fesstiwal słowa w piosence
--

Edukacja prawie na wakacjach

Nowości [23.06.15]

Nawet nadchodzące wielkimi krokami wakacje nie zwalniają nauczycieli, pedagogów i wszystkich tych, którzy o szkole myśleć muszą, od troski o nią.

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

 

Wychodząc z tego założenia Oficyna Wydawnicza „Impuls” niestrudzenie dostarcza nam właściwej strawy duchowej. I tak nowością, która zasługuje na szczególną uwagę, jest Kultura szkoły. Studium teoretyczno-empiryczne Urszuli Dernowskiej i Aleksandry Tłuściak-Deliowskiej, książka budząca w środowisku pedagogicznym spore emocje jeszcze przed swą własną premierą.Skąd tak wielkie zainteresowanie? Pojęcie „kultury szkoły” jest, jak przyznają same Autorki, terminem od dawna zakorzenionym w anglojęzycznej literaturze przedmiotu; co więcej, rozgościł się on na dobre w naszym krajowym środowisku akademickim, jednak przy całej mnogości artykułów i książek, wciąż jeszcze brakuje usystematyzowania tematu, scalenia rozproszonych wątków i teorii – temu służyć ma publikacja Autorek. Cel wydania książki jest dwojaki: z jednej strony analityczno-syntetyzujące podejście do stanowisk i modeli teoretycznych kultury oraz klimatu szkoły, z drugiej natomiast – ekspozycja „kultury szkoły” jako kategorii na tyle syntetycznej, że może ona dostarczyć szerszej perspektywy do spójnego, a nie – jak w zdecydowanej większości prac badawczych poświęconych dotychczas szkole – fragmentarycznego, wybiórczego oglądu życia i funkcjonowania placówki edukacyjnej. Układ treści został zaprojektowany w taki sposób, by przedstawić główne podejścia, punkty widzenia na kulturę szkoły, sposób jej rozumienia i poznawania. Książka składa się z pięciu rozdziałów, a w jej strukturze wyraźnie zarysowują się dwie części: warstwa teoretyczna (analityczno-syntetyczna) oraz warstwa empiryczna (przeglądowa).  O szkole nie bez racji można powiedzieć, trawestując znane słowa: „szkoła jaka jest, każdy widzi”, niemniej warto podjąć wysiłek zorientowany na dotarcie do tego, co wprawdzie skryte, niewidoczne, ale obecne i znaczące, jeśli chodzi o jakość działań szkoły i możliwość zmieniania jej na lepsze. Warto podjąć namysł nad miejscem zwanym szkołą, warto o nie pytać, zastanawiać się nad nim – nad tym, jakie ono jest, a jakie może być, i co zrobić, żeby było ono przestrzenią przyjazną, miejscem współpracy, osiągnięć i rozwoju. Te pytania zaś zawsze dotyczą kultury szkoły.

Każdy z nas lubi prezenty, szczególnie to bez okazji i specjalnego powodu… Od momentu, gdy do podstawy programowej wprowadzono w 2008 r. elementy edukacji globalnej, minęło już siedem lat. Czas, wydawałoby się, wystarczająco długi, by pokusić się o pierwsze podsumowania, uogólnienia i wnioski. Trzy Autorki, trzy przedstawicielki krakowskich instytucji (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Fundacja „Otwarty Plan”), przekazują w prezencie wszystkim zainteresowanym zagadnieniem edukacji globalnej bezpłatną książkę-studium: Edukacja globalna w Małopolsce. Podmioty – praktyki – konteksty.
Refleksje i doświadczenia małopolskich nauczycieli i nauczycielek stanową podstawę do zarysowania krajobrazu edukacji globalnej w regionie. Nie sama podstawa programowa i jej cele były osią badań, lecz próba odpowiedzi na pytanie: W jakim zakresie, jeśli w ogóle, edukacja globalna jest realizowana przez nauczycieli/ki w ich codziennej pracy? Co więcej, chodziło o udzielenie odpowiedzi na kwestie: Jaka jest kondycja edukacji globalnej w osądzie nauczycieli/ek? Jakie zauważają problemy i przeszkody związane z jej realizacją? Jakie sukcesy stały się ich udziałem? Celem publikacji jest próba nakreślenia różnorodnego i zarazem fascynującego krajobrazu edukacji globalnej w małopolskich szkołach. Książka dostępna jest bezpłatnie! Wystarczy jedynie skontaktować się z którąś z Autorek (adresy e-mail wszystkich trzech znajdują się na stronie internetowej Oficyna Wydawniczej „Impuls”)
.


Edukacja małego dziecka”, seria opatrzona stemplem cieszyńskim oddziałem Uniwersyteu Śląskiego – Instytutu Nauk o Edukacji Wydziału Etnologii i Nauk i o edukacji, od lat cieszy się niesłabnącym uznaniem popularnością, toteż kolejne tomy, lotem błyskawicy obiegają środowiska pedagogiczne w Polsce. Tym razem redaktorki – Ewa Ogrodzka-Mazur, Urszula Szuścik i Aleksandra Minczanowska – swą pełną zatroskania uwagę skupiły na rodzinie, cozaowocowało siódmym tomek serii – Przemiany rodziny i jej funkcji. Złożony z czterech części tom jest poświęcony zagadnieniom rodziny w bardzo szerokim ujęciu teoretycznym i badawczy. Szczególny nacisk poszczególni autorzy położyli na rodzinę.
Na koniec naszej prezentacji zostawiliśmy książkę, którą recenzenci zgodnie okrzyknęli „naukowym bestsellerem, także poza gronem badaczy i akademików”. Mowa o Fatamorganie saudyjskiej przestrzeni społeczno-kulturopwej kobiet autorstwa Anna Odrowąż-Coates, stanowiącą „fascynujące poznawczo studium społeczno-kulturowe, osadzone w nurcie badań etnograficznych, które otwiera przed czytelnikiem niezwykle złożony i wielopłaszczyznowy świat życia społecznego, rodzinnego, osobistego kobiet w Arabii Saudyjskiej” (ponownie recenzje).Autorka, z przyczynosobistych mieszkająca przez dwa lata w Królestwie Arabii Saudyjskiej, na własną rękę, incognito, prowadziła badania wśród poznanych tam kobiet, osiągając zaskakujące czasem wyniki, ale przecież, jak za mieszkankami Arabii Saudyjskiej powtarza Autorka, „wszystko jest w rękach Allacha i tej woli przeciwstawić się nie godzi”.

Zapraszam i poleca Oficyna Wydawnicza „Impuls” – www.impulsoficyna.com.plGLK. Informacja nadesłana

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.