fesstiwal słowa w piosence
--

X Lubelskie Targi Ksiązki

[09.06.16]

Zapraszamy serdecznie w imieniu Organizatorów do udziału w jubileuszowych X Lubelskich Targach Książki, organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Zapraszamy 10 i 11 czerwca do Biblioteki.

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

Dyrektor  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie  Tadeusz Sławecki  uprzejmie zaprasza  na Jubileuszowe
X Lubelskie Targi Książki.

Honorowy Patronat nad Targami objął  Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Ideą Lubelskich Targów Książki jest promocja wydawców
(firm wydawniczych, poligraficznych, multimedialnych, stowarzyszeń, fundacji, instytucji kultury  i osób prywatnych) oraz twórców Lublina i Lubelszczyzny,
prezentacja bieżącego dorobku wydawniczego regionu lubelskiego, wymiana doświadczeń z zakresu działalności edytorskiej, prezentacja twórców z regionu.

 

Uroczyste otwarcie Targów będzie miało miejsce: 

10 czerwca 2016 r. o godz. 11.00

w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Lublin, ul. Narutowicza 4

W uroczystym otwarciu udział wezmą:

Pan Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego

Pan Tomasz Makowski - Dyrektor Biblioteki Narodowej


W programie:

- wręczenie Wawrzynu Pawła Konrada laureatom Konkursu Książka Roku 2015

- wręczenie Białego Papirusa Darczyńcom Biblioteki

otwarcie wystawy pokonkursowej Książka Roku 2015


Targi odbędą się  10 czerwca 2016 r. w godz. 11.00 - 17.00

11 czerwca 2016 r. w godz. 10.00 - 14.00


Imprezy towarzyszące:

10 czerwca (piątek) 2016 r.


godz. 13.00 Galeria Biblioteki

Marcin Wroński - spotkanie autorskie i promocja książki Portret wisielca
(W.A.B., Warszawa 2016), ósmej powieści z cyklu o komisarzu Maciejewskim.

Marcin Wroński urodził się w 1972 r. W połowie lat 80. odkrył fantastykę i sam postanowił zostać pisarzem. Na szczęście jego ówczesne opowiadania sf ukazały się w nakładzie 3 egz. (tylko tyle dało się wystukać przez kalkę na maszynie do pisania).

W latach 90. związany z nurtem trzeciego obiegu - publikował m.in. w artzinach „Lampa  i Iskra Boża”, „Mała Ulicznica”, „Brytan OD NOWA”. Debiutował zbiorem opowiadań Udo Pani Nocy (1992), wkrótce wydał też mikropowieść pijacko-przygodową Obsesyjny motyw babiego lata (1994), snując w niej niczym sieć pajęczą m.in. wizję podboju Ameryki przez papierosy marki Zaporozkije. Ten okres twórczości Wrońskiego omawiali m.in. Przemysław Czapliński, Paweł Dunin-Wąsowicz, Wojciech Kajtoch. Tymczasem autor tworzył piosenki i skecze dla prowadzonego przez siebie kabaretu Osoby o Nieustalonej Tożsamości, był felietonistą
i dziennikarzem radiowym (Radio TOP, Lublin), nauczycielem, pisał artykuły o reklamach dla branżowego miesięcznika „Aida-media” i przez długie lata redagował książki dla dzieci, a także pisał do nich teksty.

Gdy nadszedł wiek XXI, M. Wroński postanowił zacząć wszystko od nowa. Na rozgrzewkę zaczął od fantastyki, jednak szybko przeszedł do realizowania długo dojrzewającej pasji: pisania o dawnym Lublinie, czego dał szczególny wyraz w serii kryminałów retro
o komisarzu Maciejewskim: w Morderstwie pod cenzurą (wyd. 2007, książka nominowana do Nagrody Wielkiego Kalibru w 2008) oraz w Kinie „Venus” (wyd. 2008, książka zgłoszona do Paszportu „Polityki” w 2008 i nominowana do Nagrody Wielkiego Kalibru w 2009). W 2011 roku ukazała się trzecia, tym razem wojenna i okupacyjna powieść z cyklu o lubelskim śledczym, A na imię jej będzie Aniela (nominowana do Nagrody Wielkiego Kalibru w 2012), rok później kolejna, Skrzydlata trumna (Nagroda Wielkiego Kalibru Czytelników 2013), zaś w 2013 roku Pogrom w przyszły wtorek (Nagroda Wielkiego Kalibru, Nagroda Wielkiego Kalibru Czytelników oraz nagroda na festiwalu „Kryminalna Piła” w 2014), kryminał retro tym razem w całości rozgrywający się w czasach tuż po II wojnie światowej. W kolejnym roku ukazała się Haiti, szósta powieść kryminalna o komisarzu Maciejewskim.

