fesstiwal słowa w piosence
--

XXII Targi Książki Historycznej - program spotkań 28.11.13 - 30.11.13

[27.11.13]

O godz. 12-00 w Arkadach Kubickiego w podziemiach Zamku Królewskiego otwarto uroczyście XXII Targi Książki Historycznej. Na targach swoją ofertę zaprezentuje wielu wystawców z całej Polski: wydawcy książek historycznych, wydawnictwa muzealne, wydawnictwa biblioteczne, instytucje kultury, producenci gier planszowych i strategicznych, producenci filmowi. To ponad sto firm.

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

Przedstawiamy bogaty program spotkań autorskich, prelekcji, paneli dyskusyjnych na XXII Targach Książki Historycznej, które odbywać się będą od 28 listopada do 1 grudnia 2013 w Arkadach Kubickiego: 

Spotkania autorskie, konferencje, panele dyskusyjne na XXII Targach Książki Historycznej.

28 Listopada 2013 (Czwartek)

Dzień           godz               nazwa               imprezy                 miejsce

28.11.2013 12:00 –13:00

Uroczyste otwarcie XXII Targów Książki Historycznej,wręczenie Nagrody KLIO

Sala Wielka Zamku Królewskiego

28.11.2013 12:30-13:30

prof. Janusz Degler i Tomasz Pawlak  będą podpisywali książkę "Listy. Tom
I Stanisława Ignacego Witkiewicza, Państwowy Instytut Wydawniczy w Likwidacji, stoisko nr 101

28.11.2013 13:00-14:00

Spotkanie z laureatami Nagrody KLIO XXII Targów Książki Historycznej, Sala Wielka Zamku Królewskiego

28.11.2013 13:00-14:00

Leszek Skierski i i płocka poetka Wanda Gołębiewska (bohaterka wywiadu rzeki) będą podpisywali książkę"Gdyby nie Anna Frank..., Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego, stoisko nr 38

28.11.2013  13: 00 -14:00

Panel dyskusyjny "Renesans architektury nadświdrzańskiej, renesans

architektury świdermajer. W spotkaniu udział wezmą: projektanci z Pracowni Architektonicznej Marka Przepiórki oraz Robert Lewandowski autor książki "Twórcy stylu świdermajer", wydawnictwo Świdermajer, Sala Kobierce (pałac Pod Blachą)

28.11.2013 13:30

Andrzej Krzysztof Kunert będzie podpisywał książkę Komendant podziemnej Warszawy, Świat Książki stoisko 77

28.11.2013 14:00-15:00

Artur Nadolski będzie podpisywał książki "Z szablą na Moskala" oraz Ordona  los tragiczny,  Oficyna wydawnicza RYTM,  stoisko nr 52

28 .11.2013 14:00- 15:00

Stanisław Jaczyński będzie podpisywał książkę "Ocaleni od zagłady. Losy
oficerów polskich ocalałych z masakry katyńskiej", wydawnictwo Bellona, stoisko nr 54

28.11.2013 14:00- 15:00

Waldemar Łazuga będzie podpisywał książkę "Kalkulować..Polacy na szczytach C.K. monarchii", Zysk i Ska wydawnictwo, stoisko nr 104.

28.11.2013 14:30-15:30

Marek Wierzbicki z książką"Ostatni Bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL  1980- 1990. Fakty, konteksty, interpretacje", Wykład oraz film, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Sala Kinowa (Zamek Królewski)

28.11.2013 15:00-16:00

Spotkanie z Bohdanem Cywińskim,  autorem książki "Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej", wydawnictwo TRIO, stoisko nr 51

28.11.2013 15:00-16:00

Tomasz Mościcki będzie podpisywał książkę" Teatry Warszawy 1944- 1945", wydawnictwo Bellona, stoisko nr 54

28.11.2013 15:00-16:00

Ireneusz Lisiak będzie podpisywał książkę"Nie musimy płacić Żydom", wydawnictwo Capital, stoisko nr 93

28.11.2013  16:00-17:00

Spotkanie z Ireneuszem Lisiakiem autorem książki "Nie musimy płacić Żydom",
wydawnictwo Capital, Sala Kinowa (Zamek Królewski)

28.11.2013 16:00–18:00

Michał Wysocki będzie podpisywał książkę "Osaczony złem, wydawnictwo Prohibita, stoisko nr 91

