fesstiwal słowa w piosence
--

Odpowiedż PIK-PTWK w sprawie przygotowań do Warszawskich Targów Książki

Wydarzenia [03.02.10]

Pan Piotr Marciszuk Prezes Polskiej Izby Książki Pan Rafał Skąpski Prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek

Wielce Szanowni Panowie Prezesi,
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przesyłam odpowiedź na Panów pismo z dnia 25 stycznia 2010.
Sprawę przygotowań do Warszawskich Targów Książki chciałbym przedstawić w następującym świetle:
1. W dniu 28 stycznia w czwartek w naszej siedzibie zostało podpisane przez 12 podmiotów Porozumienie Wspólników spółki Targi Książki. Dokument ten szczegółowo określa cele, oraz zasady funkcjonowania spółki, jego załącznikiem jest również umowa spółki. Jednym z najistotniejszych zapisów w tym dokumencie jest podział udziałów w proporcji 60/40 dla reprezentantów środowiska wydawców i firmy Murator EXPO. Do czasu podpisania aktu notarialnego liczymy, że do grona wspólników dołączą kolejne trzy wydawnictwa. To fakt znamienny dla funkcjonowania rynku targów książki – po raz pierwszy w Polsce przyszłe imprezy targowe, których nominalnym właścicielem będzie spółka Targi Książki, będą organizowane za pełną aprobatą a wręcz pod dyktando przedstawicieli środowiska wydawców książek. Spółka Targi Książki będzie właścicielem Warszawskich Targów Książki – nowej imprezy targowej, którą planujemy zorganizować w dniach 13-16 maja 2010 roku w PKiN w Warszawie. Jej organizatorem wykonawczym będzie firma Murator EXPO – firma specjalizująca się w organizacji targów i mająca w tym duże doświadczenie. W związku z faktem, że rejestracja spółki dopiero została zainicjowana Murator EXPO musi rozpocząć przygotowania do targów natychmiast, będąc do tego zobowiązany przez przyszłych wspólników.

2. Rezerwacja miejsca – zarząd PKiN zaproponował nam organizację Warszawskich Targów Książki w terminie 13-16 maja 2010 rezerwując dla nas ten termin i powierzchnie na dwóch poziomach PKiN. Ustaliliśmy wszystkie warunki umowy oraz dwa warianty najmu powierzchni: - w węższym i szerszym zakresie, co zostało zapisane w umowie dostarczonej nam przez PKiN w dniu 15 stycznia. Zarząd PKiN został poinformowany, że 28 stycznia odbędzie się, kluczowe dla nas, spotkanie założycielskie spółki Targi Książki i od wyników tego spotkania uzależniamy podpisanie umowy. Obecnie termin podpisania umowy zależy przede wszystkim od nas i myślę, że to kwestia tygodnia, byśmy dopełnili tej formalności.

3. Oferta handlowa Warszawskich Targów Książki została opracowana w grudniu ubiegłego roku. Zawarty w niej cennik jest od 20 do 30% niższy od cennika zawartego w ofercie MTK. Kluczowe pozycje cennika czyli cena powierzchni niezabudowanej (555zł/m2) oraz stoiska zabudowanego standardową zabudową są niższe o 30%. Pełna oferta w załączeniu.

4. Organizacja targów w tak krótkim czasie wymaga znakomicie zorganizowanego zespołu, wspieranego nowoczesnymi narzędziami informatycznymi. W dziale marketingu, który odpowiada u nas za formułę, program merytoryczny i promocję imprez, do projektu targów książki oddelegowane zostały cztery osoby. To młody lecz doświadczony zespół mający na swoim koncie obsługę imprez zarówno krajowych jak i zagranicznych w tym kilku wystaw i konferencji w Londynie i Dublinie oraz międzynarodowych targów. Zawczasu zostały zarezerwowane np.: billboardy reklamowe w Warszawie, które tradycyjnie, w grudniu rezerwujemy na następny rok na wszystkie nasze targi. Dzięki temu możemy negocjować niższe stawki i lepsze miejsca ekspozycji naszych reklam. Zespół ten zostanie wzmocniony dodatkowo przez p. Tadeusza Górnego pełniącego rolę koordynatora programu merytorycznego, rzecznika prasowego (planujemy, że będzie jeden ze znanych dziennikarzy radiowych bądź telewizyjnych) oraz przez zespół wybrany przez grono przyszłych udziałowców spółki Targi Książki (Zbigniew Czerwiński, Aldona Zawadzka i Marek Krawczyk).
Akwizycją wystawców na targi zajmować się będzie czteroosobowy zespół sprzedaży, którego koordynatorem będzie p. Teresa Wieczorek posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze sprzedaży MTK. Pozostali członkowie zespołu sprzedaży to młode i dynamiczne osoby które przenieśliśmy do tego projektu z innych zespołów sprzedaży w Murator EXPO.
Dzięki stosowanemu przez nas oprogramowaniu CRM i gotowej bazie danych możemy np.: jednocześnie rozesłać wszystkim wydawcom ofertę handlową w wersji elektronicznej, kontrolować poziom bieżącej sprzedaży, rejestrować napływające umowy i fakturować zamówione usługi.  Przyspiesza to znakomicie szybkość obsługi wystawców. Kilkuosobowe zespoły administracji sprzedaży i technicznego przygotowania targów dysponujące oprogramowaniem generującym raporty dla projektantów, wykonawców zabudowy, elektryków i innych służb technicznych są na tyle doświadczone, że same przygotowanie techniczne targów, nawet bardzo dużą ilością stoisk i firm w nich uczestniczących, nie stanowi dla nich specjalnego wyzwania. Dość powiedzieć, że w jednym czasie w Warszawie zmuszeni byliśmy organizować dwie imprezy targowe w Centrum EXPO XXI i na Torwarze przygotowując jednocześnie targi w Krakowie. Mamy również ustalone stawki z wykonawcami zabudowy i projektantami. Dzięki stałej z nimi współpracy są one niższe od średnich cen tych usług stosowanych w Warszawie. Pod względem przebiegu procesu organizacji targów jestem więc spokojny, że wszystko zostanie zapięte na ostatni guzik.