Za wkład Komisarza Maciejewskiego w budowanie wizerunku miasta w 2009 roku regionalne media przyznały autorowi honorowy tytuł Bene Meritus Terrae Lublinensi (Dobrze Zasłużony dla Ziemi Lubelskiej), a w 2012 roku, podczas uroczystej premiery Skrzydlatej trumny, otrzymał Medal Prezydenta Miasta Lublina. Za tę samą książkę w 2013 przyznano autorowi Nagrodę Artystyczną Miasta Lublina za rok 2012.

M. Wroński jest również autorem Officium Secretum. Psa Pańskiego, thrillera polityczno-kościelnego o o. drze Marku Glińskim OP (nominowany do Nagrody Wielkiego Kalibru w 2011). W marcu 2012 roku w ramach międzynarodowego projektu Citybooks autor był rezydentem
w Chartres we Francji i napisał o tym mieście opowiadanie Widokówki z Chartres.

www.marcinwronski.art.pl


godz. 14.30 Czytelnia Zbiorów Specjalnych

"Wrze wszelki żywioł życia" - koncert laureatów XI Regionalnego Konkursu Poezji Marianny Bocian, Czemierniki 2016.

 

Marianna Bocian urodziła się 26 kwietnia 1942 r. we wsi Bełcząc na Lubelszczyźnie. Po ukończeniu Technikum Młynarskiego w Krajence w 1962 r. rozpoczęła studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Stu­diowała filologię polską i filozofię. Od 1967 r. pracowała we wrocław­skim Oddziale Wydawnictwa PWN. Debiutowała w 1967 wierszem Obraz z dzieciństwa opublikowanym w czasopiśmie "Kontrasty" (nr 1). Rok później, pod pseudonimem Janusz Bełczęcki, ogłosiła pierwszy zbiór wierszy poszukiwanie przyczyny, którego recenzentem był Mi­chał Głowiński.

W latach 1972 - 75 została zatrudniona jako koordyna­tor do spraw spotkań autorskich  w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliote­ce Publicznej. W 1975 r. została pozbawiona prawa do pracy, które odzyskała po liście skierowanym w lutym 1978 r. do ówczesnego pro­kuratora generalnego PRL, Czubińskiego. Otrzymała pracę w dzielni­cowej bibliotece dla dzieci, wypracowując z nimi  niekonwencjonalne sposoby obcowania ze sztuką, przede wszystkim z poezją i malarstwem.

Utwory publikowała w wielu czasopismach m.in. w "Odrze" (do chwi­li wymuszonego odejścia  z niej Tymoteusza Karpowicza), "Nadodrzu", "Konfrontacjach". W latach 70. uczestniczyła  w działaniach grupy lite­rackiej "Agora". Od roku 1973 do 13 grudnia 1981 r. należała do ZLP, zaś od 1989 r. do SPP. Laureatka wielu konkursów literackich. W la­tach 1982 - 1999 była stałym recenzentem prac naukowych w "Nowatorze", współpracowała też z czasopismami "Akant", "Me­tafora" i z kanadyjskim "Listem Oceanicznym". Mieszkała we Wrocła­wiu utrzymując się  z renty. Zmarła 5 kwietnia 2003 r. w Radzyniu Pod­laskim, spoczywa na cmentarzu parafialnym
w Czemiernikach.

Eryk Ostrowski, fragment Noty z tomu wierszy Marianny Bocian Scalone z rozkładu, Kraków 2004

Marianna Bocian

List z Podlasia

tu bezustannie blask jesiennego południa

przypomina dojrzały spokój mędrców.

Ziemia powoli zapada w majestatyczny sen.

