fesstiwal słowa w piosence
--

Recenzja: „Przemoc stosowana przez kobiety" Marian Cabalski

Recenzje [03.11.14]

Zachowania agresywne, przemoc, wymuszanie posłuszeństwa, od początku towarzyszą człowiekowi wyznaczając jego ewolucyjne i cywilizacyjne atrybuty.

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

Monografia Mariana Cabalskiego jest publikacją ze wszech miar ważną na polskim rynku nie tylko dlatego, że zjawisko przemocy tak mężczyzn wobec kobiet jak i kobiet wobec mężczyzn spowszedniał stając się wizerunkiem naszej współczesności, ale ponieważ wymknęło się spod naszej społecznej oceny i kontroli. Po prostu przemoc i agresja spowszedniała nam, przyzwyczailiśmy się do niej. A jeśli chodzi o agresję kobiet w stosunku do mężczyzn, to sytuacja jest diametralnie irracjonalna, gdyż tak naprawdę nikt na nią nie reaguje.
Chciałbym na dowód przytoczyć tu spot filmowy brytyjskiej organizacji ManKind,  gdzie wpierw mężczyzna okłada kobietę, a później na odwrót, kobieta bije mężczyznę. Reakcję na te sytuacje oceńcie państwo sami. Ta krótka scenka uświadamia nam jak bardzo jest to temat na czasie, a jego naukowa analiza pozwala wydobyć go na światło dzienne. Stąd monografia Mariana Cabalskiego jest arcyważną publikacją naukową badającą skalę tego zjawiska w Polsce.

Składa się z czterech części i dziewięciu rozdziałów. W pierwszej autor wprowadza nas w tematykę, zarysowuje  tło i istotę zjawiska przemocy, w drugiej prezentuje charakterystykę przemocy stosowanej przez kobiety w rodzinie, trzecia najważniejsza, to opis badań własny autora dotyczących postaci i przejawów przemocy ze strony kobiet w małżeństwach i związkach partnerskich. W części czwartej omówiono wnioski.

W poszczególnych rozdziałach każdy z tych wątków ulega pogłębieniu i podziałowi na część teoretyczną i opisową . Badanie zjawiska przemocy realizowano przy pomocy ankiet i sondaży, m.in. wśród pełnoletnich mężczyzn na temat ich doświadczeń związanych z aktami przemocy przez ich partnerki w małżeństwach jak i związkach pozamałżeńskich. Pytania opracowano tak, aby zebrany materiał spełniał zasady w pełni empirycznej wiedzy na ten temat, czyli dotyczył przemocy stosowanej przez kobiety w związkach małżeńskich. Głównym celem było ukazanie skali i symptomatologii tego zjawiska.

Badania potwierdziły powszechnie obowiązujący pogląd, iż agresja i przemoc ze strony kobiet były głównie odpowiedzią na takie same działanie ze strony ich parterów. Częściej stosowały ją kobiety pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, u których występuje zjawisko tzw. skryptu rodzinnego, czyli wpływu wcześniej stosowanych kar cielesnych i przemocy domowej w ich dzieciństwie i młodości.
Z materiału badawczego wynika też, że co trzeci mężczyzna doświadczył aktów przemocy psychicznej ze strony żony czy partnerki, a co szósty także przemocy fizycznej. Co dwunasty respondent przyznaje się, że ofiarami przemocy ze strony małżonki padały również ich dzieci, także osoby spokrewnione.
Wielu mężczyzn nie przyznaje się do aktów przemocy typu: wyzwiska, obelgi, krzyki, popchnięcia, szarpnięcia, uderzenia, a tylko co dziesiąty z nich zwraca się o pomoc w rozwiązaniu tej sytuacji.

Wnioski z pracy Cabalskiego są z jednej strony przewidywalne, co do założeń, iż wiele skłonności do przemocy wśród kobiet, to efekt przejmowania męskich postaw i ról społecznych, a z drugiej strony objaw destrukcyjnego tempa życia i warunków ekonomicznych odbijające się na polskich rodzinach. Ostatnie pięciolecie dostarczyło autorowi na ten temat  bardzo dużo danych (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, sondaż kobiecego Stowarzyszenia „Damy Radę" czy badania Instytutu Millward&Brown SMG/KRC) potwierdzają rosnącą tendencję agresji i przemocy w polskich rodzinach. Dane liczbowe tego ostatniego wskazują, iż dotyczy to nawet od 20 do 39% ogółu polskich rodzin. Tendencja ta jest wartością rosnącą. Jak pisze Cabalski cytując europejskie dane : „w dzisiejszym świecie przejawy przemocy fizycznej dotyczą w ujęciu optymistycznym co najmniej jednej rodziny na trzy, a w ujęciu pesymistycznym - niemal dwóch rodzin z trzech".

Te liczby potwierdzają zasadność takich badań i potrzebę ich publikacji w szerokim kontekście socjologiczno-społecznym. Zwolennicy globalizacji w jednym ze swoich punktów reprezentowani przez „Grupę z Bilderbergu" czy „Klub Rzymski" deklarują ataki na instytucję rodziny, jej degradację jako podstawowej komórki społecznej przekazującej dzieciom podstawową skalę wartości i zasad współżycia społecznego. W tym mieści się również wpisana w to przemoc rodzinna i agresja. Pamiętajmy, że dzieje się to na naszych oczach, za ścianami mieszkań, w domach, blokowiskach, a przenosi się do szkoły i na place zabaw. I to nie jest tak, jak niektórym się wydaje, iż  jest to szkoła życia. To szkoła destrukcji „produkująca" agresywne jednostki, dysfunkcyjne rodziny. Jeśli nie będziemy na to reagować, ta sytuacja może dotknąć każdego z nas.

Gabriel Leonard Kamiński

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.