fesstiwal słowa w piosence
--

Konkurs na opowiadanie Międzynarodowego Festiwalu Opowiadań

[26.05.16]

Prezentujemy regulamin konkursu na opowiadanie ogłoszony przez organizatora Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania:

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

 

Regulamin konkursu na najlepsze opowiadanie pod hasłem: 

2 maja 2018, czwarta rano, Bydgoszcz


1. Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, organizator Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, ogłasza konkurs na najlepsze polskie opowiadanie roku. Hasło przewodnie edycji 2016 brzmi: 2 maja 2018, czwarta rano, Bydgoszcz. Wytyczne interpretacyjne dla autorek i autorów: opowiedz, jak będzie.

2. Nieprzekraczające piętnastu stron znormalizowanego maszynopisu (jedna strona to tysiąc osiemset znaków ze spacjami) prace w plikach .doc, .docx, .rtf, .odt, .txt można przesyłać do 30 lipca 2016 r. na adres konkurs@opowiadanie.org

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy, bez względu na wiek, płeć, przynależność narodową, wyznawane poglądy polityczne i wierzenia religijne. Nadesłany utwór powinien mieć charakter autorski; musi być również napisany po polsku, nie przyjmujemy tłumaczeń.

4. Teksty należy podpisać imieniem i nazwiskiem, a do e-maila prosimy dołączyć informacje kontaktowe (adres pocztowy, numer telefonu).

5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz w przypadku prac wyróżnionych i nagrodzonych z przekazaniem na rzecz organizatora (Towarzystwa Aktywnej Komunikacji) autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację w drukach festiwalowych (katalog, czasopismo, antologia) i na stronach internetowych festiwalu bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę, uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.

6. Jeden autor może zgłosić jedno opowiadanie.

7. Prace niespełniające powyższych wymagań formalnych nie będą oceniane.

8. Oceniając nadesłane prace jury weźmie pod uwagę ich oryginalność i poziom artystyczny, szczególnie przy tym zwróci uwagę na autorskie ujęcie hasła przewodniego.

9. Główną nagrodę w konkursie stanowi: 5000,- zł brutto (pięć tysięcy złotych). Nagrodą dodatkową jest zaproszenie do udziału w 12. finale Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, który odbędzie się w dniach 6-9 października 2016 r. we Wrocławiu. Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody głównej organizator konkursu naliczy, potrąci z nagrody i odprowadzi do odpowiedniego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Jury przyzna także wyróżnienia uprawniające do bezpłatnego udziału w zajęciach twórczego pisania odbywających się podczas festiwalu. Najciekawsze prace będą mogły zostać opublikowane w serwisie www.opowiadanie.org, w festiwalowej antologii lub w czasopiśmie „Opowiadanie”. Organizator nie zapewnia wyżywienia ani zakwaterowania podczas warsztatów.

11. Ogłoszenie nazwiska laureata nagrody głównej i wręczenie pozostałych nagród nastąpi w październiku 2016 podczas finału MFO we Wrocławiu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni wcześniej, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Lista nagrodzonych zostanie również opublikowana na stronie www.opowiadanie.org

12. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia puli wyróżnień konkursowych, a także do nieprzyznania lub innego podziału nagrody.

GLK. Informacja nadesłana

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.