fesstiwal słowa w piosence
--

Pogromcy chomika - ciąg dalszy sprawy

Księgarnie [22.10.12]

Prezentujemy wywiad z prawnikiem walczącym z portalem chomikuj.pl. Adwokat Bartłomiej Wieczorek będzie gościem Portalu Księgarskiego na Targach Książki w Krakowie.

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

Sprawa portalu chomikuj.pl będzie jednym z głównych tematów kuluarowych rozmów w trakcie Krajowych Targów Książki, jakie niebawem rozpoczną się w Krakowie. O rozmowę poprosiliśmy adwokata Bartłomieja Wieczorka, reprezentującej wydawców, producentów filmowych i programistów w postępowaniu karnym przeciwko portalowi chomikuj.pl, prowadzonym przez prokuraturę Wrocławską.

Nie jest Pan rozpoznawalny w środowisku wydawców, więc proszę powiedzieć kilka słów o sobie.

Nie jestem rozpoznawalny bo nie zabiegam o to. Nie mam charakteru celebryty, więc jest mi obojętne, czy jestem rozpoznawalny, czy nie. I tak większość czasu spędzam na salach sądowych, prokuraturach i małych pomieszczeniach mieszczących zaledwie po kilkanaście osób. Moja kancelaria oraz kancelarią radcy prawnego Przemysława Łokuciejewskiego wraz ze znanym wśród wydawców Wojciechem Karwackim, zajmuje się ochroną praw autorskich w Internecie. Na tym polu współpracujemy również z większością polskich zespołów filmowych oraz kilkoma producentami oprogramowania. Współpracujemy też z kilkoma wydawcami. Za namową pana Karwackiego reprezentujemy ich w postępowaniu karnym przeciw portalowi chomikuj.pl i jego użytkownikom. Więc oni mnie znają i to mi wystarcza.

Broniąc praw autorskich w Internecie, w sprawie portalu chomikuj.pl, obrał Pan drogę procesu karnego.

Po pierwsze jest to związane z kwalifikacją czynu. Rozpowszechnianie w Internecie cudzej własności intelektualnej bez zgody właściciela praw, wyczerpuje znamiona kradzieży. A skoro kradzież, to mamy do czynienia z przestępstwem zawartym w kodeksie karnym.

Po drugie, jest to związane z kosztami. Proces karny jest tańszy niż cywilny, ponieważ osoby pokrzywdzone nie muszą ponosić kosztów sądowych wynoszących 5% wartości sporu lub 2% w przypadku pozwu zbiorowego. Ponadto gromadzenie materiału procesowego realizuje policja pod nadzorem prokuratury. Nie muszę tłumaczyć, jakie uprawnienie i możliwości posiada prokurator, ale w przypadku przestępstw w Internecie, w praktyce tylko jego podpis pod nakazem wydania danych, umożliwia identyfikację sprawcy. Pozwala to na szybsze działanie i ograniczenie ponoszonych kosztów strony pokrzywdzonej w dochodzeniu swoich roszczeń. Jest to w pewnym sensie przerzucenie części kosztów na państwo, ale i tak koszty się pojawiają. W procesie cywilnym są to koszty wielokrotnie większe. Powód musi sam zgromadzić obszerne i jednoznaczne dowody, co w rzeczywistości tanie nie jest i oczywiście dokonać opłaty sądowej na miarę wielkości roszczenia.

Polska Izba Książki planuje wystąpić się na drogę w postępowaniu cywilnym przeciw portalowi chomikuj.pl. Jak ocenia Pan ich szanse wygrania procesu?

Nie chciałbym oceniać suwerennej decyzji Polskiej Izby Książki, ale w moim przekonaniu będzie to proces długi i kosztowny, z powoływaniem biegłych. Prokuratura Wrocławska ponad rok bardzo intensywnie prowadzi postępowanie, zaangażowany jest spory zespół policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, akta obszerne, a jeszcze nie wiadomo kiedy prokuratura skieruje sprawę do sądu. Działalność portalu jest bardzo rozległa i wielowątkowa, więc zebranie kompletnego materiału procesowego nie jest sprawa prostą, a z tym będą musieli zmierzyć się wydawcy.

Dzisiaj piractwo w sieci nie jest problem tylko portalu chomikuj.pl, lecz ponad stu portali - torrentów, na których użytkownicy zamieszczają utwory wcześniej pobrane z chomikuj.pl. Jeśli nawet za kilka lat Polska Izba Książki doprowadzi do zamknięcia tego portalu, to jego miejsce w Internecie zajmie inny, skupiający kilka milionów spragnionych darmowych książek użytkowników Internetu. Jeśli skoncentrujemy się na właścicielach portali, a naruszających prawo użytkowników pozostawimy z boku, to staną się oni dostarczycielami treści dla nowopowstałego portalu, w ramach jego programu partnerskiego. Dlatego moja kancelaria, dbając o interesy poszkodowanych, przyjęła inną strategię działań.

