własność intelektualna. Celem tego badania jest jak najlepsze zrozumienie zachowań młodych ludzi w wieku 15 – 24 lat w odniesieniu do własności intelektualnej w internecie. Badanie zmierza do zidentyfikowania podstawowych czynników, które wpływają na korzystanie z legalnych i nielegalnych źródeł. Raport ma pomóc w stworzeniu skutecznej strategii edukacyjnej i...

 

Zaczęły się konsultacje dotyczące dyrektywy 2014/26/UE o zbiorowym zarządzie prawami autorskimi

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przystępuje do prac nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym.

 

Weszły w życie zmiany wprowadzone tzw. dużą nowelizacją prawa autorskiego

W dniu dzisiejszym weszła w życie większość przepisów tzw. dużej nowelizacji prawa autorskiego. Nowa regulacja zmierza do zapewnienia możliwie szerokiego dostępu do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w granicach określonych przez prawo europejskie i międzynarodowe.

 

Wpływ nowych technologii na ochronę praw własności intelektualnej w internecie

Rozwój rynku nowych technologii wpływa na dyskusję o ochronie praw autorskich. Próba integralnego spojrzenia na regulację rynku nowych technologii prowadzi do przekonania, że nawet problemy pozornie odległe od regulacji praw własności intelektualnej (np. związane z modelami wyszukiwarek, cloud computingiem, mediami elektronicznymi czy ochroną konkurencji lub prywatności) mogą wpływać na kierunki myślenia o granicach tej ochrony oraz odpowiedzialności operatorów (np. rozmyta granica między...

 

Dozwolony użytek publiczny - spotkanie

Wchodzi w życie tzw. duża nowela prawa autorskiego, która dostosowuje polskie przepisy do prawa unijnego oraz poszerza i ułatwia dostęp do utworów.

 

Dozolony użytek publiczny - spotkanie

Wchodzi w życie tzw. duża nowela prawa autorskiego, która dostosowuje polskie przepisy do prawa unijnego oraz poszerza i ułatwia dostęp do utworów.

 

Prokuratura odpowiada ws. odpowiedzialności karnej www.chomikuj.pl

W związku z naszym zainteresowaniem sprawami związanymi z piractwem internetowym godzącym w rynek książki zadaliśmy Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu pytania w sprawie rozpowszechniania bez wymaganego uprawnienia utworów chronionych prawem autorskim w serwisie chomikuj.pl I uzyskaliśmy odpowiedź, którą zamieszczamy w całości bez komentarza.

 

Akt oskarżenia wobec właścicieli portalu chomikuj.pl wpłynął już do Sądu

13 sierpnia br. do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieście wpłynął subsydiarny akt oskarżenia przeciw administratorowi i właścicielom portalu chomikuj.pl.

 

A jednak można walczyć z internetowym piractwem.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Prokuratura Okręgowa w Olsztynie kończy postępowania w sprawie nielegalnego rozpowszechniania filmów na portalach kinomaniak.tv i ekino.tv.

 

Niezgodność z Konstytucją przepisu dot. odpowiedzialności za zawinione naruszenie praw autorskich

23 czerwca Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisu art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) prawa autorskiego, przewidującego zapłatę trzykrotności wynagrodzenia za zawinione naruszenie praw autorskich.

 

Ochrona prawa autorskiego – bardzo ważna petycja!

Apelujemy ponownie o podpisy pod bardzo ważną internetową petycją, która została uruchomiona przy okazji kampanii Copyright For Freedom. Całe środowisko książki – a zwłaszcza wydawcy i autorzy – powinni wspierać walkę o zrównoważone prawo autorskie, które chroni twórców i wytwórców.

 

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa autorskiego

Tworzenie prawa to proces, z którego rzadko ktokolwiek wychodzi zadowolony. W przypadku niedawno (12 maja) przyjętego przez Rząd projektu nowelizacji prawa autorskiego powody do zadowolenia mają jednak na pewno wydawcy prasy.

 

Kiedy młot na piratów dzieł autorskich jest skuteczny?

Wiele krajów uporało się z nielegalnym rozpowszechnianiem utworów przez Internet, podczas gdy Polska pozostała w tyle stając się przysłowiowym Eldorado dla piratów. Bez wątpienia problem piractwa winien być i u nas rozwiązany, jednak nie podzielałbym opinii, że lekarstwem w tym przypadku będzie nowelizacja Prawa autorskiego.

 

Twórcze strzyżenie - Przewodniczący zarządu ZAiKS tłumaczy sens tzw. opłaty od czystych nośników.

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych importerzy i producenci urządzeń elektronicznych powinni na rzecz kultury płacić w Polsce do 3% ich wartości. Minister kultury w specjalnym rozporządzeniu ma obowiązek ogłosić wysokość stawki i listę tych urządzeń, ale ostatnio uczynił to w 2008 roku.

