fesstiwal słowa w piosence
--

Wydawnictwo ANAGRAM poleca swoje nowości tytułowe

Nowości [02.06.14]

Warszawskie wydawnictwo ANAGRAM publikujące poezję, prozę poetycką w bardzo atrakcyjnym miniaturowym formacie, w wysmakowanym opracowaniu graficznym poleca swoje ostatnie nowosści tytułowe:

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

1. Wrzosy, Emil Zegadłowicz, opracowanie: Tadeusz Olszewski
miniatura w twardej oprawie"Ta niezwykła książka jest kroniką miłości, która miała trwać wiecznie, a trwała zaledwie niespełna trzy lata. Była to jednak miłość na tyle wielka, na tyle wszechogarniająca, że zaowocowała poezją, która w polskiej liryce XX wieku stała się wartością tak samoistną i odrębną jak erotyki Bolesława Leśmiana czy Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej..." ( z posłowia ). Minęło ćwierć wieku od wydania Wrzosów (nie licząc kilku egzemplarzy zaraz po ich napisaniu, istniał bowiem zakaz publikacji erotyków, wydany przez samego Zegadłowicza, czemu trudno się temu dziwić, zważywszy, że są owocem romansu żonatego poety), a nie straciły nic ze swojej urody i poetyckiej mocy. Pozostają ważnym hymnem poetyckim ku Miłości. Jestem cichym wołaniem ciepłem jesteś, oddaniem teraz jesteś znużeniem a ja jeszcze płomieniem przed świtaniem nad ranem cała pachniesz kasztanem mówisz do mnie westchnieniem...

Podoba mi się, kupuję:

Fragment Wstępu:

Jesienią 1966 ro ku po raz pierw szy wędrowałem z Wadowic do Gorzenia Górnego. Droga – jak pisał w słynnych Zmorach Emil Zegadłowicz – „była cudna. Końcowopaździernikowe, wczesne po południe; słońce skośnookie, grzejące jednak jeszcze znacznie – długie modre cienie – złote drogi i podlesia od liści złotych i rdzawych – lasy płonące bukami i szelestem zwarzonych barw – i ten zapach, osobliwy, niezapomniany, melancholijny zapach ścioły”.
            Po blisko godzinnym marszu zabieliły się ściany gorzeńskiego dworu, ocienionego potężnymi, starymi drzewami. Miałem przed oczami dom poety.
             Przez następnych czterdzieści lat przyjeżdżałem tu wielokrotnie i zawsze, z tym samym poruszeniem, zagłębiałem się w rękopisy Zegadłowicza, bibliofilskie wydania jego wierszy i poematów, listy od przyjaciół.
Szczególne wrażenie zrobiły na mnie, wydane w pięciu egzemplarzach Wrzosy.
Zafascynowany niezwykłą siłą tej liryki, chciałem jak najszybciej udostępnić książkę wszystkim miłośnikom poezji. Niestety, zgodnie z życzeniem poety, mogłem to zrobić najwcześniej w roku 1985.
                    W 1988 r. przy padała setna rocznica urodzin Emila Zegadłowicza. Była to znakomita okazja do za prezentowania Wrzosów.  Pieczołowicie przy gotowałem tom do druku. Wydała go Beskidzka Oficyna Wydawnicza w Bielsku-Białej. Od tamtego czasu minęło ćwierć wieku, wystarczająco dużo, by
książka ponownie stała się nie dostępna, zwłaszcza dla młodszych czytelników.
Natomiast wiersze, które się na nią składają, nie straciły nic ze swojej urody i poetyckiej mocy.
Przypominam ją więc raz jeszcze, wierząc, że dostarczy ona czytającym prawdziwie głębokich wzruszeń. (Tadeusz Olszewski)

2. Epitafia. Remake (poezja współczesna), Dariusz Dziurzyński

 Nota o książce:

Nowa książka Dariusza Dziurzyńskiego – poety, tłumacza i badacza literatury, na co dzień nauczyciela akademickiego Wydziału Polonistyki UW – jest zbiorem 51 wierszy przedstawiających w rozmaitej i polifonicznej formie miejsce klasycznych wartości we współczesnym świecie. Jak wierzyć w Boga, którego się gubi niczym starą pocztówkę lub guzik od mankietu? Jak ufać miłości, jeśli zmienia ona swoją tożsamość, przeskakując od ideału do przesytu? Jak pogodzić kult nowości (i młodości) z zaufaniem do przeszłości i potrzebą tradycji? Co jest prawdą, a co iluzją w czasach, które zacierają granice między Bytem a Tekstem? Tytułowe epitafia to metafora tęsknoty za utraconym ładem aksjologicznym, który zastąpiła fascynująca, nieuchronna, lecz i niepokojąca wielość możliwości. Druga część tytułu odsyła do debiutu książkowego poety – tomiku Epitafia z 2001 r. – którego obecna publikacja jest zmienionym i wariantowym opracowaniem. Utwory z nowego zbioru kontynuują i rozwijają charakterystyczne cechy poetyki autora: dyscyplinę intelektualną wiersza, muzyczność frazy, skłonność do (auto)ironii, żartu i paradoksu, pozostając jednocześnie otwarte na głęboki liryzm, intymność i epifanie sensu. Krytyka, jak dotąd, nie znalazła dostatecznie pojemnej formuły na określenie natury tej poezji, zbyt różnorodnej i samosprzecznej, by podlegać jednoznacznym klasyfikacjom. Wydaje się, że najbardziej pasuje do niej obraz tygla twórczego, swoistego zmieszania sensów, perspektyw, stylów i gatunków, a sam poeta, będąc kimś w rodzaju estetycznego metysa, wypatruje na horyzoncie słów upragnionej (utopijnej?) jedności. Wiersze z niniejszego zbioru były publikowane na łamach prasy literackiej, m.in: „Twórczości”, „Odry”, „Tygla Kultury”, „Toposu”, „Frazy” i „Arterii”. Książka ukazała się pod patronatem "Zeszytów Poetyckich".

p.n.e.

Safona nie musiała czytać
w kilku językach antologii poezji erotycznej.

Zero indeksów
bibliografii
katalogów rzeczowych i alfabetycznych.

Internetu.

Naokoło śpiewano Homera
ale przygody i wojna
to były sprawy męskie.

Problemy wiary
zebrał i ustalił
Hezjod.

Wystarczyło opłacić rapsoda
żeby sobie przypomnieć.

Nie było jeszcze
Buddy Jezusa Mahometa
więc nie było w kim wybierać.

Nic dziwnego
że nawet struny głosowe
wibrowały u Safo
nowoczesnym dreszczem.

Podoba mi się, kupuję:

Kilka słów o Autorze:

Dariusz Dziurzyński – poeta i wykładowca. Autor trzech tomików wierszy (Epitafia, 2001; Metrum, 2005; Symultana, 2010) i książki translatorskiej "Boris Vian, W hołdzie płetwom. Wybór wierszy" (2011) we współpracy z Alicją Ślusarską.
Jego wiersze znalazły się w antologiach: Poezja polska po przełomie – Pokolenie ’89. Polnische Poesie nach der Wende – Generation ’89, Hamburg - Warszawa 2008 oraz Free Over Blood. New Polish Poets Series, OFF_Press/ZP London 2011.
Redaktor „Zeszytów Poetyckich” i „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”. Wiersze, recenzje i eseje publikował na łamach m.in.: „Twórczości”, „Odry”, „Portretu”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Frazy”, „Toposu”, „Kwartalnika Artystycznego”, „Red.a” i prasy internetowej.
Tłumaczony na francuski, angielski, niemiecki i hiszpański.
Pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
gdzie wykłada edytorstwo, przekładoznawstwo i historię literatury; doktor literaturoznawstwa.

3. Pewnego dnia przyszedł do mnie (proza), Mariusz Wieteska
na okładce "Crazy love" Tomasza Sętowskiego
(za zgodą wybitnego malarza).

