fesstiwal słowa w piosence
--

Zaczęły się konsultacje dotyczące dyrektywy 2014/26/UE o zbiorowym zarządzie prawami autorskimi

[04.02.16]

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przystępuje do prac nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym.

Przed rozpoczęciem formalnego procesu legislacyjnego konieczne jest przesądzenie sposobu implementacji niektórych postanowień dyrektywy, w szczególności w przypadkach, w których pozostawia ona państwom członkowskim swobodę w uregulowaniu lub doprecyzowaniu określonych kwestii w prawie krajowym. W tym celu MKiDN ogłasza wstępne konsultacje, których celem jest zasięgnięcie opinii zainteresowanych środowisk co do kierunkowych rozwiązań implementujących dyrektywę w Polsce. Wspomniane wstępne konsultacje nie są częścią formalnego procesu legislacyjnego i odbywają się niezależnie od konsultacji publicznych, jakim w przyszłości – zgodnie z obowiązującymi przepisami - zostanie poddany projekt ustawy wdrażającej dyrektywę.

W związku z powyższym zachęcamy do przedstawienia Państwa stanowiska odnośnie zagadnień poruszonych w kwestionariuszu, w terminie do końca lutego 2016 r.

Prosimy  o przesyłanie odpowiedzi na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Własności Intelektualnej i Mediów
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

oraz pocztą elektroniczną na adres dwim@mkidn.gov.pl.

 

GLK. źródło: kreatywnapolska.pl

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.