fesstiwal słowa w piosence
--

Dzień Darmowej Dostawy w Jedności - już 2 grudnia!

Nowości [30.11.14]

Już od 2 grudnia wszystkie zamówienia o wartości minimum 20 zł wydawnictwo Jedność wysyła za darmo!

Dział Prawo Autorskie sponsoruje ZAIKS

Szanowni Państwo,
informujemy, że wydawnictwo Jedność  dołączyło do akcji Dzień Darmowej Dostawy. Wszystkie zamówienia złożone w dn. 2 grudnia br. o wartości minimum 20 zł wysyłamy za darmo!

W naszej księgarni internetowej znajdziecie znakomite pomysły na wspaniałe prezenty w promocyjnych cenach.

Zapraszamy do składania zamówień.

Dział Sprzedaży Wydawnictwa Jedność

tel. 41 349 50 50

 

Regulamin Promocji „Dzień Darmowej Dostawy w dniu 2 grudnia 2014 r.”

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem niniejszej promocji (zwaną dalej: Promocją) jest Wydawnictwo „Jedność” z siedzibą w Kielcach, 25 -013 Kielce, ul. Jana Pawła II nr 4, powołanym przez Biskupa Kieleckiego dekretem nr OG -2/90, Kościelna Osobowość Prawna i mającym nadany numer NIP: 657-001-14-69, (zwany dalej: Organizatorem).
2. Warunki i zasady składania zamówień, płatności oraz dostawy w sklepie Wydawnictwa określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem www.jednosc.com.pl

§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI1.

W Promocji mogą brać udział tylko ci klienci sklepu jednosc.com.pl, którzy w dniu 2 grudnia 2014r. od godz. 00.00 do godz. 23.59 złożą zamówienie spełniające warunek:a. Wartość zamówienia wyniesie min. 20 zł brutto.
2. Promocja polega na przyznaniu 100% rabatu na koszty dostawy na wszystkie oferowane przez Wydawnictwo rodzaje dostaw (z wyjątkiem opcji „za pobraniem”) na terenie Polski potwierdzonym i opłaconym zamówieniom, które spełnią warunek opisany w punkcie § 2.1.
3. Koszt dostawy po rabacie wyniesie 0 zł.
4. Promocja nie sumuje się z innymi promocjami. Jeśli klientowi przysługują rabaty z różnych promocji, w zamówieniu zostanie uwzględniony korzystniejszy (wyższy) rabat.
5. Promocja nie dotyczy zakupów w sklepie www.jednosc.com.pl/katecheza oraz www.jednosc.com.pl/przedszkole.

§ 3. CZAS TRWANIA PROMOCJI


1. Promocja obowiązuje w dniu 02.12.2014r. od godz. 00.00 do godz. 23.59. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu trwania Promocji. Informacja o wydłużeniu trwania Promocji dostępna będzie na stronie: www.jednosc.com.pl

§ 4. REKLAMACJE

1. Reklamacje lub skargi dotyczące Promocji powinny być składane w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Wydawnictwo Jedność, ul. Jana Pawła II nr 4, 25-013 Kielce z dopiskiem „nazwa promocji”.
2. Reklamacje powinny być złożone w terminie 7 (siedmiu) dniu od daty wystąpienia przyczyny reklamacji lub skargi, ale nie później niż 30 (trzydzieści) dni od daty dokonania zakupu promocyjnego. O zachowaniu powyższych terminów decyduje data stempla pocztowego.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, numer zamówienia z www.jednosc.com.pl i datę złożenia zamówienia, dokładny adres składającego reklamację i adres dostawy zamówienia jak również uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi nadawcę pisemnie listem poleconym.
5. Reklamacje dotyczące zakupionych towarów należy składać na adres wskazany w Regulaminie zakupów dostępnym na www.jednosc.com.pl 

§ 5. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników promocji, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz 926), jest Organizator.
2. Organizator oświadcza, iż wszystkie dane osobowe Uczestników będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Promocją (realizacja zamówienia, przyznanie rabatu).
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji uprawnień wynikających z Promocji i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom Promocji udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania (powyższe uprawnienia można wykonać na stronach www.jednosc.com.pl Twoje Konto).

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych ( Dz. U. Nr. 201, poz. 1540, z późn. zm. ).
3. Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu w siedzibie Organizatora Promocji oraz na stronie internetowej www.jednosc.com.pl .

 

 

 

GLK. Informacja nadesłana

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.