Proszę ją przedstawić.

Ściśle współpracujemy z wrocławską policją, podejmując działania wobec portali jak i ich użytkownikom. I tak wobec portalu chomikuj.pl i innych portali podjęliśmy następujące działania:

- Złożyliśmy w imieniu poszkodowanych 12 wniosków procesowych mających znaczenie dla postępowania przeciw portalowi chomikuj.pl

- Złożyliśmy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez 20 portali na których użytkownicy zamieszczali utwory pobrane z portalu chomikuj.pl

- Przygotowaliśmy obszerną opinię prawną dotyczącą rozpowszechniania utworów audiowizualnych w Internecie. Opinia ta zawiera omówienie istotnych orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących ochrony prawa autorskiego w Internecie oraz Kodeksu postępowania karnego. Opinia ta załączana jest do każdego zgłoszenia portalu.

- Wobec użytkowników portali naruszających prawa autorskie do utworów naszych mocodawców każdorazowo przygotowujemy wniosek o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wniosek ten uzupełniony jest o:

a. Informację o portalu na którym rozpowszechniono utwory

b. Dokumentację uprawdopodobniającą doniesienie o rozpowszechnianiu utworu przez użytkownika portalu. Dokumentacja ta zawiera skany stron portalu na których rozpowszechniane są wybrane utwory, w przypadku filmów płyta CD z zapisem emisji fragmentów filmu, a w przypadku książki zapis pliku PDF z fragmentami utworu. Dokładne wyliczenie strat wynikających z rozpowszechniania wymienionych w doniesieniu utworów.

c. Zestawienie na płycie CD wszystkich utworów chronionych będących własnością mandatów (7815 tytułów) wraz z danymi identyfikującymi (autor, cena, ISBN, wydawca)

d. Komplet pełnomocnictw

Obecnie prowadzone jest postępowanie wobec 570 użytkowników portalu chomikuj.pl oraz 160 użytkownikom 12 innych portali, którzy pobierali utwory z portalu chomikuj.pl i zamieszczali je na innych portalach. Za jednym użytkownikiem, jaki został zgłoszony, kryje się minimum 25 rozpowszechnianych utworów będących własnością naszych zleceniodawców, na kwotę roszczenia kilku tysięcy zł.

- Jeszcze w tym roku, na podstawie zgromadzonych materiałów planujemy zgłosić 1300 użytkowników, którzy zamieszczali filmy na innych portalach, uprzednio pobierając je z chomikuj.pl.

- W połowie tego roku zakończyliśmy sukcesem sprawę rozpowszechniania w Internecie specjalistycznego oprogramowania do diagnostyki samochodowej. Efektem tego są zawarte ugody oraz wyroki Sądowe - ogółem 126 osób.

A jakie działania podejmuje Prokuratura w sprawie portalu chomikuj.pl

Prokuratura przyjęła i realizuje 12 wniosków procesowych złożonych przez nas, w imieniu pokrzywdzonych, dotyczących:

- Ustalenia statusu prawnego i majątkowego poprzednich i obecnych właścicieli portalu oraz okoliczności zawarcia umowy sprzedaży portalu i rozliczenia tej transakcji.

- Zabezpieczenia dowodów czerpania korzyści materialnych przez poprzednich i obecnych właścicieli portalu.

- Zabezpieczenia dowodów potwierdzających faktyczną działalność portalu, w tym rozpowszechnianie utworów prawnie chronionych oraz maili informujących o naruszeniu praw autorskich do utworów rozpowszechnianych na portalu, wysyłanych na adres abuse@chomikuj.pl

- Zobowiązania organizatorów programu partnerskiego do wydania wszystkich danych osób (loginy z zawartością folderów oraz dane osobowe) uczestniczących i pobierających prowizję w ramach programu partnerskiego. Następstwem tego wniosku, FirmaWEB5 (dawniej TSNET), która ten program prowadziła - zamknęła program - oficjalnie tłumacząc się, że została wyczerpana formuła programu. Co prawda Firma WEB5 odwołała się do sądu od nakazu prokuratorskiego i w dniu 5.11.2012 r. sąd ogłosi wyrok. Myślę, że świetle zgromadzonych przez prokuraturę materiałów, zapadnie korzystny dla nas wyrok z nakazem wykonalności w ciągu 14 dni i już od grudnia br. będziemy mogli składać doniesienia wobec 19.000 uczestników programu partnerskiego portalu chomikuj.pl

- Zobowiązania Team Solutions do wydania wszystkich danych osób i utworów rozpowszechnianych na portalu.