 

Jak ochronić utwór?

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego (art.1) utwór od momentu jego ustalenia jest chroniony z samego prawa, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek formalności.

 

ZAiKS zaprasza na spotkanie z cyklu: „Poniedziałek pod Królami": Pod Prawo autorskie w spadku -

Z przyczyn niezależnych od Organizatorów nastąpiła zmiana tematu najbliższego „Poniedziałku pod Królami”. Za ewentualne niedogodności związane ze zmianą tematu ZAiKS przeprasza.

 

Prawo autorskie gwarantem wolności słowa! copyrightforfreedom

20 marca podczas Targów Książki w Paryżu środowisko literackie wezwało wszystkich - od autorów poprzez czytelników - aby pomogli przypomnieć znaczenie wolności słowa, która jest możliwa dzięki wyważonemu systemowi prawa autorskiego pozwalającemu rozkwitać literaturze i szeroko rozumianemu sektorowi kreatywnemu.

 

Ciemna strona portali

Co jakiś czas w sieci pojawiają się informacje, że do internautów, a częściej rodziców niektórych internautów, trafiają wezwania do zapłaty za rzekome rozpowszechnianie utworów chronionych prawem autorskim

 

Mechanizmy licencjonowania treści chronionych przez prawo autorskie i prawa pokrewne - stanowisko KOED

19 listopada odbyło się VI Forum Prawa Autorskiego organizowane przez MKiDN. KOED publikuje stanowisko w sprawie mechanizmów licencjonowania treści chronionych przez prawo autorskie i prawa pokrewne, które były tematem Forum.

 

Dla wolnej kultury szanse są? | Prawo autorskie i CC

Od ponad dekady przemysły kultury zmagają się z tzw. “piractwem” czyli nieautoryzowanym dzieleniem się ich produktami przez internautów.

 

Reforma prawa autorskiego jednym z celów nowej KE

Przyszły komisarz UE ds. gospodarki cyfrowej Guenther Oettinger zapowiedział, że reforma unijnego prawa autorskiego będzie jednym z jego priorytetów. W KE trwają już nad tym prace, powstał raport podsumowujący konsultacje społeczne.

 

Czytelnikom można zezwolić na drukowanie e-książek w bibliotece

Biblioteki, Prawo

Unijne przepisy o prawach autorskich nie zakazują bibliotekom tworzenia e-booków z książek znajdujących się w ich zbiorach i udostępnienia ich czytelnikom w wersji elektronicznej.

 

ZAiKS się odwołał! Fryzjer nadal walczy

Prawo

To nie koniec głośnej sprawy wałbrzyskiego fryzjera. Stowarzyszenie Autorów Zaiks odwołało się od niekorzystnego dla nich wyroku, który zapadł w kwietniu tego roku. Przypomnijmy, że świdnicki sąd uznał, iż w tak małym salonie nie dochodzi do publicznego odtwarzania muzyki, a fryzjer nie osiąga z tego powodu dodatkowych korzyści. Teraz sprawę rozpatrywał będzie wrocławski Sąd Apelacyjny.

 

Przyszłość prawa autorskiego. Konsultacje europejskie - zróbmy to razem!

Prawo

Szanowni Państwo, Już tylko do 5 lutego 2014 r. trwają ogłoszone przez Komisję Europejską konsultacje dotyczące prawa autorskiego

 

Europejskie konsultacja w sprawie prawa autorskiego

Rynek zagraniczny, Wydarzenia

Komisja Europejska ogłosiła najważniejsze konsultacje społeczne w historii UE: konsultacje prawa autorskiego. Do 5 lutego każda obywatelka i każdy obywatel Unii może wyrazić swoją opinię na temat obecnego systemu i koniecznych zmian. Na podstawie wyniku konsultacji Komisja zadecyduje, czy konieczna jest reforma systemu praw autorskich i w jakim kierunku powinna ona pójść.

 

Google Books wygrało proces z pisarzami

Rynek zagraniczny

Amerykański sąd orzekł, że udostępnianie książek przez Google służy społeczeństwu i przyczynia się do wzrostu czytelnictwa. Autorzy oburzeni.

 

Plagiat.pl - Konferencja CopyCamp 2013 poświęcona zagadnieniom prawa autorskiego w Polsce i na świecie

Prawo

Szanowni, pragniemy Państwa serdecznie zaprosić w imieniu p. Sebastiana Kawczyńskiego, Prezesa Zarządu Plagiat.pl (www.plagiat.pl), oraz organizatorów do wzięcia udziału w Konferencji CopyCamp 2013 poświęconej zagadnieniom prawa autorskiego w Polsce i na świecie.   Konferencja odbędzie się 01.10.2013 r. (wtorek) w salach kina „Muranów” w Warszawie, ul. gen. Władysława Andersa 5.

