fesstiwal słowa w piosence
--

Wyniki konkursu o Nagrodę KLIO w 2011

Wydarzenia [25.11.11]

Przedstawiamy listę książek nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu Nagrody KLIO. Jury po rozpatrzeniu zgłoszonych 165 propozycji książek wydanych w latach 2010–2011 postanowiło nagrodzić w sezonie 2011 następujących autorów, książki i wydawców:

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

Kategoria Autorska:

Nagroda I stopnia

Anna Wolff-Powęska, Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości - (1945–2010), (Wydawnictwo Zysk i S-ka)

Niniejsza książka stanowi próbę prześledzenia dróg i bezdroży niemieckich zmagań z nazistowską przeszłością. Głównym zamiarem, który wiedzie autorkę przez gąszcz aktorów, tematów, instytucji, wydarzeń i zjawisk, jest refleksja nad przyczynami, z powodu których niemiecki rozrachunek z przeszłością okazał się procesem pełnym sprzeczności, drogą wyboistą, najeżoną minami o charakterze politycznym, intelektualnym i moralnym. Towarzyszy mu pytanie o specyfikę zbiorowej pamięci Niemców w kontekście bezradności i kondycji moralnej człowieka, broniącego siebie i swego narodu w obliczu niewyobrażalnego zła.

Dialog z przeszłością, nie tylko Niemców, pozostaje kwestią otwartą. Każda generacja wnosi doń swoje problemy i wątpliwości, szuka własnych dróg godzenia się z historią. Od przyszłych pokoleń, ich dojrzałości i odwagi zależeć będzie, czy pamięć narodowego socjalizmu pozostanie brzemieniem, czy stanie się wyzwoleniem.

(fragment Wprowadzenia, Anna Wolff-Pawęska)

Nagroda II stopnia:

 Katarzyna Marciniak, Mitologia grecka i rzymska, Wydawnictwo Szkolne PWN)


Niniejsza książka przedstawia to, co do tej pory pozostawało na marginesie mitologicznych opracowań: recepcję mitów w kulturze – zarówno elitarnej, jak i popularnej – ponieważ mitologia jest obecna niemal w każdej dziedzinie życia,
a dzięki znajomości postaci i wydarzeń z mitologii w pełni zrozumiesz współczesną kulturę. Przedstawienie treści na zasadzie leksykonu ułatwi poruszanie się w gąszczu mitologicznych postaci i wydarzeń. Książka bogata jest  w liczne ilustracje i ciekawostki, a także informacje o funkcjonowaniu motywów związanych z daną postacią w literaturze, sztukach plastycznych czy muzycznych, co uatrakcyjnia lekturę oraz poszerza wiedzę. Świat mitów jest zbyt piękny, żeby o nim zapomnieć…


Rok wydania: 2010
ISBN: 9788326205484
Format: 205x255 mm
Oprawa: twarda
Ilość stron: 480

Nagroda III stopnia

Dariusz Andrzej Sikorski, Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego, (Wydawnictwo Naukowe UAM)

Zamiarem autora było przedyskutowanie podstawowego zrębu danych źródłowych oświetlających pierwsze dekady dziejów Kościoła w Polsce jako instytucji, oraz wykreślenie granic możliwych interpretacji owych źródeł na podstawie współczesnej wiedzy o Kościele powszechnym owych czasów. Chociaż tytuł książki może to sugerować, czytelnik nie znajdzie tu syntezy pierwszych dekad dziejów polskiego Kościoła. Prezentowane przez autora poglądy na zasadnicze kwestie związane z początkami Kościoła w Polsce, w wielu punktach odbiegają znacząco od dotychczasowych ustaleń historiografii. Opisując panującą obecnie wizję początków chrystianizacji Polski, Dariusz A. Sikorski przeciwstawia się m.in. przypisywaniu papiestwu znacznej roli w rozwoju organizacji Kościoła na ziemiach Piastów, postrzeganiu procesu przyjmowania nowej religii jako w zamierzeniu panujących procesu masowego, zakładaniu, że stosunek Kościoła niemieckiego do rozwijających się w Polsce struktur był z gruntu negatywny. Zwraca również uwagę na traktowanie (wbrew częstym deklaracjom historyków) źródeł archeologicznych jako pomocniczych i wtórnych.    
Bardzo ciekawe kompendium wiedzy o końcu religii pogańskiej i zastępowania jej przez Kościół Katolicki. W książce znajduje się dość obszerne przedstawienie istniejących poglądów na ten temat i własne stanowisko autora. Naprawdę warte przeczytania – jeśli ktoś interesuje się początkami naszej państwowości, naszego Kościoła – i tak prawdę mówiąc – naszego narodu.

