fesstiwal słowa w piosence
--

Nominowani do Nagrody im. W. Szymborskiej 2015

Wydarzenia [18.05.15]

Organizatorem konkursu jest Fundacja Wisławy Szymborskiej. Nagroda im. Wisławy Szymborskiej ma charakter międzynarodowy, przyznawana jest co roku za książkę poetycką wydaną w języku polskim w roku poprzedzającym.

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

Do Nagrody zgłoszone mogą być tomy poetyckie wydane oryginalnie po polsku lub w przekładzie na język polski.

Książki do Nagrody mogą zgłaszać sami autorzy, wydawnictwa, instytucje kultury, media o charakterze literackim oraz członkowie Kapituły.
Wydarzenia związane z Nagrodą dzielą się na dwa etapy: wiosną ogłaszane są nominacje, jesienią wybierany jest laureat.

„Nagroda im. Wisławy Szymborskiej, choć ma charakter międzynarodowy, przyznawana jest za książką poetycką wydaną w języku polskim. Pełna uznania dla zaangażowania organizatorów, którzy konsekwentnie propagują czytelnictwo i polską poezję, a przy tym zachęcają wydawców do drukowania polskich autorów, Fundacja PZU już po raz trzeci jest fundatorem Nagrody, a od tego roku, jesteśmy Partnerem Strategicznym wydarzenia” – mówi Izabela Rakuć-Kochaniak, Dyrektor Fundacji PZU.

Kapituła Nagrody spośród 214 tomów zgłoszonych do konkursu wybrała 5 nominowanych:

Roman Honet,
„świat był mój” (Biuro Literackie)
Jakobe Mansztajn, „Studium przypadku” (WBPiCAK)
Mirosław Mrozek, „Horyzont zdarzeń” (Fundacja Literatury im. Henryka Berezy)
Jacek Podsiadło, „Przez sen” (Ośrodek Brama grodzka – Teatr NN)
Maciej Robert, „Księga meldunkowa” (WBPiCAK)

24 października 2015 r. Kapituła ogłosi nazwisko laureata, który otrzyma statuetkę oraz 200 tysięcy złotych. Gala wręczenia Nagrody odbędzie się tego dnia w Krakowie, w Centrum ICE Kraków przy ul. Konopnickiej.


25 października Fundacja zaprasza na spotkanie z laureatem, które odbędzie się na Targach Książki w Krakowie.
Celem Nagrody jest popularyzowanie coraz rzadziej spotykanej sztuki – poezji. Chcemy nie tylko przyciągnąć uwagę czytelników, ale też wydawców, zachęcić ich do drukowania polskich autorów oraz publikowania tłumaczeń poezji obcej, która dość słabo obecna jest na polskim rynku księgarskim. Sprzeciwiając się powierzchownemu uczestnictwu w kulturze i dominacji literatury popularnej, pragniemy dowartościować poezję jako rodzaj sztuki trudnej, lecz ważnej. Nagradzamy twórców, którzy potrafią zachować niezależność, kreują swój własny, wolny od kontekstu polityczno-społecznego świat, operują mistrzowską dykcją.
W 2015 roku Kapituła Nagrody im. Wisławy Szymborskiej nominowała do Nagrody książki wydane w małych, ale uznanych wydawnictwach z Wrocławia, Poznania, Lublina i Szczecina.

 Roman Honet otrzymał nominację za swój szósty tom. To jeden z najbardziej znanych poetów średniego pokolenia, redaktor, tłumacz, animator literatury. W latach 1998-2005 redaktor dwumiesięcznika „Studium”, w którym debiutowało wielu znanych poetów i prozaików.

 

 Najmłodszy spośród poetów – Jakobe Mansztajn – ma 33 lata, został nominowany za swoją drugą książkę poetycką. Debiutował tomem „Wiedeński high life” w 2009 roku. Prowadzi blog „Make Life Harder” oraz jakobe.art.pl.
W 2015 roku nominowany został także tom debiutancki – po raz pierwszy w historii Nagrody. Mirosław Mrozek opublikował „Horyzont zdarzeń” w 2014 roku, po tym, jak wygrał konkurs „Czytanie w maszynopisie” organizowany przez Fundację Literatury im. Henryka Berezy.

