fesstiwal słowa w piosence
--

EMF - zmiany w składzie Rady Nadzorczej emitenta

Księgarnie [08.03.16]

Zarząd Empik Media & Fashion S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 03 marca 2016 roku doszło do następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

1. Pan Maciej Dyjas złożył rezygnację ze stanowiska Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia 3 marca 2016 roku;


2. Pan Eyal Lahav złożył rezygnację ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 3 marca 2016 roku;

3. Eastbridge S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu ("Uprawniony Akcjonariusz EB"), korzystając z uprawnień zawartych w Statucie Spółki, ze skutkiem na dzień 3 marca 2016 roku:
(i) powołał pana Thomas von Werner jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
(ii) powołał pana Tomáš Šusták jako Członka Rady Nadzorczej Spółki;
(iii) powołał pana Adama Imiełowskiego jako Członka Rady Nadzorczej Spółki.

4. Penta Investments Limited z siedzibą w Jersey ("Uprawniony Akcjonariusz PI"), korzystając z uprawnień zawartych w Statucie Spółki powołała pana Łukasza Waszaka na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ze skutkiem od dnia 3 marca 2016 roku.

Zarząd Spółki wyraża podziękowanie panu Maciejowi Dyjasowi oraz panu Eyal Lahav za ich udział i zaangażowanie w prace Rady Nadzorczej.
Życiorysy panów Thomas von Werner oraz Łukasza Waszaka zostały opublikowane w dniu 1 stycznia 2014 roku raportem bieżącym nr 1/2014 jak również są opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.emf-group.eu.

W załączeniu do niniejszego raportu przekazujemy życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej pana Tomáš Šusták oraz pana Adama Imiełowskiego z podaniem posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Zarówno pan Tomáš Šusták jak i pan Adam Imiełowski nie prowadzą działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Tomáš Šusták oraz pan Adam Imiełowski nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: Podstawa prawa: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 5 ust 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259).

Krzysztof Rabiański
Prezes Zarządu Spółki

Załączniki

Pobierz załącznik 1
Pobierz załącznik 2


Zobacz poprzedni komunikat:

NFIEMF

 EMF Zawiadomienia o zmianach udziału w ogólnej  liczbie głosów Emitenta


 

GLK. Informacja nadesłana

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.