fesstiwal słowa w piosence
--
inteligencja emocjonalna, książka

Recenzja: Katarzyna Szorc „Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów”

Recenzje [12.05.14]

Ta nieduża objętościowa praca Katarzyny Szorc dotyczy jednego z najważniejszych atutów współczesnego nauczyciela, w tym wypadku pedagogów gimnazjalnych. Chodzi o umiejętność właściwej oceny pracy ucznia, jego rozwoju intelektualnego, a także sfery komunikacji społecznej z rówieśnikami.

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

Jak bardzo ważne jest to na tym właśnie etapie udowadniają wyniki badań inteligencji emocjonalnej nauczycieli gimnazjów. To od ich empatii oraz zdolności zrozumienia  kształtującego się dopiero charakteru uczniów gimnazjów zależy przyszły sukces w wyborze własnej drogi życia młodych ludzi, ale także umiejętność komunikowania się z otaczających światem. Zagrożenia jakie czekają na młodych ludzi to nie tylko konsumpcjonizm, hedonizm, międzyludzka rywalizacja czy własny indywidualizm doprowadzony do absurdu, to przede wszystkim szok i cywilizacyjny i chaos wprowadzający młodego, nieukształtowanego człowieka w świat dorosłych. Często brutalny w swoich zachowaniach, charakteryzujący się bezmyślną agresją, brakiem jakichkolwiek norm i zasad powoduje, iż nie potrafią oni ukształtować własnej osobowości na tak niestabilnym, dezintegracyjnym fundamencie.

Badania te przeprowadzone zostały na wybranej grupie nauczycieli gimnazjów wylosowanych spośród etatowych nauczycieli szkół w województwie podlaskim oraz dyrektorów tych placówek. Autorka w swoich badaniach posłużyła się tu metodą sondażu diagnostycznego, a w jej ramach wykorzystała technikę ankietowania. W badaniach korzystano z ankiety Kwestionariusza inteligencji Emocjonalnej INTE autorstwa N.S. Schutte, J.M.Malouff, I.E.Hall, DJ.Haggerty, J.T.Cooper, Ch.J.Gloden, L.Dornheim, w polskiej adaptacji Anny Ciechanowicz, Aleksandry Jaworowskiej, Anny Matczak. Badano inteligencję emocjonalną rozumianą jako zdolność "rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, a także zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu władnym postępowaniem oraz działaniem innych ludzi".

Wyniki badań szczegółowo przedstawia Katarzyna Szorc w trzecim rozdziale swojego opracowania. Nie będę go tu cytował w całości, wystarczy powiedzieć, że mężczyźni wykazali się większą ponad normę inteligencją emocjonalną  - 33,5% ogółu badanych, kobiety tylko 12,6% ogółu badanych. Drugim ciekawym spostrzeżeniem jest, to iż, wbrew obiegowym opiniom, nauczyciele-stażyści nie posiadający jeszcze stopnia awansu zawodowego posiadała wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, co Szorc wiąże, z postulowanym od lat wstępnym k szkoleniem psychologicznym przyszłych nauczycieli.

Później jest już bardziej przewidywalnie, gdyż poziom inteligencji emocjonalnej rośnie w miarę uzyskiwania coraz wyższego stopnia awansu zawodowego. I tak nauczyciele dyplomowani wykazują się wyższym poziomem inteligencji emocjonalnej niż ich koledzy nauczyciele kontraktowi. Nie jest to jakaś dynamiczna linia, ale odnotowano progres takiej pozytywnej zmiany. Ale nie awans zawodowy determinuje taką statystykę. Myślę, że jest bardziej zależne od własnych wrodzonych charakterologicznych predyspozycji nauczycieli. Osobisty, indywidualny rozwój przyszłych adeptów studiów nauczycielskich pozwala mieć nadzieję, że te pozytywne wyniki badań wśród stażystów będą systematycznie rosły. O wyższym poziomie inteligencji emocjonalnej wśród nauczycieli gimnazjów współdecyduje też profil wykształcenia. Większy jest on wśród humanistów niż w przypadku innych profili zawodowych. I najwyższy jest on także wśród nauczycieli pracujących na wsi oraz małych miastach. Badani respondenci pracujący w dużych aglomeracjach mieli w tym przedziale niższy poziom inteligencji emocjonalnej.

Analiza wyników wykazuje, że jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia w tej materii, aby nauczyciele świadomie i skutecznie wykorzystywali swoją inteligencję emocjonalną w pracy zawodowej. 1/4 badanych nauczycieli gimnazjów wykazuje nawet jak pisze Szorc "swoistą niedojrzałość w sferze postrzegania uczuć własnych, a przez to emocji własnych wychowanków. Co jest o tyle groźne, że właśnie w gimnazjum uczniowie przechodzą bardzo dynamiczny rozwój psychofizyczny, a co za tym idzie, trafne postrzeganie i ocena ich emocjonalnych zachowań jest bardzo ważna dla prawidłowej oceny
ich kształtującego się charakteru i osobowości.

Autorka postuluje ciągłe, systematyczne doskonalenie przez nauczycieli zdolności i umiejętności emocjonalnych, szczególnie trafnego spostrzegania, oceny i ekspresji emocji u swoich podopiecznych już na etapie szkoły podstawowej, gdzie uczniowie muszą sprostać dynamicznie rozwijającej się wokół nich rzeczywistości, która wnosi w ich młode życie relatywistyczny chaos i znaczeniowy bałagan.

Gabriel Leonard Kamiński

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.