fesstiwal słowa w piosence
--

Europejski Konkurs "Opowiadania na tacy" na najlepszą ilustrację do książki "Jaś i Małgosia"

Wydarzenia [18.07.13]

Wydawnictwa: OQO editora (Hiszpania), O Bichinho de Conto (Portugalia) i Tako (Polska), we współpracy z Urzędem Miasta Pontevedry oraz w ramach programu Opowiadania na tacy (Cocina de cuentos. Europa a la carta), inicjatywy w ramach Programu Kultura 2007-2013 Unii Europejskiej, Oogłaszają: Europejski konkurs "Opowiadania na tacy" na najlepszą ulustrację do ksiązki obrazkowej "Jaś i Małgosia"

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

Regulamin:
1. W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni ilustratorzy i ilustratorki, zamieszkali na stałe w jednym
z państw członkowskich Unii Europejskiej bądź w innym państwie objętym Programem Kultura 2007-2013: http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/who_participate_en.php

2. Niezbędnym i obowiązkowym warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną REJESTRACJI WSTĘPNEJ, z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca stałego zamieszkania, na adres e-mailowy: ilustra@europaalacarte.euPo otrzymaniu wymienionych wyżej danych, organizator prześle uczestnikom pełny tekst utworu (adaptacji oryginalnej bajki braci Grimm), określi konkretny fragment, który powinien zostać zilustrowany oraz wymogi techniczne. Rejestracji wstępnej należy dokonać w jednym z następujących języków: POLSKI, ANGIELSKI, HISZPAŃSKI, GALICYJSKI, FRANCUSKI lub PORTUGALSKI.
3. Uczestnicy powinni przedstawić do konkursu: przygotowaną ilustrację oraz pełny scenorys

(storyboard). Bez względu na zastosowaną technikę wszystkie prace należy przesłać w formie
elektronicznej przez Internet. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę, która musi być
oryginalna i dotąd nieopublikowana.

W czasie trwania naboru wycofanie pracy zgłoszonej do konkursu, przedstawienie jej do innych

konkursów czy innemu wydawnictwu do oceny jest niedozwolone.

4. Komisja konkursowa podejmie decyzję siedmioma głosami, z których sześć należy do ekspertów

w dziedzinie ilustracji książek obrazkowych i twórczości artystycznej. Siódmy głos należy do publiczności: zgłoszone ilustracje będą pokazywane na stronie internetowej projektu
www.europaalacarte.eu oraz w sieciach społecznościowych przez tydzień. Praca, na którą
zagłosuje najwięcej osób uzyska jeden głos w głosowaniu głównym. W przypadku otrzymania
równej liczby głosów przez dwie lub więcej ilustracji, ostateczny głos będzie należał do komisji
konkursowej.
Przy przyznaniu nagrody oceniane będą: oryginalność pracy, jakość techniczna, budowa
postaci, scen i atmosfery oraz poprawna sekwencyjność scenorysu.

5. Nagroda wynosi 3000 € i podlega stosownemu opodatkowaniu. Kwota ta zostanie wypłacona

w chwili opublikowania dzieła w formie książkowej i zaliczona akonto należności za autorskie
prawa majątkowe przewidziane w umowie wydawniczej (jako zaliczka).

6. Termin zgłaszania prac rozpoczyna się 1 lipca i trwa do 1 września 2013 roku.
Prace zgłoszone do konkursu w innym terminie nie zostaną przyjęte.

7. Wybór komisji konkursowej ogłoszony zostanie w drugiej połowie września 2013 roku.

Jej decyzja będzie ostateczna a konkurs uznany za rozstrzygnięty.

8. Nagrodzona praca ukaże się w książce obrazkowej wydanej jednocześnie w języku polskim,

hiszpańskim, galicyjskim i portugalskim, w maksymalnym okresie sześciu miesięcy od dnia
ogłoszenia zwycięzcy. Ponadto wydawnictwa organizujące konkurs zastrzegają sobie prawo do
wydania książki obrazkowej - samodzielnie lub w koedycji - w każdym innym języku, jak również
na nośniku cyfrowym lub audiowizualnym.


9. Nagrodzony autor lub autorka ilustracji weźmie udział w promocji projektu podczas XV Targów
Książki w Pontevedrze (Hiszpania), na których odbędzie się premiera książki. Ponadto laureat
lub laureatka podczas targów poprowadzi warsztaty ilustratorskie dla dzieci. Wydarzenie to
przewidziane jest na marzec 2014 roku. Koszty podróży, utrzymania oraz wynagrodzenia za
prowadzenie warsztatów ponoszą organizatorzy Konkursu oraz Targów Książki w Pontevedrze.


10. Oryginały ilustracji będą mogły zostać wystawione. Ponadto wszystkie prace przygotowane
do książki obrazkowej można reprodukować w celach promocyjnych. Na stronie internetowej
www.europaalacarte.eu przedstawione zostaną prace zgłoszone do konkursu ze wskazaniem
imienia i nazwiska oraz kraju pochodzenia autora lub autorki. Piętnaście ilustracji zakwalifikowanych
do finału wejdzie w skład wystawy, która w 2014 roku będzie podróżowała po Hiszpanii,
Portugalii i Polsce.

11. Organizatorzy nie są zobowiązani do korespondencji lub kontaktu telefonicznego w sprawie

projektów nienagradzonych ani do komentowania czy uzasadniania postanowień niniejszego
regulaminu.


12. Do wzięcia udziału w konkursie niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu.


Dodatkowe informacje: ilustra@europaalacarte.eu

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.