Nota o książce:
 
Historia utraconej wielkości
 
Niektóre symbole mają jasno sprecyzowane konotacje, odczytywane niemal jednoznacznie przez konkretne zbiorowości. Tak jest ze wszelkiego rodzaju mitami, podaniami czy tekstami uważanymi za natchnione. Mariusz Wieteska chce przekroczyć rubikon utrwalonych stereotypów i ukazać znane wydarzenia z zupełnie innej perspektywy. Poznajemy bohaterów, którzy występują w dwóch alternatywnych rzeczywistościach. Jedną z nich jest Barcelona, miasto silnie naznaczone przez religię, a jednocześnie zaciekle z nią walczące. W części drugiej udajemy się do Judei. Bohaterami książki są Maria, Józef, Christian i Magdalena. Brzmi znajomo?
Powieściowe postaci są silnie zindywidualizowane i jednocześnie uniwersalne. Bohaterowie tak silnie naznaczeni świętością, zdogmatyzowani, są w książce odarci niemal całkowicie z szaty niezwykłości. Proces desakralizacji ich postaw nie jest jednoznaczny. Jezus to postać z krwi i kości, Maria jest troskliwą matką, która nie chce zadowalać się oglądaniem „Pleców Boga”, a Maria Magdalena, jak na pannę lekkich obyczajów przystało również nie próżnuje.
Rzeczywistości wykreowane przez pisarza przenikają się. Mit łączy się z faktami, racjonalizm z wiarą. Ukazanie tych procesów jest mgliste i tylko od czytelnika zależy w jaki sposób spróbuje połączyć brakujące elementy układanki.
Pewnego dnia przyszedł do mnie… to jedna z tych książek, która stawia pytania ale nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Wymaga od czytelnika czegoś więcej niż czytanie na pokaz, tylko po to, żeby odłożyć powieść na dobrze widoczną przez znajomych półkę czy Facebookową tablicę.
Kto zna poprzednie utwory Mariusza Wieteski ten zdążył przyzwyczaić się już do stylu pisania tego autora. Język jest dosadny, często wulgarny i naturalistyczny. Dla jednych będzie to zaleta, dla innych wada. Na szczęście Pewnego dnia przyszedł do mnie…, nie jest lekturą dla każdego i nie próbuje taką być. To literatura odważna, których na rynku jest spory niedosyt.
(z recenzji Wiktora Orła, Portal Pisarski).

 Pewnego dnia to książka bardzo spójna. Obie części Barcelona i Judea stanowią całość. I dlatego nie jest możliwe wybranie żadnego fragmentu.

Zalecenie wydawcy:
lektura obowiązkowa.

Podoba mi się, kupuję:

Kilka słów o Autorze:
 
 Mariusz Wieteska - prozaik. Wydal 4 książki. Został zauważony prze jurorów nagrody literackiej Angelus. Wszystkie jego książki doczekały się dobrych recenzji. Do poprzednich - kilka słów napisali śp. Zbigniew Jerzyna i prof. Maria Szyszkowska. Był gościem wielu audycji literackich, w tym Radia Zet.
Absolwent socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego.


4. Zamieniam się w słowa, Elżbieta Krajewska, tomik poetycki

 Nota o książce:
 
Kolejny tomik poetki, którym potwierdza, że Elżbieta Krajewska jest nie tylko dojrzałą poetką, a jej wiersze mają terapeutyczny charakter. To nie tylko zbiór wierszy, ale mistyczna  wartość samego Słowa. Już od pierwszych wersów:
 
"W prostocie moich słów jestem najprawdziwsza bez makijażu
W prostocie moich słów jest tęcza w pełni barw".
Zamieniam się w słowa to przemyślana podróż po wszechświecie, poszukiwanie szczęścia w swoim wyższym Ja, to ukojenie duszy i Prawda. Tak o tej poezji (słowa na okładce)  napisali znani i lubiani:
 Nasza codzienność dyktowana jest czasem, który nieustannie nas pogania i presją, by zdążyć za wszelką cenę...Szukamy światła, nadziei, spokoju, szukamy lekarstwa na poczucie bezpieczeństwa. Te wiersze są jak kojący balsam, jak lekarstwo, które leczy z szarych myśli otulając ciepłym światłem nadziei...(Maria Gładkowska).

Opinia o książce:

 "W jednym z wierszy pisze Elżbieta o zmienności i niepewności, która jest naturą tego świata. Czytając jej wiersze, mamy szansę odnaleźć sens w tym chaosie. Warto się nad nimi pochylić. (Justyna Sieńczyłło).
 
 "Czytając jej poezję stajemy się lepsi". (Maryla Rodowicz).
 
