fesstiwal słowa w piosence
--

Nowości w Oficynie Wydawniczej "Impuls"

Nowości [04.11.14]

Krakowska oficyna wydawnicza IMPULS nie zwalnia obrotów,. Oto kolejna porcja nowości tytułowych:

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

1. Społeczno-ekonomiczne determinanty osiągnięć szkolnych uczniów w gminach wiejskich, Ostrach Zbigniew


Nota o książce:

Podjęta w monografii problematyka wynika z potrzeby dookreślenia i ciągłego monitorowania sytuacji edukacyjno-rozwojowej dzieci i młodzieży z wiosek i miejscowości o charakterze małomiasteczkowym. Starano się w niej uwzględnić większość wpływających na nią uwarunkowań społeczno-ekonomicznych.

Opracowanie ma charakter informacyjno-utylitarny. Może ono w znacznym stopniu ułatwić osobom odpowiedzialnym za oświatę w gminach wójtom, radnym, dyrektorom szkół i nauczycielom podjęcie działań zapewniających wyrównanie poziomów kształcenia w szkolnictwie wiejskim w stosunku do szkół z dużych miast oraz działań zapewniających dostosowanie edukacji do wymagań prawnych i standardów Unii Europejskiej. Prezentowany materiał może także ułatwić opracowanie długofalowego planu walki z bezrobociem strukturalnym. Może stanowić wytyczną do poprawy infrastruktury technicznej i przestrzennej na obszarach wiejskich i w małych miasteczkach oraz inspirować do poprawiania ekonomicznego i kulturalnego poziomu życia społeczności wiejskich. Powinien też przyczynić się do podwyższania kwalifikacji edukacyjnych nauczycieli ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. Może też stanowić inspirację dla rodziców do zapobiegania i ograniczania wpływu negatywnych wzorców na kształtowanie postaw moralno-etycznych dzieci i młodzieży.

Łącząc zawód nauczyciela z obowiązkami Wójta Gminy Ciepielów, Burmistrza Lipska czy Radnego Rady Powiatu, wielokrotnie podejmowałem próby wprowadzania innowacji edukacyjnych w podległych mi szkołach. Zawsze odczuwałem jednak brak wiarygodnych argumentów w dyskusjach z radnymi i wyborcami, kiedy trzeba było zmieniać istniejący stan rzeczy. Przeprowadzone przeze mnie badania pozwoliły zgromadzić wiele cennych informacji. Jestem przekonany, że w przyszłości ułatwią one decydentom różnych szczebli podejmowanie strategicznych decyzji w doskonaleniu systemu kształcenia w środowisku wiejskim.

Prezentowana monografia składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, wynikających z nich wniosków, zakończenia, bibliografii i aneksów. W rozdziale pierwszym dokonano przeglądu literatury w zakresie pedagogiki społecznej, a także sprecyzowano uwarunkowania środowiskowe, mające wpływ na proces edukacji. W drugim rozdziale omówiono relacje między czynnikami środowiskowymi a powodzeniami i niepowodzeniami szkolnymi dzieci i młodzieży. Rozdział trzeci zawiera podstawy metodologiczne prowadzonych badań. Tu sprecyzowany jest cel, hipotezy i problemy badawcze, określone są metody badań, a także sposób pozyskiwania i prezentacji materiału. W rozdziale czwartym natomiast przedstawiono wyniki badań wraz z ich szczegółową analizą statystyczną oraz dyskusję i interpretację otrzymanych relacji.

Z  recenzji:

    [...] W literaturze pedagogicznej występuje niedostatek publikacji dotyczących wpływu wielostronnych sytuacji społeczno – ekonomicznych na osiągnięcia szkolne dzieci i młodzieży. Stąd też monografia (…) z pewnością wypełni lukę w literaturze pedagogicznej i wzbogaci ją o nowe spojrzenie na znaczenie różnych uwarunkowań środowiskowych w uzyskiwaniu rezultatów szkolnych. Wartość recenzowanej pracy podnosi fakt przeprowadzonych badań w środowisku wiejskim, które często narażone jest na różnego rodzaju dysfunkcję edukacyjną wynikająca z zagrożeń społeczno – ekonomicznych rodziny wiejskiej.(…)należy z całą pewnością wyrazić pogląd, iż recenzowana monografia jest interesująca, przedstawia rzetelną wiedzę dotyczącą środowiskowych elementów funkcjonowania społecznego i ekonomicznego przyczyniających się do uzyskiwania przez dzieci i młodzież efektów szkolnych.(…)

(z recenzji prof. dr. hab. Henryka Cudaka)

http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/spoleczno-ekonomiczne-determinanty-osiagniec-szkolnych-uczniow-w-gminach-wiejskich,1599.html

 Tytuł: Społeczno-ekonomiczne determinanty osiągnięć szkolnych uczniów w gminach wiejskich (wersja papierowa)
Autor: Ostrach Zbigniew
Seria:
Kategoria: edukacja i pedagogika
Wydawca: Oficyna wydawnicza IMPULS
Miejsce i rok wydania: Kraków 2014
Wydanie I,
Objętość 220 stron
Format B5,
Oprawa miękka, klejona, folia matowa
ISBN: 978-83-7850-696-6
Cena katalogowa: 30, 00 zł

Podoba mi się, kupuję:2. Gadająca blacha i inne bajkowe opowieści, Kustra Grażyna

Nota o książce:

 

