fesstiwal słowa w piosence
--

Wyjątkowa nowość prof. L. Witkowskiego: "Wyzwania autorytetu w praktyce..."

Nowości [08.12.09]

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprezentować Państwu wyjątkową nowość wydawniczą autorstwa prof. dr hab. Lecha Witkowskiego: "Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej (przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii)".  

Słowo od Autora:

Po pierwsze, chodzi o przekonanie o potrzebie widzenia autorytetu poza relacją władzy oraz o wagę poszukiwania perspektywy definiowania autorytetu w kategoriach kulturowych (symbolicznych, zanurzenia w dziedzictwo „pamięci tekstów” czy kapitału symbolicznego) bardziej niż w kontekście relacji społecznych (ufności tak typowej dla kapitału społecznego). Edukacja musi (przepraszam oczywiście tych, których to słowo razi, ale to projekt normatywny, który na kartach tej książki i w moich wcześniejszych pracach uzasadniam od lat) nauczyć się walczyć z pogłębiającą się groźbą wydziedziczenia z przestrzeni symbolicznego dziedzictwa kultury. […]

Po drugie, wbrew tezie o „zaniku autorytetu” dowodzę w książce, że jest to zanik zapotrzebowania na autorytet jako autorskie źródło znaczących impulsów rozwojowych dających do myślenia z pozycji autonomicznych, autentyczności przeżyć, zarazem autoryzujących autoteliczną wagę rozmaitych aspektów świata – jego codzienności oraz rozmaitych zaświatów, niewspółobecnych w czasie i przestrzeni społecznej.

Nic na to nie poradzę, jeśli kogoś ta gra na serio bawi czy śmieszy. Mnie jest nie do śmiechu, zwłaszcza że – po trzecie – wykryłem, śledząc niektóre nasze środowiska lokalnych szczególnie koryfeuszy i tuzów, piastujących rozmaite władze szkolne i akademickie, że dramat kulturowy edukacji współczesnego społeczeństwa polega na tym, że kandydaci na autorytety sami nie potrzebują autorytetów, niszczą ich głos i wagę, zagłuszając papką, własną gadaniną, pusząc się w piórka władcze...
~prof. dr hab. Lech Witkowski


Opinie o książce:

Trzeba wielkiej erudycji, talentu i odwagi, żeby zmierzyć się krytycznie z takimi tuzami nauki, jak np. Kołakowski, Arendt czy Giddens, i podjąć z nimi polemikę […] gratuluję dzieła Lechowi Witkowskiemu – unikatowego i z racji interdyscyplinarnego ujęcia i ogromnej erudycji, a także pasji poznawczej i dociekliwości.
~prof. zw. dr hab. Maria Dudzikowa

 
Jestem pod wrażeniem tego wszystkiego, co w niej znalazłem. […] Prac o podobnym temperamencie pisarskim już prawie nie ma – może dlatego, że nikt nie chce być autorytetem rzeczywistym. […] na szalę wywalczenia sobie takiej pozycji położył wiele: ogromną erudycję (wszechstronne oczytanie), mrówczą pracowitość (cytaty), analityczną wnikliwość własnego umysłu oraz heurystyczność myślenia (nowatorskie i zaskakujące świeżością interpretacje). Myślę, że efekt jest doskonały.
~prof. zw. dr hab. Stanisław Kowalik 

Przedłożona do wydania książka Lecha Witkowskiego to bez wątpienia najważniejsze dzieło, jakie napisano dotychczas na temat wielu aspektów funkcjonowania autorytetu w sferze publicznej, edukacji i w kulturze z perspektywy wielu dyscyplin humanistyki światowej, w ujęciu łączącym długie okresy w dziejach kultury z wrażliwością na najważniejsze kwestie współczesności.

Autor to wybitny myśliciel i badacz, który z wielką swobodą porusza się tak na polach filozofii, socjologii, psychologii, psychoanalizy, pedagogiki, kulturoznawstwa, jak na obszarach współczesnej polityki, ideologii, edukacji i praktyk kulturowych. Tylko z warsztatu tak utalentowanego, pracowitego i odważnego uczonego mogła wyjść książka tak wszechstronnie analizująca wszelkie problemy związane z autorytetem, napisana z niebywałym rozmachem erudycyjnym i głęboką dociekliwością krytyczną, subtelnością, precyzją i często błyskotliwością języka.

Książka to specyficzna, bo obfitująca w zaskakujące i błyskotliwe krytyki i polemiki, w których Autor nieustannie i swobodnie przekracza „święte” granice specjalizacji naukowych i gatunków pisarstwa naukowego, stawia na głowie rzekome autorytety wielu koryfeuszy, otwiera nowe ścieżki dalszych studiów, zachęca do sporów i dyskusji. Tekst książki jest uporządkowany w 15 dużych rozdziałów, a w każdym z nich Autor podejmuje inny aspekt problematyki autorytetu, z innej w każdym rozdziale perspektywy teoretycznej i specyficznego zasobu źródeł. Każda z tych części jest bogata w nowatorskie odczytania, analizy i krytyki tak klasyków humanistyki, jak autorów współczesnych z rożnych pokoleń i dyscyplin naukowych.

Zaletą takiej konstrukcji książki jest możliwość jej studiowania zarówno jako całości, jak i jako odrębnych minimonografii i krytycznych, dotyczących rożnych ujęć problematyki autorytetu we współczesnej sferze publicznej, kulturze i edukacji.   Książka o tak wielu wątkach i perspektywach jest trudna do oceny przez jednego czytelnika. Dlatego poprzestanę na podkreśleniu, że jest to wybitne dzieło, zasługujące ze wszech miar na wydanie.  

~prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński

Otrzymujemy książkę, która jest wyjątkowym darem humanisty dla młodych pokoleń, dla zupełnie nowej generacji studentów i doktorantów, badaczy kultury, którzy mają odwagę rzucić wyzwanie akademickim autorytetom w poszukiwaniu odpowiedzi na kluczowe pytania dla reprezentowanej przez nich dyscypliny wiedzy.

Jest to pierwsza – nie tylko w naszym kraju – interdyscyplinarna rozprawa naukowa poświęcona kategorii autorytetu, której szczególnie wyróżnionym odbiorcą mają być pedagodzy. Mimo tego, że pojęcie autorytetu nie jest dla nich nowe, to jednak podejmowane dotychczas badania historyczne czy normatywne miały nie tyle dociekać istoty tego fenomenu, ile przyjąwszy a priori jego wartość, rozstrzygać o tym, jak uczynić go bardziej doniosłym czy skutecznym w praktyce wychowawczej. […] Znakomicie uzasadnia swoją tezę, że autorytet symboliczny jest w swojej strukturalnej istocie ambiwalentny.[…]


W pedagogice ogólnej, w teorii wychowania w szczególności, pojęcie autorytetu stanowi przecież klucz do analiz istoty i efektywności procesu wychowania. Autorytet występuje tu jako zasada wychowania, jako warunek wychowania, jako środek wychowania, a nawet jako metoda wychowania. […]

Rozprawa stawia nas przed niezwykle ważnymi pytaniami o sens teoretyczny, kulturowy, społeczny, polityczny, a nawet historyczny autorytetu jako jednej z kategorii pedagogicznych. […]Autor znakomicie odkrywa w przestrzeni dotychczasowej wiedzy tropy, które on postarał się już odczytać, zidentyfikować, nazwać je, a którymi warto się dalej posłużyć jako inspiracją czy zachętą do prowadzenia dalszych dociekań naukowych.[…]

Witkowski zakreśla nam obszar już zidentyfikowanych przez niego pól teoriopoznawczych w odniesieniu do pojęcia autorytetu, które wcale nie muszą być dłużej traktowane jako oczywiste, pewne, niepodważalne, ale także jako i z tego powodu niebezpieczne, utrwalające stereotypy, osłabiające naszą czujność na dociekanie prawdy, gdy można się zadowolić czymś znacznie łatwiejszym. Słusznie zatem upomina się o nieustanną redefinicję kategorii autorytetu, ostrzegając nas przed negatywnymi skutkami potraktowania dotychczasowych schematów poznawczych, wyjaśniających jako rozstrzygających o jedynie słusznej sekwencji czy kumulacji wiedzy. Podważa łatwość zbyt powierzchownego przenoszenia określonych sposobów definiowania czy wyjaśniania tego pojęcia z tekstów, których rozumienie domaga się krytycznego wysiłku, dystansu, nieulegania zarysowanym w nich profilom epistemologicznym autorytetu. […]

Lech Witkowski doskonale podważa stawiane także przez pedagogów tezy, kiedy pyta, czy dysponują oni właściwym zapleczem teoretycznym, aby wyjaśniać powody ich zaistnienia i możliwego korygowania. […]


Książka ta, czy tego chcemy, czy nie, zrywa z obiegowo spłyconym „zyskiem symbolicznym”, jaki pedagogika utrwaliła w swoich dotychczasowych tekstach, gdyż dominujące w nich narracje zostały tu albo podważone, albo wydobyto z nich to, co do tej pory nie było w nich dostrzeżone. Pożytki z wyróżnionych przez autora tej książki lektur są nie do przecenienia, gdyż odsłania w nich wątki dopuszczające problematyzację wcześniej przesądzonych już kwestii, a nawet zachęca nas do podważenia monopolu na istniejące wyjaśnienia czy interpretacje. Na tym też polega szczególna wartość tej rozprawy, że generowane przez jej autora sądy czy opinie zobowiązują do ich dalszej weryfikacji, do zakwestionowania, a może jedynie do uzupełnienia.[…]


Lech Witkowski udowodnił humanistom, że zbyt wcześnie wzięli się za formułowanie definicji pojęcia autorytetu, skoro tak naprawdę jeszcze dobrze tego fenomenu nie rozpoznali. I ma rację, tyle tylko, że w takiej perspektywie nie byłoby możliwe definiowanie czegokolwiek dopóty, dopóki nie osiągniemy stanu względnie pełnej wiedzy o interesującym nas zjawisku. Może właśnie dzięki temu, że dotychczasowe definicje autorytetu są niesatysfakcjonujące dla intelektualisty tej klasy, jego krytyczna analiza umożliwiła wycięcie w buszu wielości i bogactwa źródeł wiedzy ścieżki do przechadzki po wciąż jeszcze nierozpoznanym i niezgłębionym terytorium. Jeśli będą pojawiały się na naszym rynku wydawniczym i naukowym takie teksty jak niniejsza rozprawa Lecha Witkowskiego , będę spokojny, że nie grozi nam żaden kryzys autorytetów. Chyba że mamy na uwadze kryzys recepcji ich dzieł, czego w tym przypadku nie przewiduję. […]

Kolejna w dorobku tego filozofa książka wyznacza niewątpliwie kolejny przełom w humanistycznej debacie naukowej i oby pedagodzy, do których sumień lub/i świadomości on apeluje (także w przypisach), chcieli się choć trochę otworzyć na siebie przez pryzmat często bolesnych o nich i dla nich myśli czy opinii.

~prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski.

 

GLK. Informacja nadesłana

09.12.09 12:03
/
Piotr
W dobie kryzysu autorytetu/ów* dla wszystkich ich nadal poszukujących i tych co chcą "zbawić" świat, pozycja interesująca.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.