 Bez makijażu
 
W prostocie moich słów jestem najprawdziwsza
Bez makijażu
 
W prostocie moich słów są szczęśliwe zakończenia
Są skrzydła, które niosą, gdzie myśl nie sięga
i rozum zasypia
 
W prostocie moich słów jest zaproszenie dla
 otwartych serc
Na wspólne świętowanie życia
W prostocie moich słów jest tęcza w pełni barw
Obietnica nowych, radosnych zdarzeń.

Podoba mi się, kupuję:

Kilka słów o Autorce:
 
Elżbieta Krajewska - poetka, terapeutka. Gra na gongach i innych instrumentach etnicznych koncerty i kąpiele dźwiękowe, wplatając w nie poezję.

 

5. Tylko o Warszawie. Kartki z kalendarza warszawskiego ( 23 czerwca 1262 - 4 czerwca 1989), Danuta Szmit-Zawierucha,  Proza

 Nota o książce:
.

 W krótkich notkach autorka zaprezentowała uporządkowane według dat dziennych kalendarium najważniejszych i mniej ważnych wydarzeń z dziejów naszej stolicy - opatrując je niekiedy odnośnymi cytatami lub dowcipnym komentarzem.
Interesujący materiał ilustracyjny stanowi nie tylko o urodzie książki, ale i wzbogaca ją pod względem faktograficznym.

Podoba mi się, kupuję:


Kalendarz warszawski to już 11 książka o Warszawie ( w tym Tylko o Warszawie, ANAGRAM 2013)  pióra Danuty Szmit-Zawieruchy, wybitnej varsavianistki, laureatki nagrody Miasta St. Warszawy i ZAIKsu.

Partnerami i patronami książki są:

Skarpa warszawska, Radio Kolor i GKN im. Bolesława Prusa.
 
Fragmenty:
 
3 VIII 1748
 
Otwarcie pierwszego w Polsce teatru publicznego, zwanego Operalnią. Operalnia mieściła się w Ogrodzie Saskim. Miejsca parterowe zajmowała szlachta, ławki - mieszczanie, loże - król i arystokracja. Za bilety nie płacił nikt.
 
5 XI 1959
 
Laureatem, zorganizowanego przez redakcję "Życia Warszawy", pierwszego konkursu na najlepszy budynek, został dom przy ul. Kredytowej 8. Otrzymał on tytuł Mister Warszawy 1959 r.
 
 17 XII 1865
 
Główne Towarzystwo Rosyjskich Dróg Żelaznych otrzymało od rządu Królestwa Polskiego koncesję na eksploatację tramwaju konnego. Tramwaj łączący Pragę z Dworcem Warszawsko-Wiedeńskim kursował bardzo nieregularnie i przewoził głównie towary. Warszawiacy nazywali go ropuchą.
 
2 I 1807 r.
Napoleon przesłał bilecik Marii Walewskiej. Na warszawskim Zamku zawiązał się jeden z najsłynniejszych romansów świata. "Widziałem tylko Panią, podziwiałem tylko Panią, pragnąłem tylko pani. Niech szybka odpowiedź ukoi niecierpliwy żar" - pisał cesarz do swojej wybranki.
 

6. Helena Wolf i jej muzyka, Maria Jaremek
Redakcja muzyczna  Bernard Stieler

 Nota o książce:

Opowieść o eleganckiej pani Helenie Wolf, z domu Hofman, primadonnie operetek, śpiewających w latach 1950-1961. Książka podzielona jest na kilka rozdziałów, wszystkie ilustrowane zdjęciami z prywatnego archiwum artystki.

To niezwykła historia niezwykłej kobiety. Opowieść, która obejmuje prawie 3 epoki: koniec XIX wieku, czasy I, II wojny światowej, aż do chwili obecnej. Życie artystyczne i rodzinne.

"Ta książka powstała po to, by ocalić od zapomnienia...Przybliżyć sylwetki ludzi, którzy całe swoje życie poświęcili ambitniejszej sztuce muzycznej, jakże mało dzisiaj docenianej".

Kilka słów o Autorce:

Maria Jaremek, dyplomowana nauczycielka i bibliotekarka. Autorka wystaw fotograficznych i licznych tekstów literackich, publikowanych na łamach, między innymi Głosu szczecińskiego, czy dwumiesięcznika Pogranicza. należy do Towarzystwa Przyjaźni polsko-francuskiej. Animatorka kultury.

Podoba mi się, kupuję:

Opr. GLK

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.