28.11.2013 16:30-18:00

Dyskusja panelowa na temat książki Tomasza Sikorskiego i Marcina Kuleszy,
"Niezłomni w epoce fałszywych proroków. Środowisko „Tygodnika
Warszawskiego 1945-1948”. Monografia poświęcona środowisku pisma społeczno-katolickiego, oparta o bogaty ma teriał źródłowy. Wybór publicystyki m.in. Stanisława Kozickiego, Stefana Kisielewskiego, opisuje represje władz
komunistycznych wobec „Tygodnika Warszawskiego” i losy redaktorów oraz współpracowników pisma, Muzeum Niepodległości w Warszawie, wydawnictwo Von Borowiecky, Loża Masońska (Pałac pod Blachą)

28.11.2013 17:00–18:00

Spotkanie poświęcone Lechowi Karolowi Neymanowi. W dyskusji weźmie udział autor biografii L.K. Neymana, dr Rafał Sierchuła oraz prof. Jan Żaryn. Spotkanie dotyczyć będzie również serii„W służbie Niepodległej”w ramach której ukazała się biografia, wydawnictwo LTW, Sala Kobierce (Pałac pod Blachą)

28.11.2013 17:00-18:00

Stanisław Michalkiewicz będzie podpisywał książki "Nie bójcie się prawdy;
Wariant rozbiorowy;Polska droga do zniewolenia", wydawnictwo Capital, stoisko nr 93.

29 Listopada 2013 (Piątek)

Dzień                   godz.                    nazwa imprezy                     miejsce

29.11.2013 11:00–12:00

Spotkanie z Janiną Kęsek autorką książki "Bochnia i obwód bocheński w latach 1863–1964., Janina Kęsek(st. kustosz Muzeum w Bochni im, St. Fischera) przedstawia obraz Bochni i obwodu w latach 1863–1864, nastroje w mieście w okresie przedpowstaniowym, nabożeństwa patriotyczne i manifestacje oraz zaangażowanie mieszkańców w powstanie, czynny udział ochotników z tego terenu w walkę oraz pomoc dla powstania na zapleczu, Stowarzyszenie Bochniaków i miłośników Ziemi Bocheńskiej, Sala Kobierce(Pałac pod Blachą)

29.11.2013 11:00–12:00

prof. Franciszek Mleczko będzie podpisywał książkę" Być sobą. Z okazji osiemdziesięciolecia urodzin profesora Franciszka Wiktora Mleczki. Księga pamiątkowa prof. SGGW dokumentuje życie zawodowe profesora oraz opowiada o relacjach rodzinnych i przyjacielskich. Prezentuje tematykę socjologiczną, filozoficzną, polityczną, społeczną, ekonomiczną oraz historyczną,
Muzeum Niepodległości w Warszawie, stoisko nr 82

29.11.2013 12:00- 13:30

Jak powstał" Ilustrowany Atlas Dawnej Warszawy"– prelekcja Piotra Ziółkowskiego oraz podpisywanie książki, wydawnictwo Oliwka, Loża masońska
(Pałac pod Blachą)

29.11.2013  12:00–13:30

Seminarium" Opiekunowie polskich zbiorów za granicą inspirowane najnowszą publikacją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Kustosze księgozbiorów polskich za granicą", pod redakcją Hanny Łaskarzewskiej, Program Seminarium, Prowadzi Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

1. Hanna Łaskarzewska, Kustosze księgozbiorów polskich za granicą redaktor publikacji) - prezentacja publikacji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

2. Prof. Jacek Puchalski (Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW) - Biblioteki polskie i polonijne na Zachodzie oraz ich twórcy i opiekunowie
–zarys problematyki.

3. dr Anna Krochmal (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) -  Archiwa
polonijne na Zachodzie –ich przeszłość i wyzwania przyszłości, wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Sala Kinowa (Zamek Królewski)

29.11.2013 13:00–14:30

 Promocja publikacji Tadeusza Kondrackiego" Moc ducha wytrwania – Warszawskie Termopile 1939"

1. Wręczenie Medali i Dyplomów:

a),,Za zasługi dla Fundacji ,,Warszawa Walczy 1939–1945”-prof. Andrzej Ajnenkiel

– prof. Jerzy Kłoczowski

– prof. Janusz Tazbir

–prof. Henryk Samsonowicz

–Henryk Kalinowski

b) ,,Za upamiętnianie walk o Warszawę 1939–1945”:

–prof. Marian M. Drozdowski

–prof. Piotr Matusak

– prof. Zbigniew Wawer

2. Podziękowanie za dofinansowanie wydania publikacji Prezes Fundacji:

Miasto Stołeczne Warszawa; Ministerstwo Obrony Narodowej

3. Przedstawienie publikacji "Moc ducha wytrwania. Warszawskie Termopile 1939" –prof. Marian Drozdowski

4.Wystąpienie autora dr hab. prof. IH PAN Tadeusza Kondrackiego

5. Dyskusja.

Fundacja Warszawa Walczy 1939–1945, Sala Kobierce (Pałac pod Blachą)

29.11.2013 14:00–15:30

"Jacy byli książęta mazowieccy". Dyskusja nad książką Janusza Grabowskiego, Dynastia Piastów mazowieckich. Studia nad dziejami Mazowsza intytulacją i genealogią książąt. W dyskusji poświęconej dynastii Piastów oprócz autora książki wezmą  udział profesorowie: Henryk Samsonowicz i Marek K. Barański, wydawnictwo Avalon, Archiwum Główne Akt Dawnych, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Loża Masońska (Pałac pod Blachą)

29.11.2013 14:00–15:00

Wojciech Kalwat będzie podpisywał książkę"Kampania Langiewicza 1863", wydawnictwo Bellona,  stoisko nr 54

29.11.2013  14:00–14:30

Justyna Dudek prezentacja multimedialna „Bo mnie tylko wolność interesuje”. Wywiad rzeka z Marianem Gołębiewskim (Nowy Jork, listopad 1988-czerwiec 1989), Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie,  Sala Kinowa (Zamek Królewski)

29.11.2013  14:00–15:00

Robert Wyrostkiewicz będzie podpisywał książkę" Absurdy postępu" wydawnictwo Capital, stoisko nr 93

29.11.2013 14:00-15:00

Andrzej Sowa i Janusz Osica będą podpisywali książkę" Co by było, gdyby...",
wydawnictwo Bellona,  stoisko nr 54

29.11.2013 14:00–15:00

Prof. Marian Marek Drozdowski będzie podpisywał książki "Rotmistrz Józef
Garliński oraz Archiwum Prezydenta Starzyńskiego, t. 2., Oficyna wydawnicza RYTM, stoisko nr 52

29.11.2013  14.45–15.45

Spotkanie z Ludwikiem Stommą. Prezentacja książki "Stommowisko. O mojej rodzinie i o mnie", wydawnictwo Iskry, Sala Kinowa (Zamek Królewski)

29.11.2013  14:45-15:45

Promocja dwóch książek inaugurujących nową zamkową serię wydawniczą „Zamek Królewski w Warszawie. Studia i materiały”: Marek Wrede "Rozbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie przez Zygmunta III.  Stanisław August i jego Rzeczpospolita. Dramat państwa, odrodzenie narodu – red. Zofia Zielińska i Angela Sołtys. .

W ofercie Zamku Królewskiego w Warszawie na tegoroczne Targi Książki Historycznej znalazły się dwie pozycje inaugurujące (kierowaną przez Ośrodek Badań Historycznych), nową serię wydawniczą: „Zamek Królewski w Warszawie. Studia i materiały”. Pierwsza w serii to zbiór rozpraw i edycji źródłowych autorstwa Marka Wrede pt."Rozbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie przez Zygmunta III.Praca przynosi dużo nowych ustaleń i hipotez dotyczących formowania się nowego warszawskiego centrum państwowego w początkach XVII w.

Druga pozycja pt." Stanisław August i jego Rzeczpospolita", to zbiór wykładów
wybitnych znawców epoki stanisławowskiej, towarzyszących wielkiej wystawie „Stanisław August, ostatni król Polski. Polityk, mecenas reformator1764-1795”, otwartej w Zamku w listopadzie 2011 r. Wystawa i jej naukowe pokłosie –
katalog i zbiór wykładów są ostatnim słowem w sporze o Stanisława Augusta.

