fesstiwal słowa w piosence
--

Impuls zaprasza

Nowości [27.05.15]

W swej pracy wydawniczej krakowska oficyna „Impuls” na co dzień mierzy się tematami trudnymi i… jeszcze trudniejszymi.

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

Do tych szczególnie wymagających i budzących wiele emocji należy z pewnością temat niepełnosprawności dziecka, także tej podatnej na różne formy terapii. Nie dziwi więc, że Oficyna Wydawnicza „Impuls” po raz kolejny proponuje garść nowości (także w formie elektronicznej), dotyczących tej właśnie problematyki: Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją Leokadii Wiatrowskiej, Podręczny słownik terminów AAC Bogusławy Beaty Kaczmarek i Magdaleny Grycman oraz Melody Intonation Therapy Barbary Pastuszek-Lipińskiej.

 

 

 

Nie ma w niej zwycięzców i pokonanych, nie ma mądrzejszych i mniej zdolnych. Są tylko wytrwali i ambitni, którzy pragną rozwijać swoje horyzonty poznawcze przez nieustawanie w wysiłkach” – tak we Wstępie do Pokonywania trudności… pisze Autorka, Leokadia Wiatrowska. Jakkolwiek przeznaczona głównie dla nauczycieli pracujących z dziećmi przejawiającymi trudności w nauce czytania i pisania, książka ta, prezentująca tzw. metodę werbalnego i obrazowego nauczania liter, bez wątpienia przyda się także (a może przede wszystkim) rodzicom tych właśnie uczniów, jako pierwszym i najważniejszym autorytetom w życiu dziecka. Analizie i opisowi poddana została zarówno sama metoda, pojęcie dysleksji, zakres znaczeniowy „trudności w uczeniu się” i wiele innych, odnosząc je do specyficznej sytuacji, jaką jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Książka ta wykracza jednak poza przyjęty schemat, równie wnikliwym badaniom i ocenie poddając także wpływ środowiska rodzinnego i nauczycielskiego, tworzących pewne zmienne sytuacji indywidualnej dziecka; podkreśla się także konieczność dobory indywidualnej metody – zarówno terapii, jak i samego nauczania.

(http://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/pokonywanie-trudnosci-w-uczeniu-sie-dzieci-z-dysleksja,1467.html)

 

Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej) pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Magdaleny Grycman jest pierwszą w Polsce tego rodzaju publikacją, adresowaną do szerokiego grona zarówno specjalistów, jak i rodziców, opiekunów, przyjaciół – osób dzielących codzienność z dziećmi i dorosłymi doświadczającymi trudności w porozumiewaniu się. Jest próbą opisania blisko 1600 pojęć odnoszących się do nowego obszaru w polskiej logopedii i pedagogice osób niepełnosprawnych, jakim jest zastosowanie alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji. Sposoby AAC (augmentative and alternative communication) są procesami wielokrotnie złożonymi, obejmującymi różne komponenty dostosowane do potrzeb osób niemówiących. Problemy te często pozostają bez rozwiązań. W prowadzonych dyskusjach wymienia się m.in. brak dostatecznej liczby wykształconych w tym kierunku specjalistów, problemy terminologiczne, zbyt późne podejmowanie decyzji o właściwej terapii w obszarze porozumiewania się, brak materiałów dydaktycznych, programów i opracowań metodycznych, niską świadomość społeczną dotyczącą możliwości kompensowania poważnych zaburzeń w porozumiewaniu się.

(http://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/podreczny-slownik-terminow-aac,1605.html)
Ostatnia z naszych propozycji – Melody Intonation Therapy. Metoda pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia mowy – przeznaczona jest dla terapeutów i pedagogów (a także – znów – rodziców), pracujących z dziećmi o szczególnych trudnościach w porozumiewaniu się i komunikowaniu. 

Każdy z rozdziałów poprzedzony jest wprowadzeniem, które zawiera definicje oraz klasyfikacje dotyczące zagadnień poruszanych w publikacji. W pierwszym przedstawiono cele i założenia badań własnych oraz projektu, w którego ramach powstała monografia. W drugim zaprezentowano metodę oraz twierdzenia leżące u jej podstaw, a także historię jej powstania. W trzecim opisano oddziaływanie metody MIT z uwzględnieniem różnych perspektyw, tj. neuronaukowej, psychologicznej oraz językoznawczej, w tym aspektów psycholingwistycznych oraz językoznawstwa naturalnego. Dokonano analizy czynników leczących w MIT, biorąc pod uwagę różne aspekty muzyki oraz obserwacje własne, współpracowników i naukowców zajmujących się badaniem skuteczności metody oraz zakresu jej oddziaływania. W czwartym przedstawiono profile pacjentów, uwzględniając charakterystyki poszczególnych osób uczestniczących w projekcie, metodologię pracy badawczej, trudności oraz indywidualne potrzeby poszczególnych pacjentów. Omówiono także te obszary i zaburzenia mowy, które objęte były interwencją w projekcie. Ponadto zaprezentowano metodologię pracy oraz przebieg projektu badawczego, jak również opis wyników badań. W rozdziale piątym opisano przebieg projektu, a w ostatnim zamieszczono dyskusję na temat rezultatów badań, podsumowanie poczynionych analiz oraz wnioski. Rozdział ten zawiera także opis ograniczeń projektu i krótkie zestawienie badań, które powinny być przeprowadzone w przyszłości w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii wciąż budzących kontrowersje. Książka zawiera materiały opublikowane bądź obecnie poddawane recenzji w redakcjach kilku czasopism naukowych.

(http://www.impulsoficyna.com.pl/katalog/melodic-intonation-therapy,1686,epub.html)

 
 

 

 

GLK. Informacja nadesłana

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.