fesstiwal słowa w piosence
--

Kulturowa tożsamość książki. Konferencja z cyklu „Książka – Dokument – Informacja” Wrocław, 5-7 grudnia

Biblioteki [19.11.12]

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na konferencję z cyklu „Książka – Dokument – Informacja” Wrocław, 5-7 grudnia pt. " Kulturowa tożsamość książki".

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

Książki maja swoja tożsamość. Jest ona wynikiem intencjonalnych działań nosicieli określonej kultury odpowiedzialnych za przesłanie ideowe książek, które w dalszej kolejności same owa kulturę współtworzą, wpływając na swoich odbiorców.

Tożsamość książki jest owocem działań autora i innych jej twórców (tłumacza, adaptatora, redaktora). Wyznacza ją treść dzieła, dzięki której książka trafia do określonego zbioru (repertuaru wydawniczego, asortymentu księgarskiego, repertuaru lektur), a take szereg cech i atrybutów, które sprawiają, e odbiorcy identyfikują książkę jako dzieło określonego typu (literackie, naukowe z określonej dziedziny, użytkowe), przeznaczone do określonego obiegu (elitarnego, popularnego) oraz przynależne do określonej kultury.
Jedna z najważniejszych cech kulturowej tożsamości książki jest jej język. Jesli przekracza on granice kultur, funkcjonując jako pewnego rodzaju lingua franca (czasem o zasięgu światowym), to sama książka uczestniczy w kulturze ponadnarodowej – niekiedy globalnej (zwłaszcza jeśli jest praca
zespołowa, wydana przez międzynarodowe wydawnictwo, porusza tematykę o szerokim zakresie, a jej
kształt edytorski jawi sie jako neutralny). Natomiast ksiaka w jezyku uywanym przez jeden naród bądź grupę etniczna, uczestniczy przede wszystkim w kulturze tego narodu lub grupy. Dlatego te mówiąc możemy o różnych poziomach kultury ksiażki – lokalnej kulturze ksiażki (ograniczonej zwykle do
niewielkiego terenu i skupiska ludności), regionalnej (odnoszącej się do historycznie ukształtowanej „ziemi”), narodowej (włączajac w nią diasporę), ponadnarodowej (której fundamentem jest wspólny jezyk,
tradycja historyczna, religijna lub państwowa), makroregionalnej (np. europejskiej, sródziemnomorskiej, angloamerykańskiej) oraz powszechnej, światowej.
Obok języka – lub niezależnie od języka – o przynależności książki do danej kultury świadczy szereg innych jej atrybutów, takich jak pismo, typografia, zdobnictwo, ilustracje i inne elementy graficzne, a nawet kolorystyka.

Konferencja powinna być okazja do zastanowienia się nad tym, co wyznaczatożsamość książek, sprawiając, że utożsamiane są one z określoną kulturą, a take co cechuje ksiażki o złoonej tożsamości, czyli takie, które można utożsamić z kulturą grupy narodowej i równocześnie jakąś subkulturą, z kulturą danego państwa i równocześnie kultura żyjacej w jego granicach mniejszości, kultura
globalna i zarazem na przykład kultura młodzieżowa. Można mieć nadzieję, że spojrzenie na uniwersum ksiażki z perspektywy jej tożsamości wzbogaci wiedzę o kulturze ksiażki.

Konferencji towarzyszyć będą pokazy zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej i Ossolineum. Przewidujemy publikacje materiałów konferencyjnych w postaci osobnego recenzowanego wydawnictwa książkowego.

Program Konferencji:

www.ibi.uni.wroc.pl/files/konferencja/kulturowa_tozsamosc/program.pdf

GLK. Informacja nadesłana

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.