5. Akwizycja wystawców krajowych – mimo, że jeszcze oficjalnie nie ogłosiliśmy rozpoczęcia przygotowań do targów, mam świadomość, że komunikaty wysyłane na temat naszego projektu przez branżowe media, jak również informacje przekazywane sobie bezpośrednio przez wydawców dotarły do sporego grona firm. Wydawców, którzy zadeklarowali pisemnie poparcie dla spółki i organizacji targów w maju tego roku, wraz z tymi, którzy przystąpili do spółki jest blisko 50. W tej grupie znaleźli się najwięksi dotychczasowi wystawcy MTK., m.in.: Wydawnictwa Naukowe PWN, ABE Marketing, BELLONA SA, Firma Księgarska Jacek Olesiejuk, MUZA SA, Świat Książki, Wydawnictwo Literackie, Prószyński Media, Publicat, Wydawnictwo Zysk, Sonia Draga, BOSZ, Wolters Kluwer i inni. Otrzymaliśmy też grupowe poparcie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych oraz obietnicę poparcia w tej samej formie przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Pod względem wystawców reprezentujących rynek krajowy mogę więc powiedzieć, że wydaje mi się wątpliwe, by bez udziału wymienionych wyżej wydawców ktokolwiek inny był w stanie, w zbliżonym do nas terminie, zorganizować targi książki w Warszawie.

6. Akwizycja wystawców zagranicznych –  to jedno z najtrudniejszych zadań. Mamy świadomość, że w pierwszym roku Warszawskie Targi Książki mogą być międzynarodowe tylko w niewielkim stopniu. Jednak będziemy prowadzić intensywne działania akwizycyjne za pośrednictwem polskich przedstawicieli zagranicznych firm wydawniczych, ambasad, instytutów kultury, jak i wykorzystując prywatne relacje osób przychylnych projektowi. Planujemy także nawiązanie kontaktów z zagranicznymi organizatorami targów zaczynając od targów frankfurckich. Liczymy również na to, że fakt zmiany formuły właścicielskiej targów oraz zmiany organizatora wykonawczego spowoduje ocieplenie kontaktów z wieloma organizacjami zagranicznymi zrażonymi dotychczasowymi doświadczeniami współpracy z Ars Poloną, co ułatwi nam zadanie.

