fesstiwal słowa w piosence
--

Izba Księgarstwa Polskiego interweniuje u prezydenta Przemyśla

Prawo [16.08.10]

Zjawisko handlu podręcznikami, głównie przez nauczycieli w szkołach jest dość stary. Za sprawą organizacji księgarskich, MEN-u i Kuratorium ulega pewnemu ograniczeniu ale od zasady są wyjątki. Poniższe wystąpienie prezesa IKP, Henryka Tokarza opisuje sytuację w Przemyślu i nawołuje do podjęcia odpowiednich kroków w tej sprawie.

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

Pan

Robert Choma

Prezydent Miasta Przemyśla

 

Szanowny Panie Prezydencie

Wystąpienie

Izba Księgarstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.2 Ustawy o izbach gospodarczych i art.1 i 2 Statutu Izby  zwraca się uprzejmie do Pana Prezydenta  jako do organu prowadzącego szkoły na terenie Miasta Przemyśla -  na podstawie art.34a w związku z art.5c pkt 3  Ustawy o systemie oświaty ( w skrócie „Uoso”) - z prośbą o podjęcie stosownych działań w celu wyeliminowania przypadków dystrybucji  nowych podręczników szkolnych w szkołach na terenie miasta Przemyśla. Do naszej Izby docierają niepokojące sygnały, że w wielu Szkołach na Pańskim terenie dochodzi do nieprawidłowości w zakresie sprzedaży podręczników z udziałem Szkoły w różnej formie: przez nauczycieli, rady rodziców („wybranego” rodzica) itp.

Pomimo zapisów ustawowych  dot. podręczników szkolnych w których określono w sposób nie budzący wątpliwości prawo nauczyciela (art. 22a Uoso) i dyrektora szkoły (art.22b Uoso) , stanowisku Ministerstwa Edukacji Narodowej (w załączeniu) ,  apeli Izby Księgarstwa Polskiego w Warszawie (w załączeniu) , Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy z siedzibą w Łobzie ( w załączeniu) i Stowarzyszenia Księgarzy Polskich (w załączeniu) istnieje uzasadnione podejrzenie, że w wielu Szkołach na Pańskim terenie , Placówki te  wchodzą w „porozumienie” za marne „gratyfikacje” z przedstawicielami niektórych wydawnictw szkolnych. Dotyczy to w szczególności klas „0” wychowania przedszkolnego, klas I-III nauczania zintegrowanego i języka obcego -przede wszystkim języka angielskiego na różnym poziomie nauczania.    

W tym miejscu należy zadać pytanie, jakie kryteria decydowały o wyborze   podręczników? Jak oceniać nauczycieli, którzy wchodzą w „układ” z przedstawicielem wydawnictwa, dokonują wyboru tego a nie innego podręcznika, zbierają pieniądze w klasie od uczniów w sposób opisany wyżej, zajmują się sprzedażą podręczników , czy dzieje się to bezinteresownie ?- podejrzewamy, że nie.  

Prawo jednoznacznie stanowi, że nauczyciel dokonuje tylko i wyłącznie wyboru podręcznika spośród wielu ofert i przekazuje tę decyzję dyrektorowi szkoły, który w terminie do 15 czerwca podaje wykaz podręczników obowiązujący w danej szkole do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Działania ww. w sposób rażący naruszają  obowiązujące przepisy prawne (Ustawę o systemie oświaty, statuty szkół, Ustawę- Karta nauczyciela)  i winny być w sposób bezwzględny eliminowane ze szkół.

Pan, jako Prezydent Miasta Przemyśla sprawuje ustawowy nadzór nad działalnością szkół i pozostałych placówek oświatowych na swym terenie w zakresie spraw finansowych i administracyjnych (art.34a ust.1 Uoso) w tym  m.in. nadzór nad prawidłowym dysponowaniem środkami  finansowymi pochodzącymi z innych źródeł (art.34a ust.2 pkt 1 Uoso).

Zgodnie z cyt. wyżej ustawą, każda organizowana w szkole  zbiórka pieniężna  winna być wydatkowana zgodnie z planem finansowym na cele statutowe szkoły. W wielu szkołach za „namową” wydawców, nauczyciele organizują zbiórki pieniężne na zakup podręczników pod szyldem „rada rodziców”, działania te stoją w jaskrawej sprzeczności z  zapisem zawartym w art.54 ust.8 Uoso, który stanowi, że „w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł”. Potwierdza to załączona Interpretacja indywidualna z dnia 06.04.2009r. Ministra Finansów

Z  powyższego jasno wynika, że można zbierać „pieniążki” pod szyldem rad rodziców ale tylko na „wspieranie działalności statutowej”.

Dystrybucja nowych podręczników w jakiejkolwiek formie przez szkołę na pewno nie jest celem statutowym.

Ponadto znowelizowaną Ustawą  o systemie oświaty  z 11 kwietnia 2007 r. nauczyciel uzyskał status ochronny funkcjonariusza publicznego (art.63 ust.1 Ustawy karta nauczyciela) i winien w sposób szczególny powstrzymywać się od jakichkolwiek działań godzących w zasady obiektywizmu i etyki tegoż zawodu.

Podejmując się działań opisanych wyżej podważa  w ten sposób zaufanie społeczeństwa do instytucji publicznej, jaką jest szkoła lub inna placówka oświatowa.

Mając  na względzie dobro szkoły liczymy na wsparcie ze strony Pana Prezydenta  w skutecznym wyeliminowaniu przypadków nagannych  stawiających szkoły w złym świetle - za co z góry dziękujemy.

W przypadkach wyjątkowo nagannych zachowujemy sobie prawo wystąpienia do organów karnoskarbowych z prośbą o wszczęcie postępowania.

O sposobie załatwienia naszego wystąpienia   prosimy nas powiadomić  w oparciu o art. 35 Kpa.

 

Załączniki:

1.     Stanowisko MEN do Marszałka Sejmu RP,

2.     Apel Izby Księgarstwa Polskiego w Warszawie,

3.     Apel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy z/s w Łobzie,

4.     Stanowisko  Stowarzyszenia Księgarzy Polskich w Warszawie,

5.     Interpretacja Ministra Finansów ws. rad rodziców

  

 Otrzymują:

1.     Adresat,

2.     Rada Miasta Przemyśla,

3.     Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie,

4.     Kierownik Oddziału Kuratorium Oświaty w Przemyślu,

5.     Prasa lokalna,

6.     Portale internetowe branżowe

 

Z księgarskim pozdrowieniem

 

Henryk Tokarz

(-)

prezes

 

Załączniki do pobrania: 1, 2, 3, 4, 5.

gry (Informacja nadesłana)

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.