Rok wydania: 2011
ISBN: 9788323222590
Stron: 572
Format: 170x240 mm
Oprawa: miękka

Kategoria:  monografii naukowych

Nagroda I stopnia

Hanna Zaremska, Żydzi w średniowiecznej Polsce.Gmina Krakowska, (Wydawnictwo Instytutu Historii PAN)

 

Książka powstała z myślą nie tylko o mediewistach i znawcach kultury żydowskiej, ale o szerszym gronie czytelników – o wszystkich zainteresowanych historią Żydów, a w szczególności Żydów zamieszkujących ziemie polskie w średniowieczu. Nie jest to też li tylko monografia krakowskiej gminy żydowskiej w tej epoce. Krakowscy Żydzi, którym poświęcona jest w całości druga część książki, pozostali wprawdzie bohaterami pierwszoplanowymi, ale praca prezentuje dzieje osadnictwa żydowskiego w całym kraju, odwołując się także do realiów panujących w państwach z Polską sąsiadujących. W pracy ukazano różne aspekty funkcjonowania społeczności żydowskiej: aktywność gospodarczą, sytuację prawną, rozwój osadnictwa, działalność gminy żydowskiej, jak również stosunki z nieżydowskim otoczeniem: władzami miejskimi, chrześcijańskimi sąsiadami oraz z Kościołem i jego wybitnymi przedstawicielami.Rok wydania: 2011Format: A5Oprawa: twardaWymiary: 150x210 mmISBN: 9788388909849

Nagroda II stopnia

 Jerzy Kochanowski, Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989, (Instytut Historyczny UW, Wydawnictwo

Szara strefa” wszędzie wiernie towarzyszy oficjalnej ekonomii. Zawsze też ma ona swoje charakterystyczne, nieraz wręcz endemiczne cechy, uzależnione m.in. od struktury gospodarczej i społecznej, tradycji, systemu prawnego. Książka pokazuje, że nielegalny handel był zjawiskiem towarzyszącym państwowości polskiej od 1944 do 1990 r., że handlowano niemal wszystkim, i że państwo było wobec tej aktywności obywateli w gruncie rzeczy bezradne. Jednocześnie praca stara się umiejscowić PRL-owski czarny rynek na tle innych. „Co będzie na Saharze, gdy przyjdą socjaliści? Zabraknie piasku” - ten dowcip wymyślono tuż po II wojnie. Książka Jerzego Kochanowskiego o czarnym rynku w Polsce w latach 1944–89 to próba rekonstrukcji zachowań, mechanizmów i strategii podejmowanych przez społeczeństwo w celu nawodnienia „socjalistycznej pustyni”. Ponieważ większość oaz i zapasów wody została znacjonalizowana, społeczni aktorzy musieli prowadzić z państwem skomplikowaną grę, zazwyczaj łamiącą obowiązujące prawo. Książka jest podróżą do kraju, w którym posiadanie pieniędzy nie tyle zapewniało realizację potrzeb konsumpcyjnych, ile uprawniało do zajęcia miejsca w kolejce, bez gwarancji dostania jakiegokolwiek produktu.Wydana: 08-12-10Oprawa: twarda Stron: 386Wymiary: 170x250 mmISBN: 9788375431681

Nagroda III stopnia

1. Piotr Łukasz Grotowski, Święci wojownicy w sztuce bizantyńskiej (843–1261), (Wydawnictwo WAM)

Zasadniczą zaletą pracy Piotra Grotowskiego jest wyjście od źródeł ikonograficznych, formalnie ograniczonych do wyobrażeń świętych wojowników, jednak faktycznie potraktowanych bardzo szeroko. Nie oznacza to wcale zaniedbania źródeł pisanych, które Autor doskonale zna
i obficie cytuje. (...) Praca ta będzie z pewnością intensywnie wykorzystywana przez bizantynologów z racji swej wartości informacyjnej. Każdy historyk zainteresowany wojskowością bizantyńską i każdy historyk sztuki zajmujący się ikonografią popularnych w kręgach prawosławnych świętych nie będzie się mógł obejść bez sięgnięcia po tę monografię. Szczególne znaczenie będzie miała ona przypuszczalnie dla archeologów, którym
w badaniach nad uzbrojeniem bizantyńskim przeszkadza nie tylko niedostatek zachowanych obiektów, lecz także brak materiału porównawczego, do którego mogliby się odwołać przy interpretacji zabytków.(Prof. dr hab. Maciej Salamon)