7. W kwestii oprawy programowej świadomie nie chciałbym zdradzać zbyt wielu szczegółów. Niestety zdaję sobie sprawę, że wiele naszych pomysłów programowych, w przypadku ich ujawnienia już dziś zostałoby powielonych przez organizatora targów MTK, chociażby w formie obietnic składanych wystawcom. Kreatywności i aktywności w inicjowaniu przedsięwzięć około-targowych MTK zdecydowanie brakuje. Z tej przyczyny rozwinięcie tego tematu pozostawię na poziomie znacznej ogólności. Chcielibyśmy, by Warszawskie Targi Książki pełniły rolę corocznego forum wymiany doświadczeń zawodowych i informacji na temat innowacyjnych rozwiązań i programów wydawniczych oraz okazję do biznesowych spotkań wydawców, bibliotekarzy, księgarzy i poligrafów, np.: co roku eksperci zapraszani przez organizatora targów prezentować będą nowe rozwiązania i technologie związane z książką i jej współczesną ewolucją. Równolegle przygotowywać będziemy program wydarzeń dla zwiedzających zaczerpnięty w części z niezrealizowanego programu Warszawskiego Salonu Książki, w którym znajdą się takie elementy jak: prezentacje nowości wydawniczych, warsztaty literatury, spotkania teatralne i filmowe, programy dla szkół, wystawy i pokazy. Wiele elementów tego programów jest już gotowych i czeka tylko na uruchomienie. Istotny jest fakt, że nasze myślenie o Warszawskich Tragach Książki nie ogranicza się wyłącznie do dni 13-16 maja i Pałacu Kultury i Nauki. Chcielibyśmy, po pierwsze, by impreza zasięgiem objęła całą Warszawę – księgarnie, biblioteki oraz domy kultury i teatry, po drugie,  by stanowiła ciąg wydarzeń trwający dłużej niż tylko cztery dni targowe. Przygotowujemy się więc również do realizacji targów wirtualnych oraz do realizacji kiermaszu książki (projekt organizacji takiego kiermaszu na Mariensztacie został policzony, zaplanowany i zaprojektowany przez Murator EXPO na prośbę władz miasta). Realizowane przez nas wydarzenia stanowić mogą istotny element projektu PTWK – Warszawskiego Festiwalu Książki.

8.  Internet – to bardzo ważny nowy element, który chcemy rozwinąć w związku z targami. Przy wsparciu partnerów z naszej grupy kapitałowej /ZPR S.A./ ( Supermedia), oraz partnera branżowego (Portal Księgarski) planujemy przygotowanie elektronicznego katalogu targowego oraz targów wirtualnych - po zakończeniu imprezy w PKiN. To drugie przedsięwzięcie testowane i analizowane było już przez nas przy okazji targów dedykowanych innym branżom i środowiskom – sprawdza się znakomicie w połączeniu z imprezą targową stanowiącą jego zapowiedź. Budujemy już stronę internetową Warszawskich Targów Książki, która będzie podstawowym źródłem informacji o targach, za jej pomocą będzie m.in. można kupić tańszy, elektroniczny bilet na targi w przedsprzedaży. 

Podsumowując:
Mam świadomość, że czasu jest bardzo mało i niezbędne są olbrzymie nakłady pracy, by sprostać takiemu wyzwaniu. Wiem, że na reprezentowanej przez mnie spółce ciąży również duże wyzwanie finansowe w przypadku jeśli nie uda nam się przekonać większości krajowych wystawców. Jednak tak szerokie poparcie wydawców, którzy nadesłali nam deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz fakt, że do spółki weszła grupa osób, którym zależy na kondycji targów książki w Warszawie dodają nam skrzydeł. Postępująca degradacja MTK i kompromitujące zachowania ich szefa zmuszają do podjęcia energicznych działań celem naprawy wizerunku targów książki w Warszawie w oczach gości zarówno krajowych jak i zagranicznych. Pełna realizacja naszych zamierzeń i dochodzenie do satysfakcjonującej skali przedsięwzięcia może potrwać parę lat. Jednak kiedyś trzeba zacząć. Nie można biernie czekać nie reagując na postępującą degradację przedsięwzięcia, które było kiedyś wizytówką Polski w świecie książki. Pierwszy sukces już odnieśliśmy – dzięki nagłośnieniu naszych planów sprowokowaliśmy organizatora MTK do deklaracji, że pozostanie w PKiN. Zaczynają działać zasady rynkowej konkurencji. Jednak nie można się łudzić, co do tego, że na warszawskim rynku mogą funkcjonować dwie edycje targów książki o formule międzynarodowej. Nawet jeśli w tym roku tak się stanie, to będzie to jednorazowy epizod. Dlatego istotne jest wprowadzenie do organizacji targowej takich instrumentów samoregulacji, by służyły one zarówno samej imprezie, jak i środowisku, które ją buduje. Jestem przekonany, że te właśnie założenia spełnia nasz projekt – powołania spółki Targi Książki, sprawdzony już w praktyce w przypadku targów WIATR i WODA. Dzięki niemu w dłuższej niż rok perspektywie będzie można wspólnie wypracować formułę targów spełniającą oczekiwania wydawców i czytelników, dającą jednocześnie satysfakcję jej organizatorowi.

Z poważaniem
Jacek Oryl Prezes Zarządu

 

GLK. Informacja nadesłana

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu Księgarskiego,
nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarza bez podania przyczyny.
Zasady umieszczania komentarzy w Portalu Księgarskim.
Widzisz naruszenie zasad – zgłoś to redakcji (redakcja@ksiazka.net.pl).

Dodaj komentarzy

Adding an entry to the guestbook
CAPTCHA image for SPAM prevention
 
Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.