fesstiwal słowa w piosence
--

Między muzykoterapią a nacjonalizmem –styczniowe nowości „Impulsu”

Nowości [27.01.14]

Styczniowa oferta „Impulsu” musi zaskakiwać. Nie może być inaczej, skoro wśród noworocznych propozycji Wydawnictwa znajdziemy tytuły tak różne, problematykę tak bogatą, a nazwiska tak znakomite, że usatysfakcjonują najwybredniejszego z Czytelników.

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

I tak listę nowości otwiera Wprowadzenie do muzykoterapii Ludwiki Koniecznej-Nowak; ta znakomita publikacja należy wciąż jeszcze do prac pionierskich, gdyż muzykoterapia to dyscyplina stosunkowo młoda, nadal zbyt mało rozpoznana i opisana.

Imponuje zawartość merytoryczna monografii: jej trzon stanowią rozważania na temat muzykoterapii dzieci i dorosłych (w tym osób starszych), jednak poprzedza go obszerna część teoretyczna, dająca nie tylko encyklopedyczny przegląd definicji, połączony z próbą redefinicji własnej, ale
i przegląd typów i modeli terapeutycznych – muzykoterapia przyjmuje charakter przede wszystkim psychoanalityczny lub behawioralny, stając się, w zależności od przyjętej koncepcji, medium i/lub terapeutą. Jak przyznaje sama Autorka, jej uwaga skupiła się przede wszystkim na muzykoterapii dzieci, w przypadku osób dorosłych dając jedynie przyczynek do dalszych rozważań szczegółowych, które wciąż jeszcze czekają na swego autora.

Kierując się mechanizmem skojarzeń, niedaleka droga od muzykoterapii
do karuzeli, nawet jeśli karuzela ta nawiązuje do Karuzeli z madonnami K. I. Gałczyńskiego.
W tym wypadku nie chodzi jednak o porcję niedzielnej rozrywki, lecz o kompleks zjawisk z zakresu gender, zanalizowany i opisany w Karuzeli z mężczyznami pod red. Katarzyny Wojnickiej i Eweliny Ciaputy.

Tytułowa karuzela przypomina bardziej średniowieczną scenę symultaniczną, gdzie przed oczyma widza sztuka rozgrywała się w wielu odsłonach jednocześnie. Tak jest i tutaj: grupa młodych badaczy-socjologów obiera za przedmiot studiów gen derowych mężczyznę, jako produkt nie tyle natury, co kultury i przedstawia go w wielu ujęciach/odsłonach: otrzymujemy mężczyznę medialnego, mężczyznę rodzinnego, mężczyznę homoseksualnego etc. Publikacja nowatorska i bardzo na polskim gruncie potrzebna. Polecamy publikację w wersji papierowej i ebook http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/karuzela-z-mezczyznami,1247.html

 

W męską grę skojarzeń wpisuje się niewątpliwie następna z impulsowych propozycji na długie styczniowe wieczory – Patriotyzm i nacjonalizm Jerzego Nikitorowicza, opublikowany w ramach serii Palących Problemów Edukacji i Pedagogiki, podejmuje problematykę niezwykle trudną; Konformizm przesądza o trwałości ładu społecznego, wartości, wzorów osobowych zachowujących porządek społeczny.

Bunt jest reakcją zmierzającą do określenia nowych celów, jest usiłowaniem zmiany istniejącej struktury – tak we Wstępie Prof. Jerzy Nikitorowicz określa dwa podstawowe typy postaw społecznych, umożliwiających do osiągnięcia takiej a nie innej tożsamości zbiorowej. Obie postawy w społeczeństwie są niezbędne, by utrzymać konieczną równowagę, jednak współczesny nam chaos aksjologiczny prowadzi do wynaturzenia obydwu typów. Paradoksalnie nie bez przyczyny książka, omawiająca patriotyzm i nacjonalizm, zjawiska będące efektem (braku) dialogu kulturowego, powstała właśnie w Białymstoku, tyglu narodowościowym, kolebką dziedzictwa wielokulturowego. Miejsce, gdzie przez stulecia ścierały się i wzajemnie dopełniały dziedzictwa rozmaitych narodowości, ras czy religii, szczególnie żywo musiało zareagować na współczesne zaostrzenie postaw, kumulację emocji i politykę zaciśniętej pięści.