Oprawa: twarda
Wprowadzono: 11-03-11
Wymiary: 160x240 mm
Stron: 494
ISBN: 9788375054972

Kategoria Varsaviana

Cztery równorzędne wyróżnienia

 

Lech Królikowski, Warszawa – dzieje fortyfikacji, (Wydawnictwo TRIO)

Książka Lecha  Królikowskiego to nie tylko kompendium wiedzy  dla varsavianistów, ale przede wszystkim prezentacja fortyfikacji warszawskim jako przykładu wybitnych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych. Celem Autora było nie tylko zwrócenie uwagi na nieznane elementy historii miasta, ale także zainspirowanie badaczy do odkrywania białych plam w historii Warszawy, szczególnie jej militarnych dziejów.Książka Lecha Królikowskiego pt. Warszawa – dzieje fortyfikacji uznać należy za najlepsze kompendium wiedzy o warszawskich fortyfikacjach, których historia ma już kilka wieków. Studium to jest obowiązkową pozycją naukową dla każdego, kto interesuje się historią fortyfikacji.Każdy z nas słyszał o takich fortyfikacjach jak Mur Chiński czy sławna Linia Maginota, o których powstało już kilka świetnych opracowań. Warto jednak zajrzeć na obszar ziem polskich i zapoznać się z niektórymi systemami fortecznymi znajdującymi się na terytorium naszego państwa. Jednym z nich jest Warszawa, która od momentu powstania Grodu Jazdowskiego uważana jest za osadę, a następnie miasto ufortyfikowane.  Co prawda fortyfikacje te w zależności od okresu odbiegały lub nie odbiegały od ówczesnych standardów, aczkolwiek były aż do praktycznie końca II wojny światowej w użytku. Same fortyfikacje jednak nie walczą – liczy się to kto ich broni. W tym miejscu trzeba wspomnieć o znanym rosyjskim inżynierze fortyfikacji Konstantym Wieliczkim, który 5 grudnia 1921 r. stwierdził, że „siła twierdzy zależy nie od siły dział i fortów, lecz od ducha załogi i wartości komendanta twierdzy”.  Obrońcy Warszawy – czy to z 1794 r., czy z 1939 r., potwierdzili te słowa swoją bitnością i odwagą oraz zaangażowaniem w obronę obszarów fortecznych.Data wydania: 19-09-2011Wymiary: 170x240 mmLiczba stron: 246Oprawa: twardaISBN: 9788374362696

 

Aleksandra Sołtan-Lipska za przygotowanie do druku wspomnień Stanisława Gieysztora Moja Warszawa, (Muzeum Historyczne m.st. Warszawy)

Książka jest swoistego rodzaju pamiętnikiem, w którym autor obrazuje życie i klimat Warszawy od drugiej połowy lat 80 XIX w. aż po początek lat 50-tych XX w. i wpisuje się w „tradycję varsavianistycznej literatury wspomnieniowej”. Źródłem publikacji był rękopis przechowywany w zbiorach Biblioteki Narodowej.
Wspomnienia autor dzieli na dwie części, z których pierwsza „Żywot człowieka uczciwego” jest częścią autograficzną, natomiast druga „Moja Warszawa” jest rodzajem szkicu o Warszawie dzieciństwa i młodości autora wspomnień. W tej części pisarz skupia się na historii miejsc, ulic, budynków i ludzi nadających ton miastu. Całość napisana jest przystępnym językiem, co czyni z książki pasjonującą lekturę zawierającą barwne opisy Warszawy, ludzi i zdarzeń z tamtych lat. Tekst jest wzbogacony licznymi przypisami, fotografiami a także słownikiem wyrazów, które wyszły współcześnie z obiegu. I tak np. „puśliska” – to skórzane rzemienie, na których wiszą strzemiona; „pedel” – woźny; „traktiernia” – podrzędna restauracja, czy „elemozyna” – jałmużna.
O Warszawie Stanisław Gieysztor pisze tak:
„Nie dziw przeto, że mocno się z Warszawą związałem, mocniej niż gdyby była ona moim miastem rodzinnym. Była ona miastem mojego dzieciństwa, mojej młodości, moich lat dojrzałych, dziś jest miastem mojej starości…”