- Zobowiązania administratorów innych portali, na których użytkownicy portalu chomikuj.pl zamieszczali utwory uprzednio pobierane z chomikuj.pl do wydania danych tych osób. Ogółem 160 portali. Czynności te zostały wyłączone do odrębnego postępowania.

- Ustalenia danych osobowych 20.000 loginów użytkowników portalu i zabezpieczenie dowodów rozpowszechniania przez nich utworów prawnie chronionych. Użytkownicy ci rozpowszechniali filmy, które w dniu rozpowszechnienia, nie miały jeszcze swojej premiery na płytach DVD. Realizacja tego wniosku zaowocowała, jak na razie, komunikatem administratora portalu narzucającym użytkownikom zmianę haseł, tak aby nie można było ustalić zawartości ich folderów. Nie mniej jednak, wobec ustalonych 570 użytkowników czynności śledcze są w toku.

Jakie będą następne działania Pańskiej Kancelarii?

W obrębie prowadzonych działań dotyczących portalu chomikuj.pl i powiązanych z nim, za pośrednictwem użytkowników, 128 portali internetowych prowadzone są aktywne prace dokumentacji naruszeń prawa autorskiego i składana jest dokumentacja do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Prokuratury.

Ponadto przygotowujemy materiały do postępowania wobec użytkowników spełniających następujące kryteria:

  1. Udział w programie partnerskim chomikuj.pl

  2. Pobieranie z portalu chomikuj.pl utworów i zamieszczanie ich na innych portalach – torrentach, warezach

  3. Zgromadzenie w folderze, przez użytkownika, zawartości powyżej 1 TB, ponieważ taka wielkość folderu wskazuje na posiadanie kilkuset książek i nie mniej filmów zamieszczanych w celach pozyskiwania punktów za ich udostępnianie.

W tym roku, jeśli fundusze pozwolą, planujemy dokończyć prace nad elektronicznym systemem ochrony praw autorskich w Internecie. System ten tworzą trzy powiązane programy: Baza tytułów chronionych (BTC), Program dokumentacji naruszeń praw autorskich w Internecie (PDN), Program do prowadzenia postępowania przez policję (AP). To ważny ale kosztowny element naszych działań. Projekt ten realizujemy wspólnie z Iplio. Ponieważ rozwiązanie to musi spełniać kryteria postępowania sądowego, a materiał procesowy jednoznaczny, dlatego wszystkie elementy systemu konsultowane są ze specjalistami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Tradycyjnymi metodami nie da się przygotować dokumentacji procesowej dla takiej ilości utworów, rozpowszechnianych przez kilkusettysięczną grupę użytkowników Internetu. Dlatego sięgamy do elektroniki. Jeśli nie zrealizujemy tego w tym roku, to uruchomimy go w przyszłym, ponieważ dzięki tym narzędziom będziemy mogli w następnych latach przeprowadzić dalsze postępowania wobec użytkowników portalu chomikuj.pl, którzy zgromadzili w swych folderach ponad 1TB danych i wobec naruszających prawo użytkownikom 128 portali internetowych. Nasi mandanci będą mogli odzyskać, według oszacowania biegłego sądowego nie mniej jak 1 mld złotych.

Czy wówczas zniknie problem piractwa internetowego?

Wątpię, bo przecież Internet, ze wszystkimi jego wadami, na stałe został wpisany w nasze życie, a oszustów nie brakuje. Jeśli jednak wydawcy włączą się w walkę z piractwem internetowym, to proceder ten zostanie znacząco ograniczony, a straty powstałe w wyniku piractwa zrekompensują im wypłaty odszkodowań.

Dziękuję za rozmowę

Dziękuję.


Adwokat Bartłomiej Wieczorek będzie gościem Portalu Księgarskiego w trakcie Targów Książki w Krakowie. Zainteresowani wydawcy będą mogli spotkać się z nim w dniu 26.10. w godzinach 11-16 w E-book Cafe


 


27.06.13 08:04
/
xxx
Ten pan mecenas nie wie, co gada... pojęcie o procedurze karnej czerpie z filmów amerykańskich.
"Myślę, że świetle zgromadzonych przez prokuraturę materiałów, zapadnie korzystny dla nas wyrok z nakazem wykonalności w ciągu 14 dni i już od grudnia br. będziemy mogli składać doniesienia wobec 19.000 uczestników programu partnerskiego portalu chomikuj.pl
" co za bzdury Emoticon
28.08.14 15:17
/
olo
czas najwyższy aby mecenasem i jego kancelarią zainteresował się prokurator
13.11.14 21:40
/
szary człowiek
Jako szary człowiek podejrzewam że u niego w kompie lub dzieci znajdzie się coś siagnietego i nielegalnegoEmoticon
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.