 

Szkolenie z prawa autorskiego dla tłumaczy - od Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury

Prawo

Jak dbać o swoje prawa osobiste i majątkowe? Jak zawierać bezpieczne i korzystne umowy na przekład? Jak egzekwować warunki umów? Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury zaprasza na szkolenie „Prawo autorskie dla tłumaczy”, które poprowadzi mecenas Joanna Hetman-Krajewska, wybitny ekspert i znakomity dydaktyk.

 

Koniec Chomikuj.pl? Chcą tego wydawcy książek

Prawo

Polskiej Izbie Książki udało się zebrać kilkanaście firm potrzebnych do złożenia pozwu zbiorowego przeciwko właścicielom portalu Chomikuj.pl – donosi "Rzeczpospolita".

 

Nowy pomysł właścicieli praw autorskich – trzeba płacić za czytanie książek na głos

Prawo, Rynek zagraniczny

Pecunia non olet – mawiali starożytni Rzymianie, zgarniając wypracowane niewolniczą harówką denary. Podobnie mogą pod nosem mówić członkowie organizacji SABAM, największej w Belgii organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Ich nowy pomysł na zarabianie może być inspiracją dla wszystkich innych ZAiKS-ów tego świata.

 

Kontrowersje wokół odpłatnego korzystania z bibliotek

Prawo

Biblioteki w Polsce pozostaną bezpłatne, tak jak to było do tej pory. Odpłatne użyczanie książek jest konsekwencją dyrektywy Parlamentu Europejskiego .

 

Debata "Prawo autorskie po ACTA"

Prawo

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów na debatę "Prawo autorskie po Acta", której tematem będzie przyszłość prawa autorskiego w Polsce. Podczas spotkania będziemy dyskutować o tym co się nie sprawdza w obecnym systemie prawnym, dlaczego prawo autorskie nie nadąża za rozwojem świata cyfrowego oraz omówimy konkretne propozycje regulacji prawnych, które odpowiadałyby zmieniającej się rzeczywistości - chroniły prawa autorów i twórców, ale jednocześnie dawały szeroki dostęp do...

 

Koniec ACTA? KE odsyła do Trybunału Sprawiedliwości UE

Prawo, Internet

Komisja Europejska zdecydowała o przekazaniu międzynarodowej umowy o zwalczaniu podróbek i piractwa w internecie (ACTA) do Trybunału Sprawiedliwości UE, by ocenił, czy nie narusza ona praw podstawowych. Środową decyzję KE z zadowoleniem przyjęli europosłowie.

 

Prawo autorskie po ACTA - Debata w Zachęcie

Prawo, Internet

Tematem spotkania będzie przyszłość prawa autorskiego w Polsce. Podczas spotkania będziemy dyskutować o tym co się nie sprawdza w obecnym systemie prawnym.

 

ACTA umową tajną? Komisja Europejska odpowiada

Prawo, Internet

W odpowiedzi na zarzuty, że negocjacje umowy dotyczącej obrotu towarami podrobionymi odbyły się "za zamkniętymi drzwiami" KE odpowiada konkretami - kto negocjował, z kim, kiedy, gdzie i z jakim wynikiem.

 

Komisja Europejska: 10 mitów na temat ACTA

Prawo, Internet

ACTA, umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi, od kilku tygodni budzi sporo kontrowersji wśród internautów. Komisja Europejska przedstawia 10 mitów dotyczących ACTA.

 

Protesty przeciw ACTA w sobotę w całej Europie

Prawo, Rynek zagraniczny

Ogólnoeuropejski protest przeciw ACTA w sobotę w większości miast europejskich. Prawie wszędzie wystartuje ok. godziny 13. Tylko we Francji manifestacje mają się odbyć w 46 miastach, w tym w tych największych: w Paryżu, Lyonie czy Marsylii. W Niemczech liczba miast jest o połowę mniejsza.

 

ACTA: Będzie rozbudowany system konsultacji

Prawo, Internet

Opublikowanie jeszcze we wtorek całej dokumentacji w sprawie ACTA będącej w dyspozycji strony polskiej – to jedno ze zobowiązań rządu po poniedziałkowej debacie.

 

Premier: Zawieszamy ratyfikację ACTA

Prawo, Internet

Ostatnie protesty internautów przeciwko ratyfikacji międzynarodowej umowy ACTA przyniosły skutek. W piątek premier Donald Tusk poinformował o zawieszeniu procesu ratyfikacji ACTA.