Rok wydania: 2010
Format 155x240 mm
Liczba stron: 796
Oprawa: twarda
ISBN: 9788362189014

Karol Madej, Małgorzata Żuławnik, Proboszcz Getta, (Wydawnictwo IPN, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu)

Ks. Marceli Godlewski tryskał energią. W czasach zaborów porzucił karierę naukową by poświęcić się duszpasterstwu robotników. Pisał i wydawał polemizował i organizował. Jako proboszcz kościoła Wszystkich Świętych brał stronę swoich parafian nawet jeśli prowadziło to do ekonomicznej walki z żydowskimi sąsiadami. Po utworzeniu warszawskiego getta jego kościół znalazł się w obrębie murów. Proboszcz nie uciekł z piekła. Zdobywał jedzenie i pocieszał fałszował dokumenty i pomagał w ucieczce. Stał się symbolem katolickiego kapłana ratującego Żydów. Książka Proboszcz getta opisuje niezwykłą historię księdza społecznika parafii w getcie Żydów-katolików i ukrywania dzieci w sierocińcu w Aninie. Historię, która po latach zakończyła się przyznaniem ks. Godlewskiemu tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Do książki dołączona jest płyta CD z filmem „Oaza wszystkich świętych”.

Rok wydania: 2010
Ilość stron: 184
Oprawa: twarda
Wymiar: 150x210 mm
ISBN: 9788376291352

Joanna Olczak-Ronikier, Korczak. Próba biografii, (Wydawnictwo WAB)

Joanna Olczak-Ronikier kreśli historię życia Janusza Korczaka, wplatając ją w żywą i poruszającą narrację
o losach i wyborach polskich Żydów. Autorka szkicuje barwny portret bohatera: chłopca szukającego swojej drogi, młodego lekarza kontynuującego społecznikowską działalność ojca, pedagoga głoszącego śmiałe, nowatorskie teorie, wieloletniego kierownika słynnego Domu Sierot – internatu dla dzieci żydowskich i współpracownika Naszego Domu – internatu dla dzieci polskich, a równocześnie znakomitego pisarza. Ukazuje człowieka na tle jego epoki, bogate dziedzictwo, które go ukształtowało,
i okrutne czasy, w jakich przyszło mu żyć. To znakomita biografia i zarazem porywająca opowieść. Poznajemy bohatera jako chłopca szukającego swojej drogi, młodego lekarza
o społecznych zainteresowaniach, pedagoga głoszącego nowatorskie teorie, pisarza, wieloletniego kierownika Domu Sierot dla dzieci żydowskich, współpracownika Naszego Domu – internatu dla dzieci polskich. Dowiadujemy się, że w młodości pisywał egzaltowane poematy, odrzucane przez wszystkie redakcje. Że założył pierwsze na świecie pismo dla dzieci, redagowane przez dzieci. Że choć zdeklarowany pacyfista, brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej i w I wojnie światowej. Że choć wydawał się racjonalistą i sceptykiem, był człowiekiem głęboko religijnym, a równocześnie interesował się teozofią i należał do loży masońskiej. Nie popierał żadnej partii politycznej. Nie opowiadał się po stronie żadnej ideologii. Przez całe życie towarzyszyła mu wiara, że można być równocześnie Żydem
i Polakiem. Tuż przed śmiercią zanotował: „Nikomu nie życzę źle. Nie umiem. Nie wiem jak się to robi".

Rok wydania: Czerwiec 2011
Seria: Fortuna i Fatum
ISBN: 9788374140775
Liczba stron: 480
Wymiary: 160x240 mm


Kategoria edytorska:

trzy wyróżnienia dla:

Wydawnictwo DEMART za edycję książki Witolda Sienkiewicza Polska od roku 1944. Najnowsza historia.