Opadające listowie spełniło swój cel i oto teraz

ustępuje miejsca następcom, uobecnionym już w pączkach.


Niedługo śnieg przykryje ziemię z wieloma naszymi braćmi,

bo rośliny i drzewa są od nas o miliony lat starszym

rodzeństwem świetlistego Nieba i Ziemi.

Cichną głosy w lasach, nad łąkami, polami.


Jesienne południe pełne blasku spowijającego domy,

w których słychać radosne głosy dzieci,

podniesione głosy, wołania, pokrzykiwania, nawoływania,

płacz żałobny - - - -

Wrze wszelki żywioł życia..


Tu bezustannie w blasku jesiennego południa

objawiają się wieczne czasy przemian i prawa.

Tu dorzeczne, przyziemne, doczesne

jest nierozdzielnym licznikiem z mianownikiem - Wieczności!


Na zielonogłowym Podlasiu niezmienna Przemiana!

Tu światłość umysłu jednaka jak i w Tybecie!

Tu rzeka Heraklita płynie w krwioobiegu!

Nic się w niej nie unicestwia, lecz przemienia!


Na Podlasiu człowiek jeszcze odchodzi ze świętej Ziemi

w jakąś niepojętą w słowie - Światłość,

w której został upostaciowiony w poczęciu.


godz. 15.30 Czytelnia Zbiorów Specjalnych

Promocja książki dr J. Ewy Leśniewskiej Łańcuchów. Dobra ziemskie i ich właściciele (XIV-XX w.). Od Kuropatwów do Steckich (Werset, Lublin 2016)

 

 

Dobra Łańcuchów swoje powstanie zawdzięczają możnemu rodowi Kuropatwów herbu Szreniawa. Istniały nieprzerwanie do końca ziemiańskiego świata. Ich wielkość kwalifikowała je do grona większej własności ziemskiej. (...)

Przez blisko pięć i pół wieku swojej historii znajdowały się w rękach przedstawicieli pięciu rodów: wspomnianych Kuropatwów, Orzechowskich h. Rogala, Spinków h. Prus I, Druszkiewiczów h. Boża Wola i Suff­czyńskich h. Szeliga. Ostatnia z właścicieli – Maria z Wołk-Łaniewskich Stecka wywodziła się po kądzieli z Suff­czyńskich.

Dobra Łańcuchów nie doczekały się dotąd naukowego opracowania. Niniejsza publikacja jest pierwszą próbą kompleksowego spojrzenia na całe ich dzieje, przemiany własnościowe, ekonomiczne i społeczne poprzez pryzmat ich właścicieli, sposobów gospodarowania, dokonań
i porażek w tym względzie. Ukazuje, kim byli dziedzice Łańcuchowa, z jakich warstw społecznych się wywodzili, przedstawia ich aktywność polityczno-społeczną na tle zmieniających się determinantów, rekonstruuje ich biografie, stając się tym samym przyczynkiem do dziejów ziemiaństwa na Lubelszczyźnie.
J. Ewa Leśniewska Łańcuchów. Dobra ziemskie i ich właściciele (XIV-XX w.).                                                                                      Od Kuropatwów do Steckich [fragment Wstępu]

godz. 17.00 Galeria Biblioteki

"Zobaczyć, usłyszeć, pokochać" - koncert Kameralnej Orkiestry Akordeonowej
ARTI SENTEMO
z Radzynia Podlaskiego pod batutą Zbigniewa Czuryło

Kameralna Orkiestra Akordeonowa ARTI SENTEMO z Radzynia Podlaskiego swoją działalność rozpoczęła w 2013 r. Koncertuje na terenie kraju, biorąc udział w licznych festiwalach i konkursach. Łącznie wykonuje ok. 25 koncertów w ciągu roku szkolnego. Koncerty cieszą się dużą popularnością. Swoją grą i repertuarem trafiają do licznego grona odbiorców. Urok osobisty i opanowanie kameralnej sztuki wykonawczej powoduje, że na koncertach panuje wyjątkowa atmosfera, a każdy jest inny i niepowtarzalny. Skład orkiestry Arti Sentemo tworzą uczniowie klasy akordeonu mgr Zbigniewa Czuryło. Akordeon I: Adam Dudek, Mateusz Golonka, Dawid Nicpoń, Akordeon II: Karol Zbaracki, Piotr Chmiel, Akordeon III: Mateusz Głowniak, Damian Mazur, Katarzyna Michalak, Maciej Zagórski, Akordeon IV: Aleksandra Kurowska, Anna Szczęsna, Akordeon V (bas); Sylwester Marczuk, Szymon Domański, Flet: Justyna Czuryło, Julia Kiewel, Instrumenty perkusyjne: Julia Drożdż, Angelika Koczkodaj.
Do najważniejszych osiągnięć orkiestry należą:

