fesstiwal słowa w piosence
--

Reforma podręczników – jakość edukacji na pierwszym miejscu

Prawo [21.03.14]

- oświadczenie Sekcji Wydawców Edukacyjnych po konsultacjach projektu zmian w ustawie oświatowej w dn. 20 marca 2014 r.

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

Wydawcy edukacyjni postulują stworzenie wspólnie z MEN grupy roboczej, która zajęłaby się przygotowaniem szczegółowych rozwiązań dotyczących finansowania materiałów edukacyjnych oraz dopracowaniem koncepcji reformy podręczników – to jedna z propozycji, które padły na spotkaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 20 marca br. w ramach konsultacji projektu nowelizacji ustawy oświatowej. Działalność grupy, ze względu na dobro polskiej edukacji, powinna rozpocząć się jak najszybciej. Zdaniem wydawców, zapisy ustawy należy zmodyfikować, w innym wypadku może ona ograniczyć dostęp uczniów, nauczycieli i rodziców do profesjonalnych materiałów edukacyjnych.

System dotacji do podręczników powinien przede wszystkim uwzględniać potrzeby uczniów, zapewniać najwyższą jakość materiałów edukacyjnych, a przy tym być czytelny dla wszystkich – uważa SWE PIK. Wydawnictwa postulują także zachowanie w jak najszerszym stopniu autonomii nauczycieli w doborze narzędzi edukacyjnych. Celem działań i propozycji SWE PIK jest rozwiązanie, które zmniejszy obciążenia WSZYSTKICH RODZICÓW i zachowa mechanizmy rynkowe jako gwarancję jakości poprzez konkurencyjność. 


Zaproponowany przez MEN mechanizm dotacji, których wysokość powinna zostać urealniona ze względu na rzeczywiste potrzeby uczniów, powinien obejmować trzy grupy materiałów edukacyjnych (podręczniki, materiały ćwiczeniowe, podręczniki do języków obcych i ew. ćwiczenia do jęz. obcych) na każdym etapie obowiązkowej edukacji. Propozycja MEN wprowadza odrębne rozwiązania dla edukacji wczesnoszkolnej – darmowy podręcznik rządowy i konieczność finansowania przez gminy ze środków własnych podręczników profesjonalnych wydawnictw.

Mając na uwadze jakość edukacji wydawcy edukacyjni podtrzymują również krytyczną opinię wobec propozycji dopuszczania do szkół i dotowania tzw. materiałów edukacyjnych zastępujących podręcznik czyli wyrobów podręcznikopodobnych. Dotacja na podręczniki powinna być przeznaczona wyłącznie na zakup pozycji mających numer dopuszczenia do użytku szkolnego i sprawdzonych pod względem merytorycznym i dydaktycznym przez niezależnych ekspertów.

SWE PIK apeluje również o ponowne rozważenie i urealnienie proponowanych wysokości dotacji na ćwiczenia. W obecnej propozycji (25 zł rocznie na wszystkie przedmioty w gimnazjum i klasach IV-VI) doprowadzą one praktycznie do wyeliminowania ćwiczeń z edukacji bez żadnego uzasadnienia metodycznego. Alternatywnym rozwiązaniem może być rezygnacja z dotacji na ćwiczenia na II i III etapie edukacyjnym i przekierowanie tych środków na dotacje na podręczniki do języków obcych z ich równoczesnym wydzieleniem. Ćwiczenia byłyby finansowane z innych źródeł.

Rozwiązaniem sprzyjającym podnoszeniu jakości edukacji będzie także pozostawienie szkołom prawa do wykorzystania innych środków finansowych na zakup ćwiczeń, zbiorów zadań i innych pomocy typu atlasy, słowniki (np. z budżetu działającej przy szkole fundacji, stowarzyszenia albo komitetu rodzicielskiego) bez utraty prawa do dotacji na zakup podręczników. Propozycje MEN w projekcie ustawy pozbawiają nauczycieli i rodziców prawa do współdecydowania o zakupie dodatkowych narzędzi edukacyjnych, uzależniając je od decyzji organu prowadzącego i jego zdolności finansowych.

Wydawnictwa edukacyjne podkreślają, że w procesie konsultacji projektu ustawy oświatowej zgłoszone zostały poważne zastrzeżenia odnośnie proponowanego przez MEN trybu wprowadzania zmian i dostosowania podręczników do nowych wymagań (m.in. tzw. wieloletniość podręczników). Rządowe Centrum Legislacji w opinii zaznacza m.in., że „biorąc pod uwagę aktualny etap prac legislacyjnych nad projektem oraz przewidziany w nim termin dostosowania tych podręczników do nowych wymagań – do dnia 5 lipca 2014 r., proponowane rozwiązania należy ocenić jako naruszające wynikającą z zasady demokratycznego państwa prawnego zasadę ochrony interesów w toku, wyrażoną w art. 2 Konstytucji. Trudno bowiem uznać, że wydawcy będą mieli wystarczającą ilość czasu do przystosowania się do tak gruntownie zmienionych warunków prowadzenia działalności w zakresie podręczników dla uczniów klas pierwszych”. SWE PIK proponuje więc wprowadzenie okresu przejściowego w odniesieniu do podręczników dla klas I. oraz wykorzystanie już istniejących zapasów. Jest to kilka milionów wydrukowanych publikacji!

Korzystne dla rodziców byłoby także wprowadzenie terminu podawania do publicznej wiadomości listy podręczników obowiązujących w nowym roku szkolnym przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym. Pozwoliłoby to tym rodzicom i uczniom, którzy samodzielnie kupują podręczniki i inne materiały edukacyjne na rozłożenie zakupów w czasie, co będzie niemożliwe po zniesieniu wcześniej obowiązującego terminu 15 czerwca.

Wydawnictwa podkreślają, że powinny zostać stworzone jasne zasady oferowania i sprzedaży materiałów metodycznych (tzw. obudowy) dla nauczycieli. Projekt MEN w żaden sposób nie rozwiązuje tej kwestii, natomiast całkowicie zabrania przekazywania nauczycielom typowych pomocy np. scenariuszy lekcji, poradników metodycznych, sprawdzianów itp.

Wydawcy edukacyjni postulują pilne stworzenie wspólnie z MEN grupy roboczej, która zajęłaby się przygotowaniem szczegółowych rozwiązań dotyczących finansowania materiałów edukacyjnych oraz dopracowaniem koncepcji zmian na rynku podręczników.

Sekcja Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.