fesstiwal słowa w piosence
--

Biblioteki będa wspierać umiejętności cyfrowe

Biblioteki [26.08.13]

Przedstawiciele bibliotek: szkolnych, publicznych, naukowych, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych poparli program podnoszenia umiejętności cyfrowych obywateli w ramach PO PC.

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

MAC prowadzi prace nad nowym programem operacyjnym pozwalającym wykorzystać środki unijne w latach 2014-20 na rozwój cyfrowy kraju. To Program Operacyjny Polska Cyfrowa, PO PC.

- To najlepszy moment na dyskusję, bo jesteśmy w ostatniej fazie prac domykających PO PC - powiedział na spotkaniu z bibliotekarzami minister Michał Boni. - Program ma mieć trzy osie - 1. rozwój infrastruktury i dostępu, 2. rozwój treści i usług i 3. umiejętności cyfrowe. W tej ostatniej osi nie chodzi o umiejętności potrzebne na rynku pracy, ale o cywilizacyjne umiejętności cyfrowe pozwalające na funkcjonowanie w świecie, gdzie więcej rzeczy dostępnych jest cyfrowo - podkreślił minister. T e cywilizacyjne umiejętności cyfrowe muszą być rozwijane tak, by nie było grup wykluczonych, by budować też wyższy poziom kreatywności - wyższą jakość wszystkiego, co z siebie dajemy.

W ramach prac nad PO PC pojawiła się więc koncepcja tworzenia centrów aktywności cyfrowej tworzonych na bazie instytucji kultury, świetlic oraz sieci bibliotecznej.

- Mamy w kraju 16 tys. bibliotek szkolnych i 8400 publicznych. Mogłyby one być wykorzystane w tworzeniu trwałego mechanizmu podnoszenia kompetencji cyfrowych przez całe życie. W ten sposób biblioteki - w tym biblioteki szkolne - otrzymałyby nowe zadania i funkcje - o ile stanęłyby do konkursu i zostały zakwalifikowane do współtworzenia centrów aktywności cyfrowej na swoim terenie - informuje MAC.

Idea zrodziła się wiosną, w wyniku konsultacji publicznych założeń do projektu ustawy samorządowej. Zakładały one m.in. uelastycznienie reguł organizacyjnych dotyczących bibliotek szkolnych. Celem było ułatwienie dostępu do książek i innych zasobów kultury w lokalnych społecznościach.

Projekt wzbudził jednak silne obawy w środowisku bibliotekarzy szkolnych. Minieser Boni zaproponował więc na spotkaniu konsultacyjnym 18 marca wycofanie się z tych zmian, a w zamian - włączenie bibliotekarzy szkolnych do prac nad PO PC.

Projekt tworzenia centrów aktywności cyfrowej wymaga dalszej współpracy między resortami - Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, MAC, MEN, Ministerstwem Nauki , a także samorządami, które współtworzą przecież unijne Regionalne Programy Operacyjne (RPO), oraz organizacjami pozarządowymi, firmami i fundacjami. Istotna jest rola Lidera Cyfryzacji, który został powołany z inicjatywy Komisji Europejskiej i jest animatorem Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Korzyści z użytkowania technologii informacyjno-komunikacyjnych są ogromne - zarówno w skali całego społeczeństwa i gospodarki, jak i z perspektywy pojedynczego użytkownika, ponieważ wiążą się z wygodą, oszczędnością czasu i pieniędzy, tworzeniem warunków do rozwoju osobistego oraz zawodowego, zwiększając najczęściej szanse na rynku pracy, co w konsekwencji wpływa na podniesienie jakości życia.

Tymczasem dziś w Polsce 32 % osób przyznaje się do tego, że nigdy nie korzystało z internetu (w UE 27 - 22%), a tylko 59% korzystało z internetu regularnie (UE 27 - 70%). Do tego między użytkownikami istnieją ogromne różnice w sposobach korzystania z internetu oraz w poziomie zaawansowania kompetencji cyfrowych.

- Trzecia oś PO PC to nie jest "program rozwoju bibliotek", ale program rozwoju umiejętności cyfrowych obywateli - podkreślił min. Boni - ale sieć bibliotek mogą (może) być bardzo istotnym narzędziem do osiągnięcia jego celów. Uczestnicy spotkania opowiadali, w jaki sposób biblioteki już teraz wspierają rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, w jaki sposób mogłyby upowszechniać wiedzę o usługach e-administracji. Przekonywali też, że biblioteki są najlepszym miejscem do upowszechniania wiedzy o IT, a ich sieć to doskonałe narzędzie, by 4,5 mln wykluczonych cyfrowo Polaków 50+ zaprosić do cyfrowego świata. Ich zdaniem strategiczny projekt w ramach PO PC może dać do tego narzędzia - dzięki tworzeniu jednolitych ram, standardów działania i sprawdzonego sposobu postępowania.

GLK. źródło: portalsamorzadowy.pl

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.