fesstiwal słowa w piosence
--

Jak skutecznie chronić prawa autorskie w XXI w.? – zaproszenie za spotkanie

Prawo [12.10.11]

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców "Polska Książka" w uzgodnieniu z przedstawicielami Federation of European Publishers, liderem pakietu roboczego nr 3 (organizowanie i koordynowanie inicjatyw krajowych) w pracach nad wdrażaniem systemu Arrow Plus w Polsce, pragnie serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych na spotkanie „Program ARROW Plus i prace nad polską platformą informacji o książce (Books in Print)”, które odbędzie się podczas Targów Książki w Krakowie 3 listopada br.

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

Mam przyjemnośd zaprosić Państwa na spotkanie krajowych przedstawicieli stron zainteresowanych projektem ARROW Plus i związanym z nim rozwojem rynku książki w Polsce. Jak Państwo wiedzą, Arrow (European Registries of Rights Information and Orphan Works) jest projektem konsorcjum europejskich bibliotek narodowych, wydawców, organizacji zbiorowego zarządzania oraz ważnych europejskich stowarzyszeo i organizacji krajowych reprezentujących pisarzy. Pierwsza jego faza (2008–2011) była współfinansowana przez Komisję Europejską w ramach programu eContentPlus.  

Celem ARROW jest w szczególności wspieranie unijnego projektu Europejskiej Biblioteki Cyfrowej (Europeana) poprzez poszukiwanie sposobów identyfikacji posiadaczy praw autorskich, rodzaju tych praw oraz sposobu wyjaśnienia statusu dzieła, wraz z informacją, czy jest to dzieło osierocone (orphan work), będące na rynku (in print) czy też znajdujące się poza obiegiem komercyjnym (out of print). Zabieg taki umożliwi zarówno bibliotekom, jak i pozostałym użytkownikom uzyskad informację o posiadaczu praw do dzieła i rodzaju tych praw, ich administratorze oraz adresacie pytao dotyczących możliwości digitalizacyjnych i/lub możliwości udostępniania dzieła poszczególnym grupom użytkowników. Projekt zmierza także do ulepszenia współpracy i interoperacyjności pomiędzy źródłami informacji o prawach (np. sprawna wymiana takich informacji), będącymi w dyspozycji posiadaczy praw, reprograficznych organizacji zbiorowego zarządzania i innych organizacji zbiorowego zarządu, agentów, bibliotek i użytkowników. Do rozwiązao przewidzianych jako wynik przedsięwzięcia zaliczyd należy ustanowienie systemów służących wymianie danych o prawach, stworzenie rejestrów dzieł osieroconych i informacji o dziełach out of print, wspierających stworzenie sieci mechanizmów do zgłaszania informacji o prawach oraz udzielania zezwoleo do obrotu nimi.

ARROW został z powodzeniem wdrożony we Francji, w Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. ARROW Plus jest rozszerzeniem projektu ARROW i jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach ICT Policy Support Programme. Jednym z jego głównych celów jest zbadanie możliwości włączenia w system nowych państw, m.in. Polski, w której Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” (SAIW PK) zostało wybrane na koordynatora prac krajowych.
Z tego względu Federacja Wydawców Europejskich – Federation of European Publishers – we współpracy z innymi liderami projektu, organizuje Krajowe Spotkanie Interesariuszy projektu ARROW Plus w Polsce.

     Spotkanie, opatrzone tytułem „Program ARROW Plus i prace nad polską platformą informacji o książce (Books in Print)”, będzie obejmowało następujące zagadnienia:
- wprowadzenie do ARROW oraz demonstracja funkcjonowania systemu
- ARROW Plus i zasady włączenia do programu nowych krajów
- główne korzyści wynikające ze stworzenia polskiego Books in Print i porównanie istniejących systemów europejskich
- wymagania funkcjonalne platformy Books in Print i możliwości oferowane przez ARROW Plus
- podsumowanie i dyskusja.

Ze względu na wymogi organizacyjne (tłumaczenie symultaniczne) uprzejmie prosimy o mailowe potwierdzenie udziału w spotkaniu.

Równocześnie zapraszamy na spotkanie organizowane przez SAiW „Polska Książka” dnia kolejnego, tj. 4 listopada br. (sala seminaryjna nr 3, godz. 10-11), które poświęcone będzie rekompensatom dla wydawców z tytułu realizacji art. 20 i 20 ze zn. 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Opłaty reprograficzne – kompensata za dozwolony użytek prywatny”).

GLK. Informacja nadesłana

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.