Gdzie przebiega cienka granica między patriotą a nacjonalistą? W którym momencie hasła narodowościowe nabierają wydźwięku szowinistycznego? Kiedy bohater przeradza się w bandytę? Dlaczego młodzi ludzie tak chętnie wybierają opcje skrajne? Zgromadzeni
w tomie autorzy w jednej kwestii pozostają zgodni: agresja i nienawiść to najczęściej zawoalowane formy strachu i dezorientacji. Cel publikacji pozostaje więc dwojaki:
1. nakreślić problem, nazwać go i uświadomić; 2. wskazać możliwe środki przeciwdziałania polityce nienawiści, zaakcentować rolę edukacji, podkreślić możliwości, jakie daje dialog kulturowy i umiejętność otwarcia się na Innego. Cel ten osiągnięto z naddatkiem.

 

Tym, których zmęczyło rozważanie kwestii bez odpowiedzi, polecamy powrót
do dziecięctwa razem z Ernstem Schuberthem i jego Matematyką w szkołach waldorfskich. Jest to drugie już wydanie niezwykle popularnego zbioru porad i przepisów na temat metod wczesnoszkolnego nauczania matematyki w szkołach waldorfskich. Skuteczność tych metod potwierdziła się w ciągu niemal stu lat waldorfskiej praktyki szkolnej. Do niezwykle charakterystycznych form waldorfskiego nauczania matematyki w młodszych klasach szkoły podstawowej należy uczenie się poprzez działanie, to znaczy w ruchu. Podczas liczenia
i rachowania wszystkie dzieci – razem lub indywidualnie – rytmicznie klaszczą, tupią, chodzą, skaczą i odliczają na głos, w rytmicznych odstępach czasu rzucają i łapią piłeczki lub na przykład woreczki napełnione fasolą. Ruch ciała wprowadza dziecko w stan aktywności wewnętrznej. Taka wewnętrzna ruchliwość jest, zdaniem pedagogów waldorfskich, niezwykle pomocna przy tworzeniu i utrwalaniu w pamięci pojęć. Słuszność tego rodzaju metody (wskazanej przez R. Steinera już w 1919 roku!) potwierdzają między innymi wyniki badań Jeana Piageta, dotyczące rozwoju inteligencji w tak zwanej fazie operacji konkretnych, to znaczy u dzieci w wieku do 12–13 lat. Punktem wyjścia w sposobie przedstawiania materiału na lekcjach w szkołach waldorfskich jest jedność. Jedność, która z kolei
w najrozmaitszych postaciach objawia się jako wielość. Do właściwego rozwiązania wiodą różne drogi. Ważne jest, aby myślenie ucznia stało się giętkie i mobilne, aby wykształcił umiejętność samodzielnego poszukiwania własnych sposobów. Lekcje matematyki mogą
i powinny być źródłem przyjemności, zdumienia, podziwu. Przyjemności, która nagradza każde twórcze dokonanie. Zdumienia, bo oto dokonaliśmy odkrycia. Podziwu, bo
w rezultatach odkrywamy piękno. Jeśli wyniki czynności obliczania (rachowania) są poprawne, są one również obiektywne. Dzięki temu lekcje matematyki mogą się przyczynić do rozbudzenia samoświadomości, wzmocnienia ufności we własne siły, a o to przecież
w tym wszystkim chodzi.
Polecamy publikację w wersji papierowej i ebook http://impulsoficyna.com.pl/katalog/matematyka-w-szkolach-waldorfskich,1490.html

 

 

Zapraszamy do Oficyny Wydawniczej „Impuls“

GLK. Informacja nadesłana

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.