Bajki ze zbioru „Gadająca blacha” i inne bajkowe opowieści charakteryzuje różnorodność tematów, które mogą zainteresować zarówno dzieci nieumiejące jeszcze czytać, jak i młodzież do osiemnastego roku życia. Intrygująca fabuła i barwny styl pobudzają wyobraźnię. Niektóre z bajek nawiązują do współczesnych dziecięcych marzeń, inne do motywów znanych już z literatury tego gatunku. W większości bajek układ fabularny koncentruje się wokół antynomii, takich jak: zło – dobro; strata – korzyść; zdrada – miłość; bezmyślność – mądrość; przemoc – porozumienie i dialog. Treść ogniskuje się wokół czterech triad wartości etycznych: miłość – wierność – partnerstwo; przyroda – człowiek – ekologia; wolność – równość – braterstwo; tolerancja – empatia – współpraca. Autorka odwołuje się do wrażliwości, wyobraźni i poczucia humoru odbiorców. Unika płytkiego i nachalnego dydaktyzmu. Jej opowieści nie zawierają scen budzących lęk lub rozdrażnienie. Przeciwnie, budują nastrój zaciekawienia i spokoju. Zachęcają do przyjaźni, zabawy i nauki.(Marian Dziwisz)

http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/gadajaca-blacha,1613.html

 

 

 Tytuł: Gadająca blacha i inne bajkowe opowieści (wersja papierowa)
Autor: Kustra Grażyna
Seria:
Kategoria: bajki
Wydawca: Oficyna Wydawnicza IMPULS
Miejsce i rok wydania: Kraków 2014
Wydanie I
Objętość 92 strony
Format:  A4
Oprawa miękka, klejona, folia matowa
ISBN: 978-83-7850-706-2
Cena katalogowa:28, 00 zł

Podoba mi się, kupuję:


3.Skaut w obozie,
Gibess Stanisław

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939.

Reprint wydania z 1917 r.: Skaut w obozie.  Kijów


Nota o książce:

Przedmowa:

Skaut kocha przyrodę i stara się ją poznać.

Prawo harcerskie.


W polu tylko, w ciągłem obcowaniu z przyrodą, osiągniemy te wyniki jakie osiągnąć można w nowym systemie wychowania, jakim jest skauting. Wskazówkami, które podaję w niniejszym podręczniku, pragnę ułatwić zadanie zżycia się z przyrodą.

Najłatwiej można w tym celu wykorzystać życie w obozie, ale winno ono być połączeniem przyjemności i pracy, muszą więc skauci sami wykonywać wszelkie prace złączone z życiem w obozie, a oddawszy swą zręczność i pomysłowość, uprzyjemnią je sobie całym szeregiem drobnych, łatwych do wykonania urządzeń dla wygody.

Postarałem się zebrać możliwie szeroki materjał z literatury skautowej i dołączywszy do tego wyniki kilkuletniej praktyki opiszę cały szereg prac obozowych; zaznaczam, że podaję tylko te, które miałem możność wykonać sam na ćwiczeniach.

W pracy swej korzystałem z literatury francuskiej „Livre de l’éclaireur“ przez kap. Royet’ta; „Les eclaireures“ tłomaczenie z oryginału Baden Powell’a, rosyjskiej „Юный развьдчикъ“, polskiej „Instrukcji technicznej“, „Podręcznika dla Kierowników Kolonji i Letnisk“ X. K. Lutosławskiego, „Harce młodzieży polskiej“ Schreibera i Piaseckiego oraz artykułów Kozielewskiego, Małkowskiego i własnych umieszczanych w „Skaucie Lwowskim“.

Książka ta pisaną jest raczej dla kierowników skautowych, ale i młodzież może z niej znakomicie skorzystać, może ona posłużyć do opracowania całego szeregu sprawności czysto skautowych naprz.: budowniczego od namiotów, szałasów, wogóle mieszkań, specjalistę od budowy kuchni i t. p.

Na zakończenie na tem miejscu składam podziękowanie za opracowanie przepisów do kuchni obozowej p. Eli Grabskiej, za pomoc w rysunkach p. A. Bayer, oraz wszystkim tym, którzy w jakichkolwiek bądź sposób ułatwili mi opracowanie niniejszego podręcznika. 

St. G.

Kijów, 8/V 1917 r. 

 

Polecamy nową serię reprintów harcerskich z lat 1911-1939 pt. "Przywrócić Pamięć"... tutaj

Polecamy do przeczytania:

Polecamy również wywiad z prof. Bogusławem Śliwerskim "Harcerstwo jest dobrym sposobem na samotność młodych w sieci" - tutaj

Polecamy również film "Skauci - unikalny film o historii harcerstwa!" - tutaj 

Polecamy również wywiad z Wojciechem Śliwerskim "Harcerstwo i nie tylko..." - tutaj 

Polecamy również recenzję Wojciecha Śliwerskiego w magazynie SKAUT "O Adolfie Zbigniewie Heidrichu" - tutaj 

Polecamy również artykuł Marka Popiela z magazynu SKAUT "o serii Przywrócić Pamięć" - tutaj 

Polecamy również artykuł Marka Popiela z magazynu SKAUT "Szkoła za lasem" - tutaj 

Polecamy również recenzję serii prof. Bogusława Śliwerskiego - tutaj 

Polecamy również artykuł Marka Popiela z magazynu SKAUT "o serii Przywrócić Pamięć" - tutaj

 

 

Tytuł: Skaut w obozie
Autor: Gibess Stanisław
Seria: Reprinty: wydania z 1917 roku
Kategoria: poradnik, historia, harcerstwo, skauting
Wydawca: Oficyna Wydawnicza  „Impuls”
Miejsce i rok wydania:  Kraków 2014
Objętość 148 stron
Format A5
Oprawa twarda
ISBN serii: 978-83-7850-615-7
ISBN: 978-83-7850-681-2
Cena katalogowa: 24, 00 zł

Podoba mi się, kupuję:GLK. Informacja nadesłana

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.