fesstiwal słowa w piosence
--

Wakacyjne nowości krakowskiego Impulsu

Zapowiedzi [19.07.10]

Oto klika wybranych lipcowych nowości krakowskiego wydawnictwa IMPULS:

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

1. Health in pedagogical discourses and school practices.
Selected perspectivesm, 
Aniela Korzon, Katarzyna Plutecka 

Nota o książce:

The issue of health constitutes a crucial element of reflections over both human condition and contemporary world. It significantly embraces the axiological spheres of meanings, with regard to which the individual does not only carry out the process of self identity, but also determines life priorities which accomplishment requires social engagement. In consequence, the category of health manifest itself in various spheres- subjective, social, cultural, civic, economic or last but not least – educational. Hence, the reflections tackling this topic become an interdisciplinary discourse, since exercised in the filed of medicine, sociology, psychology, pedagogy, education as well as economy, political science and even technical disciplines. …

Wydawca: wydawnictwo IMPULS
Miejsce i rok wydania: Kraków 2010
Wydanie I
Format B5,
Objętość 202 strony
Oprawa miękka, klejona, folia matowa
ISBN: 978-83-7587-418-1

Podoba mi się, kupuję:

2. Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyce edukacyjnej, Aniela Korzon, Katarzyna Plutecka.

Nota o książce:

Zasada integracji treści kształcenia ułatwia nie tylko zrozumienie ustrukturowanej wiedzy i podstawowych technik pracy umysłowej, ale ma też znaczący wpływ na kształtowanie się trwałych zainteresowań, stanowiących źródło aktywności poznawczej dziecka. Ponadto sprzyja wykorzystywaniu różnorodnych metod nauczania, szczególnie tych aktywizujących, rozbudza motywację w przyswajaniu wiedzy i ćwiczy operatywność w zastosowaniu zdobytych wiadomości i umiejętności do rozwiązywania problemów o charakterze teoretycznym i praktycznym. Jej wyjątkową rolę dla wszechstronnego rozwoju dziecka podkreślają nie tylko pedagodzy, ale również psycholodzy, wyjaśniając, że czynności integrujące przekazywaną wiedzę uwzględniają i doskonalą umiejętność syntetycznego spojrzenia [...], ułatwiają opanowanie nowych treści, służą operatywności zdobytej wiedzy, a także aktywizują normalny stan czynnościowy mózgu, który ma zawsze charakter integracyjny. ((Fragment Wstępu)


Wydawca: wydawnictwo IMPULS
Miejsce i rok wydania: Kraków 2010
Wydanie: I
Format B5
Objętość 150 stron,
Oprawa miękka, klejona, folia matowa
ISBN: 978-83-7587-3

Podoba mi się, kupuję: 

 

3. Uczeń z zespołem AspergeraPraktyczne wskazówki dla nauczyciela,
Joanna Święcicka.

Nota o książce:

Publikacja ma charakter poradnika zawierającego konkretne, bardzo proste i przejrzyście sformułowane wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera. Jest skierowana do wszystkich nauczycieli, zwłaszcza szkół ogólnodostępnych, ale i integracyjnych lub specjalnych, którym przyszło pracować z tym jakże fascynującym, wymagającym, zaskakującym, inteligentnym, ale i czasami trudnym dzieckiem. Odbiorcami mogą być również inni specjaliści: pedagodzy, psycholodzy i logopedzi, którzy nie mają do czynienia na co dzień z dzieckiem cierpiącym na zaburzenie ze spektrum autyzmu, ale są ciekawi, jak ono funkcjonuje. Odbiorcami mogą być również rodzice dziecka ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera, którzy potrzebują konkretnego pokierowania i wsparcia. Oprócz typowej charakterystyki i sposobów funkcjonowania ucznia cierpiącego na zespół Aspergera zaprezentowane są w tej książeczce osiowe objawy tego zaburzenia z kręgi autyzmu oraz metody terapii. Książeczka jest zatem próbą zainteresowania środowisk nauczycielskich problemami tej grupy uczniów. Termin zespołu Aspergera w ciągu ostatnich kilku lat stał się tematem niezmiernie modnym i głośnym. Należy spodziewać się, że dzieci ze diagnozowanym zespołem Aspergera będzie systematyczne przybywać, jeżeli już tak się nie dzieje. Dlatego wiedza nauczycieli i innych specjalistów z tego zakresu musi się poszerzać, ponieważ dobrze funkcjonujące dziecko dotknięte tym zaburzeniem nie musi trafić do szkoły integracyjnej czy specjalnej, ale do zwykłej szkoły masowej, może właśnie, drogi nauczycielu, do twojej klasy. 