• kwiecień 2013 r. - II nagroda na IX Festiwalu Muzyki Akordeonowej im. R. Malickiego w Puławach,

• maj 2013 r. -1 nagroda na XXII Regionalnym Przeglądzie Akordeonowym w Lublinie,

• kwiecień 2014 r. - II nagroda na XIV Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym Muzyki Rozrywkowej i Popularnej w Giżycku,

• kwiecień 2014 r. - II nagroda na XVIII Międzynarodowych Spotkaniach Akordeonowych ,,SANOK 2014" pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polski,

• wrzesień 2013/2014 r. - udział w XIII i XIV Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Kameralnych i Warsztatach Polsko-Niemieckich w Koszalinie.

Piękno tej dziecięco-młodzieżowej orkiestry akordeonowej polega na tym, że ciągle się rozwija i poszerza swój repertuar. Doskonali umiejętności wykonawcze. Uczniowie wchodzący
w skład orkiestry to laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów akordeonowych w grze solowej. Doskonaląc swój solistyczny warsztat wykonawczy sprawiają, że muzyka kameralna
w ich wykonaniu jest coraz piękniejsza, wspanialsza i doskonalsza w swej formie wyrazu artystycznego.

Kameralna Orkiestra Akordeonowa Arti Sentemo prowadzona jest przez Stowarzyszenie Melodia-Art przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. K. Lipińskiego
w Radzyniu Podlaskim. Stowarzyszenie organizuje i czynnie włącza się w realizację przedsięwzięć artystycznych. Działalnością Stowarzyszenia Melodia-Art kieruje Zarząd, któremu przewodniczą: Prezes -Sławomir Golonka i Wiceprezes - Radosław Mazur

Zbigniew Czuryło - dyrektor artystyczny


11 czerwca (sobota) 2016 r.


godz. 12.00 Czytelnia Zbiorów Specjalnych

IX Lubelska Aukcja Antykwaryczna

Katalog Aukcji zawiera 421 pozycji
(książki XIX i XX-wieczne, ekslibrisy, pocztówki, czasopisma, kalendarze, druki bibliofilskie, grafika, m.in. prace Andrzeja Kota, dokumenty życia społecznego)


Imprezy towarzyszące dla dzieci:

10 czerwca (piątek) 2016 r.

godz. 9.30 Oddział dla Dzieci

Wesoły świat wierszy Juliana Tuwima

Odkryjmy barwny świat wierszy Juliana Tuwima – słowem, śpiewem i tańcem

(zajęcia dla przedszkolaków)
11 czerwca (sobota) 2016 r.
godz. 11.00 Oddział dla Dzieci


Biblioteka to niezwykłe miejsce!

Bądźmy z książką za pan brat! (zajęcia dla dzieci wczesnoszkolnych)


WYSTAWY:

Galeria Biblioteki

Grzegorz Dobiesław Mazurek "Konterfekty niedokończone"