 

 Jacek Podsiadło, nominowany za tom „Przez sen”, to najstarszy spośród wybranych przez Kapitułę poetów. Ostatnie dwa lata należą do Podsiadły, który – po latach nieobecności w życiu literackim – wydał dwie świetne książki i otrzymał kilka nominacji do ważnych nagród poetyckich.

 Maciej Robert,
poeta, krytyk literacki, nominowany do Nagrody im. W. Szymborskiej za swój czwarty tom poetycki „Księga meldunkowa”. Autor bloga krytycznoliterackiego o literaturze Środkowej Europy(
czytamcentralnie.blogspot.com powiązanego z Nagrodą Literacką „Angelus”.)

W tym roku Kapituła Nagrody im. Wisławy Szymborskiej nominowała autorów mówiących wyraźnym, odrębnym i wyrobionym już głosem. Nie łączy ich żaden wspólny temat, żadna dykcja poetycka. Wątki religijne pojawiają się i u Romana Honeta, i u Mirosława Mrozka, jednak opracowane są w zupełnie inny sposób. Mrozek pisze o śmierci, podobnie jak Jakobe Mansztajn – traktują jednak ten temat odrębnie. Jacek Podsiadło jest poetą transcendentnym, ale pisze jednak ciągle o rzeczach prostych i codziennych. O życiu codziennym pisze też Maciej Robert, który stosuje inną perspektywę niż Podsiadło – w jego poezji ważniejsza jest nostalgia, wspomnienie przeszłości, dorastanie. Każdy z nich ma swoją obsesję: Honet – rozpad świata, Mansztajn – samobójstwo, Mrozek – chorobę psychiczną, Podsiadło – „czas przeszły, dokonany”, Robert – pracę pamięci.(Paulina Małochleb, sekretarz Nagrody im. Wisławy Szymborskiej.)

 Roman Honet – urodzony w 1974 roku. Nominowany do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej za tom „świat był mój” wydany przez Biuro Literackie. Wcześniej opublikował m.in. „alicję”, „pójdziesz synu do piekła”, „baw się”. Przez 13 lat redagował dwumiesięcznik literacko-artystyczny „Studium”. Kilkakrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike, Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius oraz Nagrody Literackiej Gdynia. Jego twórczość tłumaczono na język angielski, niemiecki, ukraiński, rosyjski, duński, bułgarski, litewski, czeski, słowacki, słoweński, serbski i hiszpański.

„Świat był mój. Przed katastrofą. Czymkolwiek ona była, a teksty Honeta nie pozostawiają chyba wątpliwości (śmierć bliskiej osoby, kobiety, matki), spowodowała rażące naruszenie poczucia integralności. Choć wydaje się, że owo rozszczepienie musiało nastąpić wcześniej, inaczej śmierć nie zabrałaby jakiejś części tego, który zdaje z tego procesu relację. „Moje ciało rzuca twój cień” – pisze Honet. – „Przez twoją urnę patrzę (…) przeze mnie już nic”. Demontaż świata zewnętrznego jest odbiciem erozji, która następuje wewnątrz.” (Radosław Kobierski, „Tygodnik Powszechny”)

„Kreacja w jego wierszach łączy się ściśle z odkrywaniem. Jak w mitach dawnych kultur jego opowieść o stworzeniu świata jest jednocześnie opowieścią o jego poznaniu  genezis staje się „nowiną”  ewangelią poety głoszącego swoje wtajemniczenie.”(Magdalena Rabizo-Birek, portliteracki.pl)Jakobe Mansztajn – urodzony w 1982 roku. Do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej nominowany za tom „Studium przypadku” wydany przez WBPiCA. Laureat nagrody im. Andrzeja Walentynowicza (za projekt K3 Sopot Slam). Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Portrecie”, „Odrze”, „FA-arcie”, „Gazecie Wyborczej”, „Lampie”, „Ricie Baum”, „Pograniczach”, „Cegle”. Autor książki „Wiedeński high life”, za którą otrzymał Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius 2010 w kategorii debiut roku, a także nominację do Nagrody Literackiej Gdynia w dziedzinie poezji. Jego wiersze były tłumaczone m.in. na język francuski, białoruski, hebrajski, angielski, norweski. Autor bloga jakobe.art.pl.