 

Strategia działania w obronie wolności w internecie

Prawo, Internet

O liberalizacji prawa autorskiego, strategii działania w obronie wolności w internecie i możliwości zwiększenia udziału obywateli w procesie rządzenia rozmawiano w sobotę w Warszawie podczas Improwizowanego Kongresu Wolnego Internetu.

 

"Piaskowa Góra" Joanny Bator we Francji

Wydawnictwa, Rynek zagraniczny

Wydawnictwo W.A.B. podpisało umowę sprzedaży francuskich praw do Piaskowej Góry Joanny Bator. Wydawnictwo Noir sur Blanc wyda tłumaczenie najprawdopodobniej na początku 2014 r.

 
 

Umowa ACTA powinna być analizowana bez polityków

Prawo, Internet

Umowa ACTA w najbliższych tygodniach powinna być poddana analizom, ale bez udziału polityków – powiedział minister kultury Bogdan Zdrojewski.

 

ACTA: Nikt nie zamierza dokonywać zmian w stosunku do istniejącego prawa

Prawo, Internet

- Jeśli w art. 27. ustęp 4 ACTA pojawiają się zagrożenia dotyczące osób prywatnych, internautów, to my na pewno tego nie wprowadzimy do polskiego prawa i będą te przepisy, które istnieją do tej pory - powiedział w piątek Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji.

 

Konferencja naukowa: Cyfrowe pr@wo autorskie

Prawo

18 maja 2011 roku w Krakowie odbędzie się konferencja „©yfrowe pr@wo autorskie – prawdy i mity prawa Internetu”.

 

Warsztaty: Biblioteki cyfrowe a prawo autorskie

Prawo

Rozwój bibliotek cyfrowych to nie tylko szansa na nowe narzędzia upowszechniania wiedzy i kultury - to także nowe problemy i ryzyka prawne.

 

Za dwa lata efekty nowelizacji ustawy o prawie autorskim

Prawo

Realne efekty nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie zbiorowego zarządzania widoczne będą dopiero pod koniec 2012 roku - mówi Wirtualnemedia.pl Bogusław Pluta, dyrektor ZPAV.

 

Dzieła osierocone czekają na unijną dyrektywę

Prawo

Komisja Europejska opóźnia prace nad dyrektywą o dziełach osieroconych. Wydawcy nie mogą dotrzeć do osób, którym przysługuje prawo do utworu. 40 proc. dorobku artystycznego nie może być wykorzystane w e-bibliotekach.

 

Rząd zmieni prawo prasowe w Polsce

Prawo

Projekt nowelizacji Prawa prasowego, nad którym od ponad roku pracowało ministerstwo kultury, w tym tygodniu ma trafić pod obrady rządu - powiedział minister kultury Bogdan Zdrojewski. Zmiany mają dotyczyć m.in. autoryzacji.

 

UE - Cyfryzacja a prawo autorskie, czyje na wierzchu?

Rynek zagraniczny

Spotkanie (23 marca) na temat cyfryzacji książek i prawa autorskiego w parlamencie europejskim odbyło się pod przewodnictwem posłów Klausa Heinera Lehne (komitet prawny) i Doris Pack (komitet kultury), FEP reprezentowali Alban Cerisier (Gallimard) i Piotr Marciszuk (Stentor), EBF - Fran Dubruille. Jest niemal pewne, że Komisja Europejska do końca 2010 roku przedstawi projekt dyrektywy w tej sprawie.

 

Światowy Dzień Książki - konferencja

Wydawnictwa

W imieniu organizatorów zapraszamy na konferencję prasową poświęconą Światowemu Dniu Książki i Praw Autorskich 2010, która odbędzie się w środę, 21 kwietnia o godz. 11.00 w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie /ul. Bracka 6/8/.

 

PIK o egzemplarzu obowiązkowym, zmianie prawa autorskiego... i ustawie o książce

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Książki, które odbyło się 18 grudnia 2009 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie zgromadziło 36 przedstawicieli członków Izby i ich pełnomocników, a także zaproszonych gości.  

 

Google przegrywa z wydawcami książek

Internet

Amerykańska firma naruszyła prawa autorskie. Musi wypłacić odszkodowanie, a także usunąć z sieci sporne dzieła - paryski sąd uznał pozew francuskich wydawców książek za zasadny.

 

Prace nad nowelizacją ustawy o prawie autorskim

Prawo

W siedzibie Izby Wydawców Prasy w środę 29 lipca odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji, które przygotowują projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach autorskich.

 

Za łamanie prawa autorskiego - konfiskata komputera

Internet

Stowarzyszenia twórców i producentów muzyki, filmów i oprogramowania chcą surowych kar za nielegalne kopiowanie ich dzieł w internecie.

 
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.