fesstiwal słowa w piosence
--

Recenzja: Ditta Baczała, „Kim pan jest, mistrzu?

Recenzje [13.07.16]

Ditta Baczała, autorka zbioru wywiadów z mistrzami nauk pedagogicznych związanych ze środowiskiem akademickim uczelni toruńskich w motcie napisała, to „Książka dla wielu".

I w zupełności się z tym zgadzam, gdyż nauka taka jak pedagogika, która ma za zadanie kształtować, uczyć, edukować człowieka wymaga nagłaśniania i pokazywania prawdziwych autorytetów i mistrzów tej dyscypliny. Bo to nie tylko naukowa wiedza tworzy przyszłych nauczycieli, pedagogów, ale przede wszystkim, to kształtują ich wykładowcy, profesorowie, będący w swoich dziedzinach „mistrzami", ale zarazem niepodważalnymi autorytetami jeżeli chodzi o charakter, światopogląd czy humanizm z jakim patrzą na całokształt problemów związanych z kształceniem człowieka. 

Publikacja ta, na którą składają się cztery wywiady z profesorami związanymi  Uniwersytetem Toruńskim, będącymi twórcami o ogromnym dorobku naukowym, nie mieszczącymi się w sztywnych ramach wyznaczonych im przez reprezentowaną przez nich naukę, bo pamiętajmy, że oprócz swoistego mistrzostwa i autorytetu, na dorobek danego naukowca składa się niekonwencjonalne  podejście do własnej dyscypliny, nowatorstwo i autorskie  potraktowanie powiązanych z nią subdyscyplin,  a także wierność własnym ideałom. 

Mamy tu do rozmowę przeprowadzoną z prof. Zbigniewem Kwiecińskim, uznanym w Polsce socjologiem wychowania, twórcą słynnych „czwartkowych" seminariów naukowych, na których swoje naukowe szlify zdobywali prof. Nalaskowski, prof. Ryszard Borowicz, prof. Zbigniew Melosik, prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz czy prof. Tomasz Szkudlarek.
Prof. Kwieciński jest autorem koncepcji, iż szkoła pełni funkcję emancypacyjną, adaptacyjną i rekonstrukcyjną czyli szkoła jest miejscem, gdzie te wszystkie funkcje powinny się skorelować w ogół procesów i praktyk edukacyjnych służących rozwojowi naukowemu i duchowemu.

Kolejnym rozmówcą Ditty Baczały jest prof.Aleksander Nalaskowski, pedagog specjalizujący się w pedeutologii, teorii szkoły i twórczości. dyrektor  Instytutu  Pedagogiki na Wydziale Humanistycznym  Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Obecnie pracuje w Katedrze Metodologii Badań Pedagogicznych na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Kolejnym rozmówcą p. Baczały, był artysta rzeźbiarz, prof. nadzwyczajny Andrzej Wojciechowski, zajmuje się pedagogiką specjalną jako współtwórca i wieloletni kierownik Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Toruniu, działacz na rzecz  osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku lokalnym. Współtworzył pod hasłem „pedagogika obecności" akademicką pedagogikę specjalną i jest jej wierny do dzisiaj. Autorka jak pedagog specjalny jest związana z prof. Wojciechowskim od przeszło dwudziestu lat. Odbywała praktykę w Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych na żywo obserwując rezultaty metod pracy profesora.

W międzyczasie nagle zmarł prof. Bonowicz i miejsce na jego odpowiedzi, których nie zdołał udzielić pozostało puste. Wypełnia je po nim okolicznościowe wspominki w/w/ profesorów i kolegów z uczelni.

Ditta Baczała obecna  w środowisku  naukowym Instytutu Pedagogicznego UMK, związana jest ze swoimi rozmówcami szczególnymi więzami; prof. Kwieciński był promotorem jej doktoratu, prof. Bonowicz zmarły w trakcie opracowywania niniejszej publikacji był jej nauczycielem akademickim, a prof. Wojciechowski bezpośrednim przełożonym. Ci czterej rozmówcy byli jej nauczycielami, potem stali się kolegami na uczelni i w pracy.Stąd trudność, by oddzielić twórców od ich dzieła.

Osnową jej rozmów stanowi dwadzieścia sześć pytań podzielonych  na trzy części; pierwsze trzynaście pytań poświęcono Szkole, Część drugą stanowiło osiem pytań dotyczących biografii rozmówcy Baczały, trzecią część stanowiło pięć pytań poświęconych współczesnemu Światu. Żaden z rozmówców nie znał wcześniejszych odpowiedzi swojego kolegi. Autorka poddała je transkrypcji z zastosowaniem gramatyki i interpunkcji, a następnie rozmowy uzyskały autoryzację swoich rozmówców.

Nie ma co cytować tutaj odpowiedzi interlokutorów Ditty Baczały, ale warto podkreślić, iż wizji i rewizji szkoły była poświęcona najobszerniejsza część ich wypowiedzi. Szkoda, iż władze edukacyjne, samorządowe, szkolne nie mają okazji zapoznać się z nimi chociażby poprzez streszczenie ich głównych tez, zaleceń i wskazówek na przyszłość. Bowiem, to właśnie na terenie szkoły stoczona zostanie batalia o kształt  i światopogląd nowego pokolenia  Polaków. Jeżeli dalej będą się liczyć statystyki, różnego rodzaju  rankingi dotyczące uczniów skoszarowanych w klasach, budujące zręby bezrefleksyjnego pokolenia, to znaczy, iż zaprzepaszczony zostanie dorobek naukowy i duchowy polskiej pedagogiki.

Mam nadzieję, iż ta książka dla wielu stanie się lekturą obowiązkową i nadobowiązkową. Przyszłość i wychowanie młodego pokolenia jest o wiele trudniejsze i bardziej skomplikowane niż moja PRL-owska edukacja. Każdy z nas zmuszony był, aby nie poddać się indoktrynacji szukać swojej własnej niszy, przestrzeni do realizacji siebie i własnych pasji, talentów i zainteresowań. To poszukiwanie sensu życia „na własną rękę", było pierwszym etapem do własnego samokształcenia. Byliśmy zdani na siebie i kilku nauczycieli, którzy starali się wyjść poza sztywne ramy socjalistycznej edukacji, ale większość nie miała czasu, ani ochoty, aby rozwijać siebie czy nas.

Za bycie sobą, a także wolnym twórcą zapłaciłem swoją cenę. Przenoszono mnie ze szkoły do szkoły. byłem karany za pójście własną ścieżką na przekór oficjalnej wykładni dotyczącej szkolnego obowiązku. I właśnie cała gra idzie o rozgraniczenie granic obowiązku  od indywidualnych predyspozycji i talentów ucznia. Szkoła powinna być dobrowolnym związkiem młodych ludzi i szkoły na rzecz ich wychowania dla przyszłości. Tego życzę absolwentom kształcącym się dla przyszłości polskiej szkoły u „Mistrzowskich Pedagogów" stanowiących krąg rozmówców  Ditty Baczały. To właśnie dlatego jest to „książka dla wielu", a zarazem  dla wszystkich" 

Gabriel Loenard Kamiński

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.