fesstiwal słowa w piosence
--
MFO

Konkurs na tłumaczenie opowiadania

Wydarzenia [03.06.15]

Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, organizator MFO, ogłasza konkurs na przekład opowiadania towarzyszący Międzynarodowemu Festiwalowi Opowiadania 2015. Patronem konkursu jest Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Języki 2015: angielski, szwedzki, hiszpański, ukraiński.

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

REGULAMIN

1. Konkurs na przekład opowiadania towarzyszący Międzynarodowemu Festiwalowi Opowiadania 2015 ogłasza Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, organizator MFO. Patronem konkursu jest Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury.
2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie tłumacze przed debiutem książkowym, a więc nieposiadający w swojej bibliografii indywidualnych przekładów literackich opatrzonych ISBN w wersji papierowej lub elektronicznej (zapis nie dotyczy publikacji technicznych, naukowych i konferencyjnych, pojedynczych tekstów drukowanych w antologiach, czasopismach, publikacji na stronach internetowych).
3. Konkurs obejmuje tłumaczenia opowiadań z języków oryginalnych (angielski, hiszpański, szwedzki, ukraiński) na język polski.
4. Na konkurs mogą być nadsyłane wyłącznie tłumaczenia opowiadań zatwierdzonych do celów konkursowych przez Biuro Festiwalowe. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przetłumaczenie i nadesłanie tekstu przekładu na język polski całości utworu.
5. Jeden uczestnik może nadesłać tylko jeden przekład z danego języka. Dopuszcza się nadesłanie przez tego samego uczestnika zgłoszeń z więcej niż jednego języka.
6. Wyznaczone do konkursu teksty opowiadań w językach oryginalnych można otrzymać zwrotnym listem elektronicznym po wysłaniu zgłoszenia (imię, nazwisko tłumacza, oryginalny język przekładu) na adres konkurs@opowiadanie.org
7. Uczestnicy konkursu nie mają prawa wykorzystywać tekstów oryginalnych do innych celów niż tłumaczenie konkursowe. Zabrania się publikacji tekstów lub ich fragmentów, oryginalnych i w polskim przekładzie, w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku bez zgody organizatora konkursu i autora tekstu.
8. Tłumaczenia w języku polskim należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres konkurs@opowiadanie.org . W treści listu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, adres korespondencyjny, numer telefon kontaktowego.
9. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz ze przekazaniem na rzecz Towarzystwa Aktywnej Komunikacji autorskich praw majątkowych do tekstu tłumaczenia; do e-maila należy zatem dołączyć pisemną zgodę na publikację przekładu i rezygnację z honorarium za ewentualną publikację (wpisane do maila lub umieszczone w oddzielnym pliku).
10. Nadesłane na konkurs prace oceniać będzie jury wybrane przez organizatorów Festiwalu, w którego skład wejdą specjaliści w dziedzinie przekładu literackiego.
11. Pula nagród w konkursie wynosi 3000 zł, w tym:
I nagroda – 1500 zł
II nagroda – 1000 zł
III nagroda – 500 zł
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo nieprzyznania bądź innego podziału nagród. Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody organizator odprowadza do odpowiedniego US.
12. Termin nadsyłania prac upływa 26 lipca 2015r. (termin dostarczenia prac organizatorowi). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Zwycięzcy zostaną wcześniej powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.