To znakomicie wydane, udokumentowane i zilustrowane kompendium wiedzy o najważniejszych wydarzeniach
w historii naszego kraju od roku 1944, aż po czasy współczesne. Porusza całokształt zagadnień tego okresu, z zakresu polityki, gospodarki, wojskowości, przemian ustrojowych i społecznych, obyczajowości, religii
i zjawisk kulturowych. Dużo miejsca poświęca autor kształtowaniu się nowych granic państwowych
i związane z tym kwestie etniczne i migracyjne; powstaniu i działalności aparatu bezpieczeństwa; podziemiu niepodległościowemu w Polsce. A także sprawom wyznaniowym i skomplikowanym stosunkom Państwo – Kościół; gospodarce i jej uwarunkowaniom wewnętrznym i zewnętrznym; polityce zagranicznej; zrywom społecznym i powstaniu opozycji antykomunistycznej oraz najważniejszym postaciom w życiu politycznym, wojskowym i społecznym.

Niezaprzeczalnym atutem jest znakomita i niezwykle bogata kartografia książki Witolda Sienkiewicza. Ponad dwieście map, do tego wykresy, wyliczenia, tabele, zestawienia, kalendaria, niezwykle obrazowo charakteryzujące nam poszczególne zagadnienia  i problemy powojennej Polski. Setki unikalnych zdjęć, dotyczących poszczególnych miejsc, zdarzeń
i ludzi, odpowiednio zaopatrzonych w wyczerpujące objaśnienia i komentarze. Dotyczy to również publikowanych na łamach tej książki oryginalnych dokumentów, zeznań, artykułów
z gazet, plakatów wiernie oddających klimat tego okresu. Książka charakteryzuje się prostym zrozumiałym językiem, jest niezwykle ciekawie napisana, wszystko zaś jest spójne
i przejrzyste. To najnowsze kompendium wiedzy o Polsce, przeznaczone dla tych wszystkich, którzy interesują się naszą historią i chcą pogłębić swoja wiedzę o ludziach i wydarzeniach tego okresu. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.


Rok wydania: 2011
Oprawa: twarda
Ilość stron: 424
ISBN: 9788374276337
Format: 205x295 mm

Wydawnictwo BOSZ za edycję książki Dzieje polskiej demokracji, Praca zbiorowa pod red. Marka K. Barańskiego, Teresy Chynczewskiej-Hennel i Andrzeja Szwarca. Celem tego niezwykle bogato ilustrowanego albumu jest ukazanie głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej od początku istnienia państwa polskiego do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Instytucje i postaci, które miały wpływ na rozwój stosunków dyplomatycznych Polski, ukazane zostały
w kontekście historycznym. Bogata ikonografia – reprodukcje dokumentów, historyczne wydarzenia na obrazach mistrzów, skarby polskiej historii i kultury oraz współczesne fotografie istotnych dla Polski miejsc – czynią ten album niezwykłym i wartościowym spotkaniem z polską historią. Projekt graficzny: Maciej Buszewicz.
W książce znajduje się 12 szkiców, m.in. „Lubelska alternatywa dla rządu RP na wychodźstwie”, „Dyplomacja polska wobec zimnowojennego podziału świata”, „Dyplomacja czasów kryzysu (1980–1989)”. Na ponad 1100 stronach książki historycy tacy jak prof. Jacek Tebinka, prof. Piotr Madajczyk, prof. Andrzej Paczkowski, omawiają np. kulisy powstania – kontrolowanego przez Stalina – Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, problem granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej oraz stosunków z RFN, kwestie integracji gospodarczej krajów socjalistycznych, a także trudności dyplomacji PRL po wyborze Karola Wojtyły na papieża.


Rok wydania: 2010
Oprawa: twarda z obwolutą
Format: 240 x 300 mm
Ilość stron: 336
ISBN: 9788375761160

Wydawnictwo Instytut Historii PAN za edycję książki Najstarsza księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1402–1541,
Antoni Gąsiorowski, Tomasz Jurek, Izabela Skierska.


W publikacji zawarte są faksymile zabytku połączone
z edycją źródłową. W książce zawarte między innymi są obrazy, teksty w języku łacińskim i indeksy z ksiąg promocji, a także podzielone na indeksy informacje:
- Indeks : A Graduaci według miejsc pochodzenia,
- Indeks B: Wiadomości z glos i nagłówków, oraz wykaz dziekanów Wydziału Sztuk z lat 1402–1541.

Rok wydania: 2011-11-09
Ilość stron: 419
Oprawa: twarda
Format: A4
ISBN: 9788388909917

Przypominamy, że TKH trwają od czwartku do niedzieli (24-27 listopada) w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie, w godzinach 10.00-18.00.


Wstęp na targi jest całkowicie bezpłatny.

GLK. Informacja nadesłana

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.