fesstiwal słowa w piosence
--

20 mln zł dotacji na zakup książek do bibliotek szkolnych

Wydarzenia [24.04.15]

Do 2.170 zł będzie mogła otrzymać szkoła podstawowa i muzyczna I stopnia na zakup nowości wydawniczych do biblioteki, jak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Planowany koszt realizacji programu to 20 mln zł.

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

Ministerstwo Edukacji Narodowej od kilku miesięcy starało się o zwiększenie pierwotnie planowanego budżetu programu - z 15 mln złotych do 20 mln. 23 kwietnia zgodziła się na to sejmowa Komisja Finansów Publicznych – informowała media minister  edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska.

Realizowany przez MEN w 2015 r. program „Książki naszych marzeń” będzie przedpolem do realizowanego wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (realizowanego w latach 2016-2020).

 

Program „Książki naszych marzeń” ma promować czytelnictwo wśród uczniów szkół podstawowych, dzięki doposażeniu bibliotek szkolnych w pozycje wybrane przez uczniów.  Dotyczył będzie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

Dlaczego zaczynamy od szkół podstawowych? Książka w szkole podstawowej ma zupełnie inną rolę niż książka na kolejnych etapach edukacyjnych. Od tego z jaką lekturą, budzącą zainteresowanie czy nie, uczeń zetknie się w podstawówce,  zależy to, czy będzie chciał czytać w dorosłym życiu. Książki wybierane dla uczniów szkół podstawowych powinny więc rozbudzać ciekawość ucznia, wciągać, inspirować,  wdrażać nawyk czytania.Dotacja także dla szkół niepublicznych

Wsparcie finansowe mogą otrzymać organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia.

Dotację mogą otrzymać prowadzące szkoły:

 1. jednostki samorządu terytorialnego,
 2. osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
 3. osoby fizyczne,
 4. minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

Od 1.000 do 2.170 zł dla jednej szkoły

Maksymalna  wysokość  wsparcia  finansowego,  z przeznaczeniem  na  zakup nowości wydawniczych, wynosi:

 1. dla  bibliotek  szkolnych  w  szkołach,  w  których  liczba  uczniów  wynosi  do  70  - 1.000 zł;
 2. dla bibliotek szkolnych w szkołach, w których liczba uczniów wynosi  od 71 do 170 - 1.300 zł;
 3. dla  bibliotek  szkolnych  w  szkołach,  w  których  liczba  uczniów  wynosi  171 i więcej - 2.170zł.

Zapamiętaj
Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest zapewnienie przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Planowany termin dla organów prowadzących na wystąpienie z wnioskiem do wojewody o dofinansowanie to 15 czerwca 2015 r. Dyrektorzy szkół będą musieli jednak wcześniej określić potrzeby biblioteki szkolnej w zakresie zakupu  książek  składając wniosek do organu prowadzącego, w którym muszą się znajdować poniższe dane:

 1. nazwa i adres szkoły;
 2. liczba uczniów;
 3. zwięzły opis dotyczący aktualnego wyposażenia biblioteki szkolnej;
 4. kalkulacja kosztów zakupu książek;
 5. wnioskowana kwota wsparcia finansowego na zakup książek.

Zapamiętaj
Planowany termin składania wniosków przez dyrektorów szkół to 29 maja 2015 r.

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w  sprawie  szczegółowych  warunków,  form  i  trybu  realizacji  Rządowego  programu  wspierania  w 2015 r.  organów prowadzących szkoły podstawowe  i ogólnokształcące  szkoły  muzyczne  I  stopnia  w  zakresie  rozwijania  zainteresowań  uczniów  przez  promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń” (projekt z 22.01.2015 r., skierowany do konsultacji i uzgodnień)

GLK. źródło: portaloswiatowy.pl

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.