fesstiwal słowa w piosence
--

Recenzja: Anna Kieszkowska "Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych"

Recenzje [17.05.13]

Praca Anny Kieszkowskiej oparta na jej własnych badaniach jest mimo swojego skomplikowanego nazewnictwa bardzo ważną publikacją naukową.

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

Więziennictwo polskie, służby penitencjarne od słynnej rewolucji dr Pawła Moczydłowskiego w PRL-u były skostniałą represyjną instytucją nie tyle nakierowaną na resocjalizację skazanych, co na agresywną walkę z recydywą i tzw. "grypsującymi". 

Instytucje mające po wyjściu na wolność prowadzić dalej zresocjalizowanego więźnia często w swoich skostniałych strukturach administracyjno-biurokratycznych nie były w stanie podołać całej złożonej gamie problemów jakie niosła za sobą ta sytuacja. Więźniowie często z problemami alkoholowymi, uzależnieni od narkotyków, poddani w więzieniu przemocy, nie byli w stanie sami dołączyć się do zbiorowego organizmu normalnego społeczeństwa. Odrzucani przez rodziny, często bezrobotni i bezdomni, po chwili znowu wchodzili na drogę przestępstwa. Po 1989 roku sytuacja ta uległa dalszemu zaostrzeniu, gdyż po tzw. polskiej transformacji pracy i mieszkań było jeszcze mniej, albo wcale.
                Anna Kieszkowska zajęła się tymi wszystkimi problemami proponując własną metodologię badań, ich ocenę i analizę. Konteksty resocjalizacyjne w jej pracy obejmują wszystkie etapy przystosowujące jednostkę do życia w społeczeństwie. Wybrała jako obiekt swoich badań  osoby skazane, "które po opuszczeniu zakładu karnego w ramach warunkowego przedterminowego zwolnienia powróciły do środowiska lokalnego i podlegają procesom ponownej integracji społecznej. (…)
              Jak przebiega ten proces i jak odbierany jest przez samych byłych więźniów musicie Państwo przeczytać sami. Lektura mimo naukowego charakteru i języka jest wielce pouczająca. Od czasu reform Pawła Moczydłowskiego pierwszego szefa więziennictwa  III Rzeczypospolitej niewiele się w tej materii zmieniło. Niedoinwestowane jak wszystko co podlega jurysdykcji państwa więziennictwo polskie i służby penitencjarne w momencie realizacji liberalnej polityki gospodarczej nie są w stanie objąć byłych więźniów komplementarną polityką resocjalizacyjną. Z ich wypowiedzi wynika, iż pomoc psychologów, służb społecznych jest tak naprawdę iluzoryczna. Często bezdomni i bezrobotni, pracujący najwyżej na umowę czasową lub zlecenie nie są w stanie ustabilizować swojej pozycji życiowej: egzystencjalnej jak i materialnej.
Poczucie sensu życia u wielu z nich podlega ciągłej deprecjacji. Starania aby wydobyć się z tej życiowej matni są często skazane na przegraną. Wielu z nich wraca ponownie na drogę przestępstwa, wielu targa się na swoje życie nie widząc w nim żadnego logicznego sensu. A przecież stała praca, stała pensja, dzięki temu możliwość wynajęcia mieszkania dla większości z nich stanowi o jakości ich resocjalizacji w ramach społeczeństwa otwartego.
Należy też postawić pytanie, czy Polacy jako społeczność widzą ten problem w taki sposób jak przedstawia to Kieszkowska - w bardzo szerokiej perspektywie ontologicznej. Ze wszystkimi uwarunkowaniami przemian cywilizacyjnych, obyczajowych i społecznych jakich doświadczyło polskie społeczeństwo po 1989 roku. A przecież walka o przetrwanie w tych ekstremalnych globalnych czasach dotyka nie tylko byłych więźniów ale również otoczenie do jakiego wracają. I tu myślę jest cały problem. W niedostatecznej pomocy dla najsłabszych i najniżej wykształconych, bo to do nich, jak często do własnych społecznych korzeni wracają byli skazani.
Nie jesteśmy społeczeństwem ma tyle rozwiniętym, jak pisze Kieszkowska, i nie posiadamy w sobie odruchów współodpowiedzialności społecznej. Brakuje też systemowej pomocy dla byłych skazanych w środowisku lokalnym. Zostawiamy ich tak naprawdę samym sobą. To wilcze prawa i nie mają one nic wspólnego z przygotowaniem byłych skazanych do życia w społeczeństwie.
              

Gabriel Leonard Kamiński

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.