fesstiwal słowa w piosence
--

X Forum Kultury Języka - 14-17 października - Bydgoszcz

[21.08.15]

Fundacja PWN wspólnie z Radą Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Narodowym Centrum Kultury organizuje w dn. 14–17 października 2015 r. w Bydgoszczy X Forum Kultury Słowa „Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości”.

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

X Forum Kultury Słowa "Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości", ma stanowić z jednej strony – podsumowanie zmian, jakie zaszły w polszczyźnie po 1989 roku, a z drugiej strony – opis tych tendencji, które mogą się okazać kluczowe dla rozwoju języka w najbliższych dziesięcioleciach. Konferencja będzie miała zatem charakter podsumowująco-prognostyczny.

Zaplanowano 23 referaty, 7 dwugodzinnych dyskusji dotyczących referatów oraz 2 dyskusje panelowe o charakterze naukowym.Referaty mają ukazywać perspektywy rozwoju polszczyzny w różnych jej obszarach (język ogólny, gwary miejskie, gwary ludowe, gwary środowiskowe), mają przedstawić wpływ współczesnych zjawisk zewnętrznych wobec języka (m.in. przystąpienie Polski do UE, rozwój kultury korporacyjnej, rozwój nowych technologii i nowych mediów) na kształtowanie się wzorców komunikowania oraz na zmiany w obrębie systemu językowego.

Ważnym aspektem konferencji ma być refleksja nad świadomością językową współczesnych Polaków – opisanie postaw Polaków wobec własnego języka w perspektywie aksjologicznej jest niezbędne, aby można było prognozować kierunki polityki językowej. Po każdym cyklu czterech 20 minutowych referatów zaplanowano 2 godzinną dyskusję z udziałem niereferentów. Wszystkie referaty są zamawiane przez organizatorów.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Roboczy program obrad


4 października (środa), godz. 10.00–14.00

 • rozpoczęcie obrad
 • prof. Bogdan Walczak (UAM), O możliwościach prognozowania rozwoju języka
 • prof. Marian Bugajski (UZG), Norma językowa w przyszłości
 • dr hab. Katarzyna Kłosińska (UW), O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny – 20 lat później
 • dr hab. Jarosław Liberek (UAM), „Skończyła się nasza mowa”. Wizja polszczyzny, językoznawców i polonistów w świetle metajęzykowych wypowiedzi z wybranych tekstów artystycznych
 • dyskusja

14 października (środa), godz. 15.30–19.30

 • prof. Aldona Skudrzyk (UŚ), Przyszłość bez przeszłości? Język wobec współczesnych   technologicznych przemian komunikacji
 • prof. Bogusław Skowronek (UP Kraków), Media a przyszłość polszczyzny
 • prof. Marek Czyżewski (UŁ), Retoryka podmiotowej sprawczości. Uwarunkowania – reguły – skutki
 • prof. Adam Pawłowski (UWr), Technologia. Język. Cywilizacja
 • dyskusja

15 października (czwartek), godz. 9.00–13.00                    

 • prof. Anna Cegieła (UW), Czy w przestrzeni publicznej możliwa jest komunikacja etyczna?
 • prof. Andrzej Piotrowski (UŁ), Dylematy dyskursu modernizacyjnego w Polsce
 • prof. Małgorzata Marcjanik (UW), Ewolucja językowych zwyczajów grzecznościowych ostatniego ćwierćwiecza
 • prof. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (UW), Czy zagraża nam język popchrześcijaństwa? O nowych zjawiskach w polskim dyskursie religijnym pierwszych dekad XXI wieku
 • dyskusja

15 października (czwartek), godz. 14.30–19.30                   

 • red. Bartłomiej Chaciński („Polityka”), Język czasu przyszłego
 • dr Jan Grzenia (UŚ), Internet a przyszłość polszczyzny
 • dyskusja
 • dyskusja panelowa Przyszłość polszczyzny w edukacji – spotkanie w pół drogi – prowadzenie: prof. Agnieszka Rypel (UKW); uczestnictwo: prof. Ewa Filipiak (UKW), dr Agata Hącia (IBE), dr hab. Danuta Krzyżyk (UŚ), dr hab. Roman Starz (UJK w Kielcach)
 • dyskusja panelowa Przyszłość polszczyzny w edukacji – spotkanie w pół drogi – prowadzenie: prof. Agnieszka Rypel (UKW); uczestnictwo: publiczność

16 października (piątek), godz. 9.00–13.00                          

 • prof. Małgorzata Święcicka (UKW), Przyszłość środowiskowych i zawodowych odmian polszczyzny
 • dr Artur Czesak (UJ), Przyszłość gwar ludowych
 • prof. Anna Piotrowicz (UAM), prof. Małgorzata Witaszek-Samborska (UAM), Przyszłość gwar miejskich – na przykładzie gwary poznańskiej
 • dr Tomasz Piekot (UWr), Przyszłość polszczyzny z perspektywy ruchu prostego języka
 • dyskusja

16 października (piątek), godz. 14.00–18.30                        

 • prof. Mariusz Rutkowski (UWM), Tendencje we współczesnym nazewnictwie polskim
 • dyskusja
 • dyskusja panelowa Kształtowanie postaw wobec języka – prowadzenie: prof. Jerzy Bralczyk (UW), uczestnictwo: prof. Mirosław Bańko (UW), prof. Ewa Kołodziejek (US), red. Teresa Kruszona („Gazeta Wyborcza”), dr Marcin Poprawa (UWr), prof. Ewa Rogowska-Cybulska (UG), dr hab. Katarzyna Wyrwas (UŚ)
 • dyskusja panelowa Kształtowanie postaw wobec języka – prowadzenie: prof. Jerzy Bralczyk (UW), uczestnictwo: publiczność

17 października (sobota), godz. 9.00–13.00                        

 • prof. Anna Dąbrowska (UWr), Czy polszczyzna cudzoziemców pokazuje zmiany w języku?
 • prof. Halina Zgółkowa (UAM), Język dzieci w wieku przedszkolnym jako język przyszłości
 • prof. Piotr Żmigrodzki (IJP PAN), Przyszłość leksykografii – leksykografia (w) przyszłości
 • prof. Władysław Miodunka (UJ), Polszczyzna jako język międzynarodowy. Teraźniejszość i przyszłość
 • dyskusja
 • zakończenie obrad

Zajęcia warsztatowe

 • dr Marek Kochan, Językowy wymiar wizerunku
 • prof. Elżbieta Laskowska (UKW), Etyka słowa a (nowe) media 
 • Mirosław Oczkoś, Sztuka mówienia, bez bełkotania i faflunienia
 • dr hab. Kazimierz Sikora (UJ), dr Agata Kwaśnicka-Janowicz (UJ), Katarzyna Wasilewska (UJ), Nowe aplikacje językoznawstwa (przełamywanie barier komunikacyjnych – przyszłość audiodeskrypcji)
 • Grzegorz Zarzeczny (UWr), Ewelina Moroń (UWr), Do ludzi i do rzeczy – warsztaty prostej polszczyzny

Warsztaty będą się odbywały równolegle z obradami. Ich terminy zostaną podane we wrześniu.

Sesje plakatowe

 • Carlos Panek, Koncepcja Muzeum Języka Polskiego
 • Przedstawiciel Stowarzyszenia Etyki Słowa, Działalność SES

GLK. źródło: http://fundacjapwn.pl

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.