Książki wydane przez Ośrodek Wydawniczy Arx-Regia Zamku Królewskiego w
Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, Sala Kobierce (Pałac pod Blachą)

29.11.2013  15:00-16:00

Marzena Baumann-Bosek będzie podpisywała książkę"Tajemnice czarnych
baronów. Żołnierze-górnicy 1949-1945, wydawnictwo Bellona, stoisko nr 54

29.11.2013 15:00–16:00

Jarosław Molenda będzie podpisywał książkę "Krystyna Skarbek–królowa podziemia czy zdrajczyni?", wydawnictwo Bellona, stoisko nr 54

29.11.2013  15:00–16:00

Leszek Żebrowski będzie podpisywał książkę"Mity przeciwko Polsce, Paszkwil
Wyborczej", wydawnictwo Capital, stoisko nr 93

29.11.2013    15:00

prof. Cezary Król będzie podpisywał książkę "Dzienniki Goebbelsa, tom 1-2"  (tom 3 w przygotowaniu), Świat Książki, stoisko nr 77


29.11.2013 11:00–13:00

Grzegorz Eberhardt będzie podpisywał książkę "Pisarz dla dorosłych.Opowieść o Józefie Mackiewiczu", wydawnictwo Prohibita, stoisko nr 91

29 .11.2013 15:30-16:30

Prof. Halik Kochanski będzie podpisywał książkę "Orzeł niezłomny. Polska i Polacy podczas drugiej wojny światowej, Dom Wydawniczy REBIS, stoisko nr 103

29.11.2013 15:30-16:30

Leszek Pawlikowicz będzie podpisywał swoją najnowszą książkę "Aparat
Centralny 1. Zarządu Głównego KGB jako instrument realizacji globalnej strategii Kremla 1954–1991 oraz "Tajny front Zimnej Wojny. Uciekinierzy z polskich Służb Specjalnych 1956–1964"

29.11.2013 16:00- 17:00

Historia alternatywna. Spotkanie z Andrzejem Sową i Januszem Osicą autorami książki Co by było, gdyby...Książkajest zapisem rozmów z profesorami: Andrzejem  Ajnenkielem, Henrykiem Samsonowiczem, Januszem Tazbirem i Pawłem Wieczorkiewiczem.

Rozrachunki z przeszłością w kategoriach „Co by było, gdyby?” to powszechny i ulubiony sposób potocznego myślenia o przeszłości. Przeświadczenie takie potwierdza popularność tego typu literatury, różnorodnych opartych na scenariuszach historii alternatywnej gier itp.To także, przy zachowaniu szacunku dla logiki i elementarnych faktów, dobry sposób niestereotypowej analizy tajników i mechanizmów historii, Loża Masońska (Pałac pod Blachą). 


29.11.2013 16:00–17:00

Janusz Korwin-Mikke – spotkanie z autorem, wydawnictwo Capital, Sala Kinowa (Zamek Królewski)

29.11.2013 16:00–17:00

Alina Zejdowska będzie podpisywała książki "Powstanie styczniowe", "Książę Józef Poniatowski", wydawnictwo Bellona, stoisko nr 54

29.11.2013 16:00–18:00

Karol Madaj autor kultowej gry "Kolejka" oraz autor gry planszowej "Letnisko"
(Summer Resort) wprowadzi nas w klimat lat międzywojennych, gdzie pośród letniskowych pensjonatów i willi toczy się zaskakująca akcja gry, wydawnictwo Świdermajer, stoisko nr 67

29.11.2013 16:00–17:00
 
Ludwik Stomma będzie podpisywał książkę  "Stommowisko. O mojej rodzinie i o mnie,  wydawnictwo  Iskry, stoisko nr 66

29.11.2013  16:00–17:00

Panel dyskusyjny „Spór o polski wiek XIX” wokół książki Janusza Wojtasika
Z myślą o Niepodległej... Polskie powstania narodowe i próby powstańcze
w latach 1795–1914.

W wieku XIX –czasie nieistnienia państwa polskiego – Polacy nieustannie
podejmowali walkę o odzyskanie suwerennego państwa. Autor porządkuje
wszystkie wystąpienia militarne i zabiegi polityczne na przestrzeni lat 1795–1914  i dyskutuje z pojawiającymi się głosami negującymi ich sens, wydawnictwo Neriton, Sale Kobierce (Pałac pod Blachą)

29.11.2013  16:00

Spotkanie ze Stanisławem Michalkiewiczem, wydawnictwo Von Borowiecky, stoisko nr 34.


29.11.2013 16:00–18:00

Jan Żaryn będzie podpisywał książkę Polska na poważnie, wydawnictwo Prohibita, stoisko nr 91


29.11.2013 17:00–18:00

Prezentacja książki Leszka Pawlikowicza "Aparat Centralny 1. Zarządu Głównego KGB jako instrument realizacji globalnej strategii Kremla".
Jest to  pierwsza książka z serii „Gry wywiadów”, Bellona SA, Oficyna wydawnicza RYTM, Sala Kobierce (Pałac pod Blachą)

GLK. źródło: www.bellona.pl

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.