fesstiwal słowa w piosence
--
Więcej o
Wydawnictwie

Wydawnictwo IMPULS proponuje

Nowości [07.11.01]

Poniżej zamieszczamy nowości wydawnictwa Impuls, związane z szeroko rozumianą edukacją.

Krzysztof J. Szmidt, „Szkice do pedagogiki twórczości”.
Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2001, wydanie I, oprawa miękka klejona, folia, B5, str. 160, ISBN 83-7308-090-2.

W pozycji tej autor zebrał zbiór swoich artykułów, które powstały w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Treści w nich poruszane są nadal aktualne i mogą zainspirować refleksję nad podstawowymi problemami pedagogiki twórczości, a uważnego Czytelnika mogą również zachęcić do polemiki.

Gdyby zainspirowały badania jakiegoś szczegółowego problemu z zakresu pomocy w tworzeniu, cel tego zbioru byłby osiągnięty. Pozycja adresowana do pedagogów oraz studentów kierunków humanistycznych.

Wiesława Korzeniowska (red.), „Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania”.
Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2001, wydanie I, oprawa miękka klejona, folia, B5, str. 476, ISBN 83-7308-102-X.
Prezentowana publikacja stanowi próbę podsumowania rezultatów dotychczasowych badań w zakresie przemian zachodzących w edukacji oraz próbę ukazania prognoz kierunków tych przemian w przyszłości. W większości rozpraw składających się na tą książkę autorzy koncentrują się wokół różnych aspektów edukacji i wychowania. Problematyka poszczególnych tekstów stanowi kompendium wiedzy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości pedagogiki w Polsce i na świecie. Pozycja ta będzie przydatna naukowcom i studentom w kontynuacji badań prowadzonych w tym zakresie.

Bogusław Śliwerski (red.), „Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku”.
Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2001, wydanie I, oprawa miękka klejona, folia, B5, str. 664 , ISBN 83-7308-103-8.
Jest to I tom zbioru referatów wygłoszonych podczas IV międzynarodowej konferencji „Edukacja Alternatywna”, która odbyła się w Łodzi, w dn. 17-19.10.2001. Praca stanowi forum dyskusyjne zogniskowane wokół kształcenia alternatywnego. Materiały te przydatne będą naukowcom zajmującym się problematyką edukacji oraz studentom kierunków pedagogicznych.

Wojciech Mikołajewicz (red.), „Kształcenie i doskonalenie nauczycieli (dla) edukacji alternatywnej”
.
II tom. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2001, wydanie I, oprawa miękka klejona, folia, B5, str. 292 , ISBN 83-7308-099-6.
Jest to II tom materiałów konferencyjnych z zakresu edukacji alternatywnej (Konferencja „Edukacja Alternatywna”, 17-19.10.2001, Łódź). Pozycja ta wypełnia szereg luk na polskim rynku związanych z niewielką liczbą opracowań z zakresu takich subdyscyplin jak pedeutologia, filozofia wychowania czy pedagogika medialna. Autorzy podejmują istotne kwestie dotyczące kształcenia, doskonalenia, dokształcania i działania występującego w praktycznej działalności współczesnego nauczyciela, w kontekście pełnienia wielorakich ról i funkcji realizowanych przez omawianą kategorię zawodową pracowników oświaty i wychowania.

Heinrich Dauber (red.), „Podstawy pedagogiki humanistycznej. Zintegrowabne układy między terapią i polityką”.
Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2001, wydanie I, oprawa miękka klejona, folia, B5, str. 196, ISBN 83-7308-109-7.
Książka prezentuje zarys pedagogiki humanistycznej, która wskazuje na konieczność integracji problemów natury politycznej, pedagogicznej i terapeutycznej. Tak rozumiana teoria i praktyka humanistycznej pedagogiki może odwoływać się do różnych nurtów i tradycji w filozofii, pedagogice, psychologii i socjologii. Istotnym elementem książki jest mini-leksykon najważniejszych postaci związanych z powstaniem i rozwojem psychologii oraz pedagogiki humanistycznej. Jest to propozycja skierowana zarówno do studiujących, jak i praktyków zajmujących się pedagogiką i terapią.

Heinrich Dauber (red.), „Obszary uczenia się w przyszłości. Perspektywy pedagogiki humanistycznej”.
Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2001, wydanie I, oprawa miękka klejona, folia, B5, str. 222, ISBN 83-7308-108-9.
W prezentowanym tomie Autor próbuje przeanalizować wielkie obszary nauczania w przyszłości: JEDEN świat, ekologię i pokój. W pracy tej czynione są próby przedstawienia obszarów nauczania w przyszłości w kontekście i na tle zintegrowanej pedagogiki humanistycznej. Książka adresowana jest do studiujących, jak i praktykujących różne dziedziny zawodowe w zakresie pedagogiki i terapii, czy wykonujących inną pracę o oddziaływaniu społecznym: do ludzi zatrudnionych w szkolnictwie, domach kultury czy organizacjach kościelnych i angażujących się jednocześnie w działanie rozmaitych inicjatyw społecznych.

Janusz Czerny „Amerykańska filozofia nauki”.
Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2001, wydanie I, oprawa miękka klejona, folia, A5, str. 132, ISBN 83-7308-104-6.
W książce omówione zostały wybrane, ale zarazem najbardziej reprezentatywne przykłady oraz osobowości dzisiejszej amerykańskiej filozofii nauki. Autor skupia swoją uwagę na wydarzeniach ostatniej dekady XX wieku. Rozważania oparte są na osiągnięciach renomowanych ośrodków badawczych. Nie jest to żadna gloryfikacja amerykańskiej filozofii nauki, ale przedstawienie autentycznego jej status quo.

Franciszek Bereźnicki „Dydaktyka kształcenia ogólnego ”
.
Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2001, wydanie I, oprawa miękka klejona, folia, B5, str. 536, ISBN 83-7308-100-3, ISBN 83-7323-044-0.
Jest to podręcznik, który ujmuje podstawowe i najważniejsze umiejętności dydaktyczne pracy nauczyciela w szkole ogólnokształcącej. Bardzo liczne przypisy umożliwiają Czytelnikowi samodzielną weryfikację przedstawionych poglądów i twierdzeń, a pragnącym pogłębić problematykę – sięgnąć do odpowiedniej literatury. Książka składa się z 14 rozdziałów podporządkowanych strukturze wiedzy dydaktycznej (cele, treści, procesy, zasady, metody, formy i środki). W każdym z nich, po przedstawieniu stanu wiedzy dydaktycznej, omówiono zagadnienia, poszerzając wiedzę i praktyki kształcenia ogólnego. Podręcznik ten powinien posiadać każdy dydaktyk-praktyk, jak i student kierunków pedagogicznych.

Informacja nadesłana

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.