„Mansztajn obraca więc tę jedną sytuację samobójstwa w palcach, przygląda się, komponuje coraz to nowe obrazy, przesadza bohaterów, bierze dawne wątki i rzuca na nie światło”. (Inez Okulska, dwutygodnik.com)

 Mirosław Mrozek – urodzony w 1979 roku. Nominowany do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej za tom „Horyzont zdarzeń” wydany przez Fundację Literatury im. Henryka Berezy w ramach kolekcji „eleWatora”. Jest to jego debiutancki tom, za który otrzymał także Nagrodę im. Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie”. Z wykształcenia ekonomista. W swojej poezji podejmuje problematykę wykluczonych. Interesuje się ewolucją, fizyką teoretyczną, psychologią.
Pierwszy debiutant nominowany do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej.

„Dawno nie czytałem debiutanckiego zbioru wierszy tak dojrzałego. I na dodatek tak świetnie skonstruowanego. Wadą charakterystyczną dla debiutanckich tomików jest zazwyczaj to, że w poszczególnych wierszach ich autor spłaca dług, jaki zaciągnął u poetów, u których terminował, którymi się fascynował. W efekcie: debiutanckie zbiorki składają się z wierszy powstałych w najrozmaitszych poetykach. W przypadku Mirosława Mrozka i jego książki Horyzont zdarzeń sprawa ma się całkowicie inaczej. W trakcie lektury poszczególnych wierszy tego autora nie sposób nie zachwycić się tym, że wyszły spod jednej i tej samej ręki, że spłynęły z jednego i tego samego pióra. Ten poeta ma swój styl”.(Janusz Drzewucki, posłowie do „Horyzontu zdarzeń”)Jacek Podsiadło
– urodzony w 1964 roku. Nominowany do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej za tom „Przez sen”. Poeta, felietonista, dziennikarz radiowy, od 2009 roku prowadzi własne, internetowe Domowe Radio „Studnia”. Niedawno założył wydawnictwo BEZ NAPIWKU. Autor kilkunastu tomów poetyckich, m.in. „Nieszczęście doskonałe”, „W lunaparkach smutny, w lupanarach śmieszny”, „Arytmia”, „Kra”, „Pod światło”. Laureat Nagrody Brulionu Poetyckiego, Nagrody im. Georga Trakla, Nagrody Kościelskich oraz Nagrody Miłosza, a w 2015 roku Nagrody Silesius. Jego twórczość tłumaczona była m.in. na język angielski, niemiecki, słowacki, słoweński, ukraiński.

„Poeta zasnął, a poezja się zbudziła. Wiele wskazuje na to, że Podsiadło wynalazł wreszcie sposób na to, jak twórczo milczeć, nie rezygnując przy tym z pisania wierszy.”(Marek Olszewski, dwutygodnik.com)


Maciej Robert –
urodzony w 1977 roku. Nominowany do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej za tom „Księga meldunkowa”, wydany przez WBPiCA. Poeta i krytyk literacki. Wcześniej opublikował „Porę deszczu” (2003), „Puste pola” (2008) i „Collegium Anatomicum” (2011). Jego wiersze były tłumaczone na język angielski, chorwacki, hiszpański, niemiecki, serbski i węgierski. Autor bloga krytycznoliterackiego czytamcentralnie.blogspot.com poświęconego literaturze Środkowej Europy, powiązanego z Nagrodą Literacką Angelus.


„Maciej Robert podejmuje karkołomny, podszyty nostalgią wysiłek scalenia opowieści jednego życia. Obok wyrazistych, opartych na anegdocie utworów pojawiają się też ciemniejsze, idące w kierunku wizji i snu.”(Marek Olszewski, „Nowe Książki”) 

GLK. Informacja nadesłana

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.