Grzegorz Dobiesław Mazurek - ur. 1955 w Lublinie. Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1975 - 80. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni technik drzeworytniczych pod kierunkiem prof. Haliny Chrostowskiej w 1980 r. oraz aneks z malarstwa w pracowni prof. Eugeniusza Markowskiego. W 2002 roku uzyskał tytuł profesora sztuk plastycznych. W latach 1999-2005 dziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Twórca Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym. Kierownik Zakładu Sztuki Mediów Cyfrowych na Wydziale Artystycznym UMCS. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Bractwa Artystycznego 6x9. Komisarz Międzynarodowego Triennale Sztuki Majdanek ’97, 2000, 2004, oraz Spotkań Graficznych w Kazimierzu Dolnym. Udział w licznych komisjach, radach programowych i jury konkursów artystycznych. Autor 41 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 450 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat 22 nagród i wyróżnień, w tym 11 międzynarodowych i 6 ogólnopolskich. Ważniejsze nagrody międzynarodowe: 1994 - GRAND PRIX - The 9th Seoul International Print Biennale, SEOUL, KOREA; 1987 - EXCELLENT WORK PRIZE - The 55 Exhibition of the Japan Print Association, The HANGA  ANNUAL '87, TOKYO, JAPAN; 1988 - NAGRODA EX EQUO - 2 Międzynarodowe Triennale Sztuki MAJDANEK '88, LUBLIN; 1993 - SPONSOR PRIZE - The 2nd Sapporo International Print Biennale, SAPPORO, JAPAN; 1997 - NAGRODA FUNDOWANA - INTERGRAFIA '97 - Światowa Wystawa Laureatów, KATOWICE; 2014 - NAGRODA REGULAMINOWA - IV Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej, GDYNIA. W roku 2006 uhonorowany Srebrnym Medalem Gloria Artis a w roku 2011 Złotą Odznaką Związku Polskich Artystów Plastyków.


AutorskaGaleriaHol

"Piotr Mordel..." - publikacje i grafiki


Piotr Mordel – grafik, typograf, animator kultury, założyciel oficyny Mordellus Press, Lublinianin i Berlińczyk.

Urodził się 10 kwietnia 1961 roku w Lublinie. Absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej; wydziału elektrycznego Politechniki Lubelskiej (1983) oraz szkoły grafiki komputerowej w Berlinie (1997). Czynny uczestnik podziemnego ruchu wydawniczego oraz kolportażu prasy i wydawnictw niezależnych. Za tę działalność był aresztowany w 1987 roku.

W 1988 wyjechał z Polski i zamieszkał w Berlinie. W 1994 roku założył oficynę Mordellus Press specjalizującą się w tworzeniu niskonakładowych, artystycznych druków bibliofilskich. Wydał około 70. książek autorów z Polski, Niemiec i Kanady. Zaprojektował
i opracował graficznie setki druków akcydensowych, użytkowych i plakatów.

Współzałożyciel, redaktor i grafik wydawanego w Berlinie w latach 1995 – 2001 czasopisma „półliteracko – niekulturalnego” „KOLANO” (wyszło 17 numerów). Jeden
z założycieli Klubu Polskich Nieudaczników (CLUB DER POLNISCHEN VERSAGER)
w Berlinie, działającego od 2001 roku. Jest współautorem (z Adamem Gusowskim) książki „Der Club der Polnischen Versager” (Reinbek bei Hamburg, 2012). Pomysłodawca i twórca (wspólnie z A. Gusowskim) programu sceniczno-kabaretowego, z którym objeżdża niemiecką prowincję ,
a także występuje w radio Funkhous Europa w audycji satyrycznej. Jest członkiem zespołu redakcyjnego dwujęzycznego polsko-niemieckiego magazynu „DIALOG” , odpowiedzialnym za szatę graficzną pisma.

Jego działalności wydawniczej i artystycznej została poświęcona monografia, autorstwa Marii Kalczyńskiej i Jana Wolskiego Piotr Mordel – polski typograf i bibliofil w Berlinie (Opole, 2011).Hol Biblioteki

KSIĄŻKA ROKU 2015 - ekspozycja pokonkursowa

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie jest od 10 lat organizatorem konkursu na piękną i wartościową książkę dotyczącą regionu lubelskiego.
Celem konkursu jest promocja dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, a zwłaszcza publikacji dotyczących jej historii, tradycji kulturalnych i walorów krajoznawczo-turystycznych.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 63 publikacje. Prace  są  oceniane  przez  jury  konkursowe w trzech grupach tematycznych: Lublin; Lubelszczyzna; publikacje wydane przez biblioteki województwa lubelskiego. Książki z dwóch pierwszych grup są ponadto rozpatrywane w dwóch kategoriach: wydawnictwo monograficzne i wydawnictwo albumowe. W tym roku zostanie również przyznana nagroda specjalna Dyrektora Biblioteki.


  

GLK. Informacja nadesłana

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.