Wydawca: wydawnictwo IMPULS
Miejsce i rok wydania: Kraków 2010
Wydanie: I
Format B5
Objętość 50 stron
Oprawa: miękka, klejona, folia matowa
ISBN: 978-83-7587-448-8

Podoba mi się, kupuję:

 

Wznowienia wydawnicze:

1. Bajkoterapia, Katarzyna Szeliga (red.)

Nota o książce:

Książka ta jest pokłosiem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Razem z Guziolkiem piszemy bajki” – zorganizowanego przez autorkę cieszącej się dużym powodzeniem u dużych i małych czytelników "Historii Guziolka" (Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005). Zamierzeniem tego konkursu było propagowanie czytelnictwa oraz aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego. Celem było także inicjowanie dzielenia się wiedzą, wyobraźnią i własną twórczością z innymi dziećmi, nauczycielami i rodzicami – wzajemne inspirowanie się do tworzenia i dzielenia się swoim światem.Książka prezentuje teksty laureatów wspomnianego konkursu w kategoriach rodzice i nauczyciele oraz wszystkie bajki dzieci 5-6-letnich i dzieci z klas I-III szkoły podstawowej.Publikacja ukazuje obraz umiejętności twórczych, „kondycji” literackiej w wymienionych kategoriach wiekowych oraz tematykę, która staje się obecnie źródłem inspiracji literackich.Książka adresowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz do ich rodziców. Charakteryzuje ją niepowtarzalny klimat, w którym rzeczywistość splata się z niedorzecznością, urzekającą barwnością postaci, sytuacji, realiów. 

Książka polecana przez serwis ABCbaby.pl poświęcony bajkoterapii: http://www.abcbaby.pl/?page=Structure&id=81

 

Wydawca: wydawnictwo IMPULSMiejsce i rok wydania: Kraków 2010Wydanie IIIFormat B5, Objętość: 248 stronOprawa miękka, klejona, folia matowa. Książka zawiera płytę CDISBN 978-83-7587-472-3

2. Materiały do ćwiczeń z dydaktyki ogólnej, Maria Koszmider (wybór i opracowanie)

Nota o książce: Materiały są przeznaczone do prowadzenia zajęć na kierunkach pedagogicznych i innych kierunkach kształcenia o specjalności nauczycielskiej, dla których Standardy kształcenia* przewidują kształcenie w zakresie dydaktyki ogólnej.
Stanowią one narzędzie do samodzielnej pracy studentów ujęte w formie Kart pracy umożliwiających aktywny udział w zajęciach – konwersatoriach bądź ćwiczeniach audytoryjnych. Treść tych zajęć wiąże się z tematami poprzedzających je wykładów.
Materiały mogą być wykorzystywane w rożny sposób: jeśli uczelnia przewiduje konwersatoria z dydaktyki ogólnej – studenci pracują z Kartami pracy przed zajęciami, jeśli zaś są organizowane ćwiczenia, to studenci wykorzystują Karty w trakcie zajęć.
Materiały zostały opracowane dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, gdzie były z powodzeniem wykorzystywane w ciągu ostatnich kilku lat. Uczelnia ta przewiduje w programie studiów pedagogicznych 15 godzin wykładów i 30 godzin konwersatoriów dla przedmiotu „Dydaktyka ogólna”.
 
 * Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia. Dz. U. z 2007 r. Nr 164, poz. 1166.         

Wydawca: wydawnictwo IMPULS
Miejsce i rok wydania: Kraków 2010
Wydanie: II
Format B5,
Objętość: 184 strony,
Oprawa: miękka, klejona, folia matowa
ISBN 978-83-7587-461-7


3. Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów, Ewelina J. Konieczna (red.nauk.) 

Nota o książce:

W książce przedstawiono wyjątkowe scenariusze, przeznaczone do pracy z grupą. Głównym celem zamieszczonych tekstów jest profilaktyka oraz praca z emocjami. Scenariusze mogą znaleźć zastosowanie zarówno na zajęciach dydaktycznych, jak i socjoterapeutycznych, czy spotkaniach z grupą wsparcia.
Książka jest nie tylko źródłem pomysłów do pracy z grupą, ale również poradnikiem, w jaki sposób pisać własne, autorskie scenariusze biblioterapeutyczne.
Realizatorami przedstawionych tekstów mogą być nauczyciele szkół szczebli podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych oraz licealnych. Mogą być one proponowane uczniom w ramach zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych (np. w świetlicach terapeutycznych).

Wydawca: wydawnictwo IMPULS
Miejsce i rok wydania: Kraków 2010
Wydanie III,
Format B5
Objętość: 268 stron
Oprawa: miękka, klejona, folia matowa
ISBN 978-83-7587-464-8
   
4. Edukacja plastyczno-muzyczna - 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III, Boguszewska Anna, Weiner Agnieszka.

Nota o książce:

Jest to książka pomocnicza adresowana do nauczycieli klas początkowych, logopedów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli pracujących w świetlicach. Autorki świadomie zrezygnowały z uporządkowania tematycznego oraz podziału materiału do kolejnych klas. Przedstawione pomysły plastyczne i muzyczne ułatwią organizację zajęć w taki sposób, by edukacja muzyczna i plastyczna o charakterze twórczym była jednocześnie nauką i wypoczynkiem dla dzieci, stanowiąc krótkie sekwencje codziennych zajęć zintegrowanych świetlicowych lub kompensacyjno-korekcyjnych.

Wydawca: wydawnictwo IMPULS
Miejsce i rok wydania: Kraków 2010
Wydanie IV
Format A5
Objętość: 154 strony
Oprawa miękka, klejona, folia matowa
ISBN 978-83-7587-457-0

GLK. Informacja nadesłana

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.